Nyheter

Inval av ny ledamot i Förvaltningsutskottet

  Ny ledamot i Förvaltningsutskottet Vid sammanträde den 6 december 2018 valdes Johan Cederlund till ledamot i Sällskapets Förvaltningsutskott. Cederlund (f. 1963) invaldes som ledamot i Sällskapet 2006. Samma år blev han museidirektör och chef för Zornmuseet i...

Beviljade ansökningar september 2018

Ur Zickermans studiesamling, Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund. UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fyra sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 5 september beviljades anslag till sociala ändamål...