Ansökan medaljer och övriga hedersbevis

För förslag till medalj alternativt övriga hedersbevis skall Sällskapets blankett användas. Ansökningsblanketter går att ladda ner här som pdf-fil. De kan även beställas från Kungl. Patriotiska Sällskapets expedition.

Ansökningsblankett – betydande gärning (Pdf-fil) >>
Ansökningsblankett – uppskattad arbetsinsats (Pdf-fil) >>

Namn som skall graveras bör textas. Födelseår och antal tjänsteår skall alltid anges. Om klocka beställs måste mottagarens personnummer och bostadsadress anges för inkluderad försäkring.

Medaljerna och hedersbevisen expedieras monterade i etui. Diplom medföljer.
Miniatyrmedaljer och s.k. knappnålsband i silver kan läggas till i beställningen.

Övriga hedersbevis
För ansökan om övriga hederbevis.
Läs om villkor och hedersbevis>>

Kostnader
Lösenavgifter för medaljer och hedersbevis framgår av särskild prislista (se Lösenavgifter). Medaljer som inte är upptagna i förteckningen beskostas i regel av Sällskapet.

Ansökan skickas under adress:
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

Tel: 08 – 611 12 62 (säkrast mellan 10.00 – 12.00)