Ansökan medaljer och övriga hedersbevis

 

Förhandsinformation: Nytt ansökningssystem för medaljer och hedersgåvor

Förändringar i medaljverksamheten. Från torsdagen den 1 september 2022 övergår Kungl. Patriotiska Sällskapet till att enbart ta emot ansökningar via vårt digitala system. Ansökningar via pappersblanketten kommer då inte längre att registreras.

Beslut om medaljansökningarna fattas vid sex tillfällen per år och inte längre löpande som tidigare. Genom att skapa en personlig användarprofil i ansökningssystemet kan du företräda ett företag eller organisation. Beslut meddelas via mejl samt i systemet.

När det gäller medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats eller uppskattad arbetsinsats till sjöss (Emmery) ska fakturan vara betald innan hanteringen startar.

_______________________________

Tills vidare. För förslag till medalj alternativt övriga hedersbevis skall Sällskapets blankett användas. Ansökningsblanketter går att ladda ner här som pdf-fil. De kan även beställas från Kungl. Patriotiska Sällskapets expedition.

Ansökningsblankett – betydande gärning (Pdf-fil) >>
Ansökningsblankett – uppskattad arbetsinsats (Pdf-fil) >>

Namn som skall graveras bör textas. Födelseår och antal tjänsteår skall alltid anges. Om klocka beställs måste mottagarens personnummer och bostadsadress anges för inkluderad försäkring.

Medaljerna och hedersbevisen expedieras monterade i etui. Diplom medföljer.
Miniatyrmedaljer och s.k. knappnålsband i silver kan läggas till i beställningen.

Övriga hedersbevis
För ansökan om övriga hederbevis.
Läs om villkor och hedersbevis>>

Kostnader
Lösenavgifter för medaljer och hedersbevis framgår av särskild prislista (se Lösenavgifter). Medaljer som inte är upptagna i förteckningen beskostas i regel av Sällskapet.

Ansökan skickas under adress:
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

Tel: 08 – 611 12 62 (säkrast mellan 10.00 – 12.00)