Ansökan medaljer och övriga hedersbevis

 

Nytt ansökningssystem för medaljer och hedersgåvor
Från torsdagen den 1 september 2022 övergår Kungl. Patriotiska Sällskapet till att enbart ta emot ansökningar via vårt digitala system Apply. Ansökningar via mejl eller pappersblanketten kommer då inte längre att registreras.

 

E-ansökan

 

Stängningsdatum för de olika ansökningsomgångarna är under 2023 30/11 och under 2024 är 24/1, 14/3, 9/6, 2/9, 20/10 och 28/11.

Beslut fattas vid sex tillfällen: (6/12 2023) 30/1, 19/3, 13/6, 10/9, 23/10, 4/12 2024.

Genom att skapa en personlig användarprofil i ansökningssystemet kan du företräda ett företag eller organisation. Beslut meddelas via mejl samt i systemet.

När det gäller medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats eller uppskattad arbetsinsats till sjöss (Emmery) ska fakturan vara betald innan hanteringen startar.