Välkommen att söka stipendium ur Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond

 

Donatorn medicinaren Karl Fredrik Björn (1855-1915).

Donatorn medicinaren Karl Fredrik Björn (1855-1915).

9 miljoner till kvinnor som har tagit hand om andra

2018 beslutade Kungl. Patriotiska Sällskapet om att fördela cirka 9 miljoner till 322 kvinnor som har arbetat med sjukvårdande uppgifter i Stockholms län. Under december månad 2018 beviljades dessa skattefria stipendier ur Fredrik Björns Donationsfond, som förvaltas av Sällskapet.

 


 

Donationsfondens stipendium går till kvinnor över 50 år som har arbetat med sjukvårdande yrken, som hembiträde eller diakon i Stockholms län. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2018.

Behörig att söka är du som:
– är kvinna, 50 år eller äldre och boende i Sverige,
– har varit anställd som hembiträde, diakon eller med sjukvårdande uppgifter i minst 15 år i Stockholms län (utbildningstid räknas inte),
– har en fastställd förvärvsinkomst som understiger 182 000 kronor år 2017*,
– och som inte har ett kapital (bankmedel och värdepapper) som överstiger 100 000 kronor.

*För dig som har partner och/eller hemmavarande barn, gäller att ytterligare ett prisbasbelopp får adderas till inkomsten, dvs den gemensamma inkomsten ska understiga 227 500 kr under 2017. Se Skatteverkets bedömning här.

Ansökan ska innehålla:
– ifylld ansökningsblankett 2018,
– en kopia på Beslut om årlig beskattning inkomstår 2017 så kallad slutskattsedel för alla i hushållsgemenskapen (observera att deklarationsblanketter inte accepteras då den endast visar preliminär skatteberäkning),
– vidimerade kopior på intyg/betyg på arbetsmeriter om minst 15 år i Stockholms län (observera att anställningsbevis inte accepteras; det visar endast att man ska börja arbeta).

Slutskattsedel/Beslut om årlig beskattning
Saknar du slutskattsedel för 2017 ring Skatteverket 0771-567 567.

Intyg på arbetsmeriter
Saknas intyg kontakta tidigare arbetsplats. För arbete inom Stockholms stad kontakta stadens gemensamma administration på Stockholms stads serviceförvaltning. För arbete inom Stockholms läns landsting kontakta Stockholms läns landstingsarkiv.

Sista datum för ansökan
Onsdagen den 31 oktober 2018 (poststämpeln räknas). Skicka endast in fullständiga ansökningar, dvs med Skatteverkets besked om slutlig skatt för 2017 samt vidimerade intyg.

Stipendiet är skattefritt. Sökande kan få stipendiet maximalt fyra år i rad. Efter några år kan stipendiaten ansöka igen. År 2017 utdelades 7 088 000 kr från Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond. Det finns många stipendier i vår donationsfond. Tipsa därför gärna andra som kan ha möjlighet att söka.

Ansökan skickas under adress
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
Eriksbergsgatan 12A
114 30 Stockholm

Om Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
1915 avled den förmögne stockholmaren, medicinaren och markägaren Karl Fredrik Björn. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Sällskapet förvaltar sedan dess Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond, vars avkastning skulle delas ut till ”ålderstigna trotjänarinnor, som under minst 20 år haft tjänst i Stockholm, varav minst fem år i samma familj”.

Med åren minskade antalet mottagare som passade in på beskrivningen i Björns testamente. Därför kom stadgarna att ändras 1986. Sedan dess går stödet även till ”diakoner samt behövande kvinnor som under minst 15 år vårdat människor främst på sociala och medicinska institutioner i Stockholm”.