Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

 

 

Vetenskap och kultur Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande och popularisering av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Sociala ändamål, särskilt barn och ungdom Bidrag utgår till sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Direkta bidrag till enskilda medges inte. Allt stöd ska ske inom ramen för en gruppverksamhet eller organisation.

Notera att bidrag i regel inte lämnas till:
·      Levnadsomkostnader för enskilda
·      Utrustning (t.ex. datorer, maskiner)
·      Retroaktiva tryckkostnader
·      Egna studier
·      Personliga ändamål (t.ex. julklappar, tandvård, allmänna levnadsomkostnader)
·      Tryck av doktorsavhandling

Beviljade bidrag Se tidigare beviljade bidrag ur Understödsfonden här.

Ansökan

Ansökan görs endast elektroniskt via länken nedan och ska vara inskickad senast vid midnatt respektive ansökningsperiods stängningsdatum för att kunna behandlas vid nästa möte i Sällskapets förvaltningsutskott.

Kommande stängningsdatum är tisdagen den 13 augusti, kommande möte i förvaltningsutskottet äger sedan rum torsdagen den 12 september. Avslag eller bifall meddelas kort därefter. Det kommer sedan ytterligare ett tillfälle under 2019 med stängningsdatum i månadsskiftet september/oktober.

E-ansökan: Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond >>