Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

 

 

Vetenskap och kultur Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande och popularisering av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Sociala ändamål, särskilt barn och ungdom Bidrag utgår till sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Direkta bidrag till enskilda medges inte. Allt stöd ska ske inom ramen för en gruppverksamhet eller organisation.

Notera att bidrag i regel inte lämnas till:
·      Levnadsomkostnader för enskilda
·      Utrustning (t.ex. datorer, maskiner)
·      Retroaktiva tryckkostnader
·      Egna studier
·      Personliga ändamål (t.ex. julklappar, tandvård, allmänna levnadsomkostnader)
·      Tryck av doktorsavhandling

Beviljade bidrag Se tidigare beviljade bidrag ur Understödsfonden här.

Ansökan

Ansökan görs endast elektroniskt via länken nedan och ska vara inskickad senast vid midnatt respektive ansökningsperiods stängningsdatum för att kunna behandlas vid nästa möte i Sällskapets förvaltningsutskott.

Beslut om anslag för ansökningsomgång med stängningsdatum den 7 maj fattas av förvaltningsutskottet den 11 juni 2020. Avslag eller bifall meddelas kort därefter. Kommande stängningsdatum är 17 augusti, beslutsmöte i förvaltningsutskottet äger sedan rum 15 september. Ansökningar kan göras fortlöpande. Under 2020 fattas beslut vid fem tillfällen.

E-ansökan: Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond >>

Anslag betalas ut cirka en månad efter det att rekvisitionen inkommit per post eller mejl till Sällskapets kansli. För tryckningsanslag gäller att publikationen också måste ha inkommit. Under perioden 1 juli–15 augusti betalas inga anslag ut.