Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

 

 

Vetenskap och kultur Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande och popularisering av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Sociala ändamål, särskilt barn och ungdom Bidrag utgår till sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Direkta bidrag till enskilda medges inte. Allt stöd ska ske inom ramen för en gruppverksamhet eller organisation.

Notera att bidrag i regel inte lämnas till:
·      Levnadsomkostnader för enskilda
·      Utrustning (t.ex. datorer, maskiner)
·      Retroaktiva tryckkostnader
·      Egna studier
·      Personliga ändamål (t.ex. julklappar, tandvård, allmänna levnadsomkostnader)
·      Tryck av doktorsavhandling

Beviljade bidrag Se tidigare beviljade bidrag ur Understödsfonden här.

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt via länk nedan och ska vara inskickad senast vid midnatt respektive ansökningsperiods stängningsdatum för att kunna behandlas vid nästa möte i Sällskapets förvaltningsutskott.

Kommande stängningsdatum är måndagen 6 maj, kommande möte i förvaltningsutskottet äger sedan rum den 21 mars resp. 12 juni. Avslag eller bifall meddelas kort därefter. Det kommer ytterligare ett tillfälle med stängningsdatum i augusti och oktober. Totalt finns fyra utlysningstillfällen per år.

E-ansökan: Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond >>

Observera att Kungl. Patriotiska Sällskapet numera inte tar emot ansökningar till Understödsfonden via e-post eller brev.