Förvaltningsutskottet 

 

 • Ordförande Erik Norberg, fil. dr, kabinettskammarherre, fv riksarkivarie
 • Vice ordförande Christina von Arbin, fv överintendent
 • Sekreterare Kjell Blückert, docent, vd
 • Kamrerare Hans Ahlin, direktör
 • Johan Dalman, teol. dr, biskop, överhovpredikant
 • Hans Eric Brodin, direktör
 • Eva Swartz Grimaldi, direktör
 • Anna Josephson, professor
 • Hans von Stockenström, direktör
 • Johan Cederlund, professor, museidirektör, kammarherre
 • Karin Helander, professor, ständig sekreterare