Förvaltningsutskottet 

 

  • Ordförande Erik Norberg, fil. dr, kabinettskammarherre, fv riksarkivarie
  • Vice ordförande Christina von Arbin, fv överintendent
  • Sekreterare Kjell Blückert, docent, vd
  • Kamrerare Hans Ahlin, direktör
  • Johan Dalman, teol. dr, biskop, överhovpredikant
  • Hans Eric Brodin, direktör
  • Eva Swartz Grimaldi, direktör
  • Anna Josephson, professor
  • Hans von Stockenström, direktör
  • Johan Cederlund, professor, museidirektör, kammarherre