Kungl. Patriotiska Sällskapets fonder

Sällskapet förvaltar två självständiga fonder, Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond och Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond ur vilka det går att söka anslag.

Understödsfonden

Vetenskap och kultur
 Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande och popularisering av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Sociala ändamål, barn och ungdom
 Bidrag utgår till sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Direkta bidrag till enskilda medges inte. Allt stöd ska ske inom ramen för en gruppverksamhet eller organisation.

Läs mer om Understödsfonden och om ansökningsförfarandet >>

Fredrik Björns Donationsfond

Donationsfondens stipendium går till kvinnor över 50 år som har arbetat med sjukvårdande yrken, som hembiträde eller diakon i Stockholms län minst 15 år. Anställningen måste ha innefattat direkta vård- och omsorgsuppgifter – företrädesvis inom sjukvård.

Läs mer om Fredrik Björns Donationsfond och om ansökningsförfarandet >>