Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /storage/content/91/227391/kungligapatriotiskasallskapet.se/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4763 Ledamöter | Kungl. Patriotiska Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapets ledamöter

Abrahamsson, Maria, journalist, fv riksdagsledamot. 08
Adelsohn Liljeroth, Lena, fv statsråd. 08
Adelsohn, Ulf, fv landshövding, fv statsråd. 92
Ahlin, Hans, direktör, Sällskapets kamrerare 2005–. 98
Akhtarzand, Minoo, landshövding, fv generaldirektör. 11
Alsén, Hans, fil. dr h c, fv landshövding. 87
Alsér, Kristina, fv landshövding, fv vd. 07
Amréus, Lars, riksantikvarie. 11
Andersson, Bertil, professor, fv rektor. 11
Andersson, Georg, fv landshövding, fv statsråd. 96
Andersson, Lorentz, fv landshövding. 04
Andersson, Magdalena, landshövding, fv riksdagsledamot. 13
Andnor Bylund, Berit, fv landshövding, fv statsråd. 12
Ankarcrona, Henric, direktör. 99
Annerberg, Rolf, fv generaldirektör. 13
Antonsson, Birgit, fil. dr, fv generaldirektör, fv riksbibliotekarie. 91
Arhén, Gunilla, direktör. 07
von Arbin, Christina, fv överintendent, Sällskapets vice ordförande 2016–. 03
Arborelius, Anders, biskop, kardinal. 18
von Arnold, Fredrik, fv lagman. 09
von Arnold, Sara, professor em., fv preses. 08
Aurelius, Carl Axel, docent, biskop em. 07
Axén Olin, Kristina, riksdagsledamot. 07

Barklund, Åke, fv vd. 08
Belfrage, Anna, senior advisor. 06
Bengtsson, Staffan, fv överintendent, fv statssekreterare. 10
Bergstedt, Jan, direktör. 09
Bergstrand, Mats, författare, företagare. 07
Bergström, Carin, fil. dr, fv överintendent. 03
Berner, Örjan, ambassadör. 06
Bielke, Caroline, grevinna. 08
Bill, Per, dr med., fv riksdagsledamot, landshövding. 16
Björck, Anders, fv landshövding, fv statsråd, fv vice talman. 02
Björk, Gunnar, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 92
Blomqvist, Göran, fil. dr, fv vd. 09
Blückert, Kjell, docent, vd, Sällskapets sekreterare 2018–. 17
Bohlin, Britt, rådsdirektör, fv landshövding. 08
Bohlin, Görel, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 92
Bonnier, Albert, bokförläggare. 15
Bonnier, Åke, biskop. 08
Brattmyhr, John, Skansenchef. 08
Bremer, Kåre, professor em., fv rektor. 10
Bring, Ove, professor em. 12
Brodin, Hans Eric, direktör. 06
Brummer, Hans Henrik, fv överintendent. 07
Bråkenhielm, Anita, med. lic., fv landshövding. 90
Burenstam Linder, Mariana, direktör. 11
Burman, Carina, docent, författare. 06
Burman, Ingrid, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 17
Burman, Lars, professor, överbibliotekarie. 15
Bäckström, Lars, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 08
Bäckström, Urban, fv riksbankschef, direktör. 07

Carlgren, Andreas, fv statsråd, fv riksdagsledamot. 11
Carlsson, Gunilla, fv statsråd, fv riksdagsledamot. 08
Carlsson, Ingemar, docent, fv förste arkivarie, vårdare av Bernadottska arkivet. 89
Carlsson, Mårten, professor em., fv rektor. 88
Carlsson, Stefan, fv landshövding, fv vd. 12
Carlzon, Thomas, fv landshövding, fv vd. 18
Cavalli-Björkman, Görel, professor. 06
Cederlund, Johan, professor, museidirektör, kammarherre. 06
Chakraborty, Bicky, direktör. 09
Cullhed, Anders, professor em., fv preses. 15

Dahl, Birgitta, fv riksdagsledamot, fv statsråd, fv talman. 94
Dahlberg, Ingrid, dramatiker, fv landshövding, fv vd. 02
Dalborg, Hans, ekon. dr, fv styrelseordförande. 06
Dalman, Johan, teol. dr, biskop, överhovpredikant. 05
Dinkelspiel, Charlotte, journalist. 15

Eckerdal, Per, teol. dr, biskop em. 09
Edelstam, Henrik, professor. 13
Egardt, Peter, fv landshövding, fv vd. 10
Ehrensvärd, Jörgen, greve, lantmästare. 91
Eirefelt, Christer, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 03
Eliasson, Ingemar, fv ordenskansler, fv riksmarskalk, fv landshövding, fv statsråd. 90
Elmsäter-Svärd, Catharina, vd, fv statsråd. 13
Enander, Göran, landshövding. 17
Engelbert, Gunilla, direktör. 05
Engqvist, Lars, fv statsråd, fv landshövding. 04
Engström, Gunvor, fv landshövding, direktör. 06
Engwall, Gunnel, professor em., fv preses, fv rektor. 06
Ericsson, Lars-Eric, fv generaldirektör, fv landshövding, fv statssekreterare. 92
Eriksson, Björn, fv landshövding, fv rikspolischef. 96
Eriksson, Eva, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 04
Eriksson, Per-Ola, fv landshövding, fv riksdagsledamot, fv generaldirektör. 03
Ernstell, Eva-Sofi, museichef. 14

Faulkner, Harry, direktör. 81
Fichtelius, Erik, fil. dr h c, direktör. 10
Fischerström, Johan, förste hovmarskalk, fv generaldirektör. 04
Fleming, Lars, friherre, hovsilversmed. 86
Frebran, Rose-Marie, fv landshövding, fv vice talman. 08
Fredga, Kerstin, professor em., fv generaldirektör, fv preses. 94
Fredman, Pam, professor em., fv rektor. 11
Friggebo, Birgit, fv landshövding, fv statsråd. 98
Fuglesang, Christer, docent, astronaut. 14
Furingsten, Agne, fil. dr, direktör, fv styresman. 93

de Geer, Jacob, friherre, direktör. 11
Graf, Carl Fredrik, landshövding, fv riksdagsledamot. 18
Granqvist, Carl Jan, gästgivare. 09
Grimaldi, Salvatore, direktör. 11
Grundberg, Leif, fil. dr, överintendent. 17
Gröning, Lotta, fil. dr, journalist. 14
Gudmundsson, Göran, byggnadsantikvarie, författare. 11
Gunnarsson, Gösta, fv landshövding, fv statssekreterare. 82
Gustafsson, Bengt, fv landshövding. 82

Hagberg, Liselott, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 13
Hagberg, Magnus, överintendent. 10
Haglund, Ann-Cathrine, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 93
Hallberg, Anders, professor em., fv rektor. 10
Hallgren, Bengt, teol. dr, biskop em. 84
Hamilton, Eva, grevinna, direktör. 09
Hammar, Karl-Gustav, docent, ärkebiskop em. 97
Hamrin, Christina, direktör. 12
Hedelius, Tom, ekon. dr h c, bankdirektör. 94
Heister, Chris, fv landshövding, fv riksdagsledamot, styrelseordförande. 08
Helander, Carl-Anders, fv akademisekreterare. 13
Helander, Karin, professor, ständig sekreterare. 19
Hellström, Mats, fv landshövding, fv ambassadör, fv statsråd. 01
Herdenberg, Gunilla, styrelseordförande, fv riksbibliotekarie. 12
Heurgren, Sven, fv landshövding, fv generaldirektör. 84
Hirschfeldt, Johan, fv hovrättspresident. 07
Hising, Lars-Ivar, fv vd, fv landshövding. 86
Holgersson, Bengt, fv landshövding. 97
Holmberg, Barbro, fv landshövding, fv statsråd. 08
Holmgren, Gunnar, ekon. dr, generaldirektör, fv landshövding. 15
Houby-Nielsen, Sanne, fil. dr, styresman. 16
Hultén, Anneli, landshövding, fv riksdagsledamot. 17
Hägglund, Göran, konsult, fv statsråd. 13
Hägglund, Jöran, landshövding, fv statssekreterare. 14
Högman, Berit, landshövding, fv riksdagsledamot. 18
Hörnlund, Börje, tekn. och med. dr h c., fv landshövding, fv statsråd. 96

Ingvar, Martin, professor, överläkare, författare. 06

Jackelén, Antje, teol. dr, ärkebiskop. 18
Jansén, Maria, överintendent. 18
Jeffner, Anders, professor em., fv preses. 03
Johansson, Bengt K. Å., ambassadör, fv landshövding, fv statsråd. 92
Johansson, Sven, ekon. dr h c, fv landshövding. 82
Johnson, Antonia Ax:son, direktör. 97
Jonasson, Gull-Britt, direktör. 10
Jonsson, Helena, landshövding, agr. dr hc, fv förbundsordförande. 19
Jordell, Björn, fv riksarkivarie. 11
Josephson, Anna, professor, överläkare. 13

Kihlström, Lars, överläkare. 13
Klackenberg, Henrik, fil. dr, statsheraldiker, kammarherre. 03
af Klintberg, Bengt, professor, författare. 98
Krook, Caroline, teol. lic., biskop em. 90
Krönmark, Eric, fv landshövding, fv statsråd. 82
Kumlin, Ewa, direktör. 10
Källstrand, Bo, fv vd, fv landshövding. 09

Lagerqvist, Lars, fil. lic., fv museidirektör. 00
Lagrell, Lars-Åke, fv landshövding. 02
Lallerstedt, Erik, direktör. 10
Larsén, Jan, direktör. 09
Larsson, Gerhard, fv landshövding, fv statssekreterare, fv vd. 00
Larsson, Maria, landshövding, fv statsråd. 15
Leijon, Anna-Greta, fv Skansenchef, fv generaldirektör, fv statsråd. 95
Leksell, Laurent, ekon. dr, direktör. 08
Lewenhaupt, Jan, greve. 15
Levin-Wallenberg, Annika, kulturkonsult. 15
Lidman, Tomas, fil. dr, fv riksbibliotekarie, fv riksarkivarie. 96
Liliequist, Inger, fv riksantikvarie. 03
Lind, Magnus, docent. 06
Lind, Martin, teol. dr, biskop em. 07
Lindberg, Anders, direktör. 10
Lindgren, Sven, fv landshövding. 02
Lindman, Jan, överintendent. 16
Lindqvist, Svante, professor em., ordenskansler, fv riksmarskalk, fv preses. 09
Lindsten, Jan, professor em. 03
Lundius, Marianne Gernandt, fv justitieråd. 09
Löfgren, Lars, kabinettskammarherre, fv styresman, fv teaterchef. 97
Lönnebo, Martin, teol. dr, biskop em. 84
Lönnqvist, Ulf, fv landshövding, fv statssekreterare, fv statsråd. 92
Lövdén, Lars-Erik, fv landshövding. 10

af Malmborg, Marianne, ordf. i Kungl. Sällskapet Pro Patria, fv rikslottachef. 03
Marjasin, Sigvard, fv förbundsordförande, fv landshövding. 89
Markovits, Marika, senior adviser, fv direktor. 09
Mattsson, Christina, fv styresman, fv rikskanalchef. 01
Melin, Christina, fv vice sekreterare i Sällskapet. 06
Mikaelsson, Maggi, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 02
Molin, Björn, fil. dr, fv landshövding, fv statsråd. 86
Myrdal, Janken, professor em. 96

Nabseth, Lars, professor em., direktör. 81
Niblaeus, Kerstin, tekn. dr, fv generaldirektör. 12
Nilsson, Björn O., tekn. dr, landshövding. 18
Nilsson, Elisabeth, styrelseordförande, fv vd, fv landshövding. 11
Nilsson, Mats, generallöjtnant, förste hovmarskalk. 15
Nisser-Dalman, Margareta, fil. dr, överintendent. 13
Norberg, Erik, fil. dr, kabinettskammarherre, fv riksarkivarie. Sällskapets ordförande 2016–. 88
Norberg, Johan, författare. 06
Nordenfalk, Johan, friherre, ambassadör, fv statssekreterare. Sällskapets ordförande 2003–2016. 78
Nordenstam, Bertil, professor em. 98
Nordenvall, Per, riddarhusgenealog. 04
Nordfält, Jens, professor. 11
Norrby, Erling, professor em. 97
Norrfalk, Maria, fv landshövding, förbundsordförande. 07
Nykvist, Ann-Christin, fv statsråd, fv generaldirektör. 06

Odelberg, Axel, författare. 05
Ohlson, Richard, direktör. 06
Olofsson, Dan, direktör. 12
Olofsson, Maud, styrelseordförande, fv statsråd. 09
Olsson, Curt, ekon. dr h c, bankdirektör. 90
Olsson, Elisabeth, professor em. 07
Olsson, Elvy, fv landshövding, fv statsråd. 82
Ortmark, Eva, fv förläggare, Sällskapets sekreterare 2005–2006. 05
Osher, Barbro, styrelseordförande, generalkonsul. 08
Osvalds, Erik, chefredaktör. 03

Palme, Joakim, professor. 13
Palmstierna, Greger, friherre, arkitekt. 15
Persson, Kristina, fv statsråd, fv landshövding. 95
Persson, Stefan, direktör. 11
Peterson, Thage G., teol. kand., fv statsråd, fv talman. 89
Pettersson, Eva, fil. dr, akademisekreterare och vd. 18
Piehl, Johan, direktör. 15
von Platen, Otto, friherre, direktör. 13
Press, Victor, direktör. 07
Pålsson, Margareta, fv landshövding, fv riksdagsledamot. 13

Ramberg, Anne, advokat, fv generalsekreterare. 09
Ramel, Peder, friherre, direktör. 13
Rankka, Maria, direktör, författare. 11
Reuterskiöld, Marianne, direktör, Sällskapets sekreterare 2008–2017. 08
Risinggård, Börje, direktör. 07
Rosengren, Björn, direktör, fv statsråd, fv landshövding. 96
Rosenqvist, Mårten, professor em., förste livmedikus. 13
Rosswall, Thomas, professor em., fv rektor. 95
Rydh, Jan, fv landshövding, fv vd. 91
Rydin, Bo, ekon. o tekn. dr h c, direktör. 85

Sahlin, Gunnar, fil. dr, fv riksbibliotekarie. 03
Salén, Sven H., direktör. 80.
Samuelsson, Marianne, fv landshövding. 04
Sandin, Per, fil. dr, vice ordenskansler, kammarherre. 13
Schelin Seidegård, Cecilia, landshövding. 10
Schrewelius Arwidson, Marie, direktör. 11
Schwartz, Margareta, fv borgarråd. 99
von Schwerin, Alexandra, friherrinna, projektledare. 11
Seiger, Åke, professor em. 13
Sennerby Forsse, Lisa, professor, fv preses, fv rektor. 10
Silfverstolpe, Susann, intendent. 03
Sjöberg, Fredrik, fil. dr h c, författare. 08
Skarp, Sven-Uno, professor em. 84.
Sommestad, Lena, professor, landshövding, fv statsråd. 14
Spendrup, Jens, direktör. 12
Sporrong, Ulf, professor em. 01
Starrin, Karin, fv generaltulldirektör, fv landshövding. 97
Stigson, Björn, direktör. 84
von Stockenström, Hans, direktör. 03
Storåkers, Michael, direktör. 06
Ström, Per, teol. dr, akademiintendent, kammarherre. 07
Strömholm, Stig, professor em., fv rektor, fv preses. 88
Strømme, Maria, professor. 13
Sundqvist, Bo, professor em., fv rektor, fv preses. 08
Swartz Grimaldi, Eva, direktör. 08
Svegfors, Mats, fv landshövding, fv chefredaktör. 00
Svensson, Birgitta, professor em. 15
von Sydow, Björn, docent, fv statsråd, fv talman. 17
Söderberg, Ulf, fil. dr, fv krigsarkivarie. 00
Söderbergh Widding, Astrid, professor, rektor. 14
Söderlind, Solfrid, professor, fv överintendent, fv dekan. 02
Sönnerlind, Kerstin, fv kanslichef, Sällskapets sekr. 1988–1998. 78

Taube, Per, friherre, direktör. 13
Thörn, Ylva, landshövding. 17
Treschow, Henrik, direktör. 10
Trolle-Bonde, Gustaf, greve. 11
Trolle-Löwen, Johan, friherre. 11
Tunhammar, Göran, fv vd, fv landshövding. 06
Tysk, Gunnar, fv länsråd, Sällskapets sekreterare 1999–2005. 98

Wachtmeister, Marika, grevinna, direktör. 10
Wallin, Kerstin, fv generaldirektör, fv landshövding. 03
Wejryd, Anders, agr. dr h c, ärkebiskop em. 07
Weman, Gunnar, teol. dr, ärkebiskop em. 93
Wersäll, Fredrik, riksmarskalk, fv hovrättspresident. 18
Westerberg, Jan Olov, fastighetsdirektör. 08
Westerberg, Per, fv statsråd, fv talman. 13
Westerberg, Sten, fv bankdirektör, fv statssekreterare. 85
Wetterberg, Gunnar, fil. dr h c, författare. 10
Wikström, Jan-Erik, fv landshövding, fv statsråd. 92
Wirtén, Rolf, tekn. dr h c, fv landshövding, fv statsråd. 88
Wolodarski, Peter, chefredaktör. 06
Wärnersson, Ingegerd, fv landshövding, fv statsråd. 02
Wåhlstedt, Håkan, fil. dr, fv landshövding. 15

Ågerup, Bengt, direktör. 11
Åström Iko, Karin, riksarkivarie. 16

Öquist, Gunnar, professor em. 03
Österberg, Sven-Erik, landshövding, fv statsråd. 13