Medaljer och övriga hedersbevis

Kungl. Patriotiska Sällskapet delar ut egna medaljer och hedersbevis. Dessutom kan företag, organisationer eller enskilda personer ansöka om medaljer och övriga hedersbevis för uppskattad arbetsinsats eller betydande gärning. Sällskapet har delat ut medaljer och hedersbevis i över 250 år.

Söker du information om äldre medaljer och mottagare av dessa, kan du kontakta Riksarkivet i Arninge, som har våra arkivhandlingar. De nås på telefon 010-476 70 00. Den första kvarten när de söker svaren på förfrågningar är kostnadsfri. Du kan även söka själv, om det gäller medaljer och andra hedersbevis från perioden oktober 1900-maj 1941.

Medaljer

Medalj kan ansökas om för Betydande gärning alternativt Uppskattad arbetsinsats.

Lösenavgifter

Lösenavgifter för Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och övriga hedersbevis. Medaljer och hedersbevis levereras i etui/ask. Diplom framställs  till varje mottagare.

Övriga hedersbevis

Som alternativ till medalj utdelar Sällskapet hedersgåvor i form av armband och klockor, för betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats.

Mottagare av Näringslivsmedaljen

Kungl. Patriotiska Sällskapet delar årligen ut att antal Näringslivsmedaljer till personer med starkt ägarinflytande. De hedras för att de under lång tid byggt upp en verksamhet som utvecklar svenskt näringsliv och ger arbetstillfällen.