Övriga hedersbevis

 

Som alternativ till medalj utdelar Sällskapet hedersgåvor i form av armband och klockor, för betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats.

Övriga hedersbevis Kungl. Patriotiska Sällskapet Guldarmband

Armband med avlånga länkar av Sällskapets kedjemodell från 1700-talet. Vid armbandet är fästad som berlock en miniatyrmedalj med inskriptionen ”För betydande gärning” alternativt ”För uppskattad arbetsinsats”. Armbandet kan även erhållas i silver.

Ansök om medaljer och övriga hedersbevis

 

Armbandsur för damer och herrar

Armbandsur i 18K guld med svart ödlepräglat kalvskinnsarmband. Tissot Goldrun. Uren är skyddade mot damm, stötar och vatten med garanti och ett års försäkring. Valfritt dam- eller herrmodell. Inskriptionen på boetten: ”För betydande gärning” alternativt ”För uppskattad arbetsinsats”.

Ansök om medaljer och övriga hedersbevis

Villkor

Hedersbevis utdelas enligt de regler, som gäller för respektive medaljer i andra storleken dvs. den sammanlagda tiden hos samma arbetsgivare respektive inom samma verksamhet skall vara minst 20 år. Sällskapet kan dock, då särskilda skäl föreligger, tilldela hedersbevis även vid kortare kvalifikationstid. Sällskapet accepterar t.ex. 15 år som en undre kvalifikationsgräns för armband med miniatyrmedalj i silver. Mottagare av hedersbevis äger rätt att bära miniatyrmedalj.

Lösenavgifter

Lösenavgifter för medaljer och hedersbevis.

 

För betydande gärning

Förslag kan inges av kommunal, kyrklig eller statlig förvaltning inom vars ansvarsområde uppdraget utförts. Hedersbeviset kan också utdelas på förslag av enskild sammanslutning till person, som gjort långvariga och betydande insatser som förtroendevald. Diplom utfärdas.

Ansök om medaljer och övriga hedersbevis

För uppskattad arbetsinsats

Anhållan om tilldelande av hedersbevis för uppskattad arbetsinsats kan ansökas av företag, enskild person eller myndighet, hos vilken den föreslagna mottagaren är eller har varit anställd. Större delägare tilldelas inte hedersbevis för verksamhet inom eget företag. Diplom utfärdas.

Ansök om medaljer och övriga hedersbevis