Kontakt

 

Sommartider
Under perioden 1 juli till 9 augusti är kansliet sommarstängt. Under denna tid hanteras inga ärenden, detta gäller även exempelvis rekvisitioner av bidrag från Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond och ansökningar om medalj.

Postadress
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

Telefonnummer och mejladresser
info (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
08 – 611 12 62

Ständig sekreterare: Kjell Blückert
kjell.bluckert (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
070-278 76 62

Biträdande sekreterare: Anette Jonsson
anette.jonsson (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
070-278 74 63

Organisationsnummer

 • Kungl. Patriotiska Sällskapet
  Org. nr 802002-6186
 • Kungl. Patriotiska Sällskapets Pensionsstiftelse
  Org. nr 802008-6990
 • Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
  Org. nr 802007-6173
 • Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond
  Org. nr 802008-0274