Foto: Jonas Ekströmer / TT

PRESSMEDDELANDE Över 100 000 svenskar har de senaste 250 åren fått en medalj eller annan hedersbelöning tilldelad av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Syftet har varit att belöna en insats som varit av betydelse för landets utveckling. Nu släpps Bengt Gustaf Jonshults bok Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar som ger en rikt illustrerad historisk överblick.

Näringsliv, biodling, trädgårdsodling, hantverk, sjöfart, betydande gärning och fostrargärning är några av de områden som Kungl. Patriotiska Sällskapet belönar med medalj. Arbetsgivare kan även ansöka om att dela ut medalj för uppskattade arbetsinsats. Bengt Gustaf Jonshults nya bok Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer och hedersbelöningar är tänkt att fungera som ett numismatiskt referensverk för Sällskapets medaljer. Hela bokprocessen har tagit ungefär tre år.

– Det som överraskade mig mest var hur stort medaljutdelandet var under 1900-talets första hälft, då i princip varje arbetsplats i Sverige delade ut medaljer till sina anställda. Jag är extra stolt över att ha hittat åtskilliga nya uppgifter kring medaljerna, säger författaren Bengt Gustaf Jonshult.

Kungl. Patriotiska Sällskapets grundades 1766 som ett medborgarinitiativ och fick 1772 kunglig stadfästelse av Gustav III. Direkt från starten började Sällskapet att premiera goda allmännyttiga gärningar med olika belöningar. Det kunde vara skedar, bägare, hattkedjor och medaljer. År 1802 fick Sällskapet tillstånd av Kungl. Maj:t att dela ut medaljer avsedda att bäras. Under 1700-talet var det främst lantbrukets arbetare som premierades, i och med industrialiseringen tillkom industriarbetarna under 1800-talet och under 1900-talet tjänstemän och förtroendemän. I början av 1970-talet blev armband med miniatyrmedalj och klockor ett alternativ till medaljerna.

– Det finns verkligen en efterfrågan på mer kunskap om dessa metalliska minnen; Sällskapet får varje vecka många frågor om medaljer och historiska utdelningar från släktforskande släktingar till mottagare, berättar Kungl. Patriotiska Sällskapets ständiga sekreterare Kjell Blückert.

Boken är formgiven av Lisa Lanning och medaljerna är återgivna i skala 1:1. Den ges ut både som fysisk bok och som e-bok. Förutom den numismatiska uppställningen ingår information om bärandeordning samt en översikt över gravörer/utförare. Boken presenterades tisdagen den 18 februari i Hovstaternas representationsvåning med efterföljande visning av ordenssalarna på Kungl. Slottet.

Bengt Gustaf Jonshult, f. 1961, är litteraturvetare, 1700-talskännare och har tidigare skrivit bland annat om Bellmansmedaljer, Mozart och Georg Brandes.

Recensionsexemplar
Vänligen kontakta Kungl. Patriotiska Sällskapets kansli för recensionsexemplar,
info@kungligapatriotiskasallskapet.se.

Fakta om boken
Författare: Bengt Gustaf Jonshult
Formgivare: Lisa Lanning
Utgivare/publicerad av: Kungl. Patriotiska Sällskapet
Publicerad: Stockholm, 2019
ISBN/best.nr: 978-91-637-0800-8
Antal sidor: 235
Genre: numismatiskt referensverk, catalogue raisonné
Ämnesområden: numismatik, kulturhistoria, medaljer, silver, Kungl. Patriotiska Sällskapet
Webbversionen: Släpps runt månadsskiftet februari/mars
Pris: 275 kronor

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljtradition
Utdelningen av belöningar bygger på traditioner från 1700-talet. Idag delar Sällskapet ut egna medaljer och hedersbevis, dessutom kan företag, organisationer eller enskilda personer ansöka om belöningar. Medaljerna bärs i gröngult sidenband. Sällskapets första och största medaljstorlek är 41 mm och motsvarar 11:e storleken i den berchska skalan. Riksarkivet förvarar Sällskapets äldre medaljhandlingar.