De blivande kulturarvsmedaljörerna Tina och Ulrik Swedrup. Foto: Henrik Lundell.

PRESSMEDDELANDE Den 6 december 2023 tilldelas Tina och Ulrik Swedrup, ägare av Märta Måås-Fjetterström AB, Kulturarvsmedaljer av Kungl. Patriotiska Sällskapet. Detta för att de driver och bevarar ett svenskt kulturarvsföretag med produkter av högsta hantverkskvalitet och gjort det känt i världen.

– Att förvalta ett kulturarv kräver passion, uthållighet och uppoffringar. Allt detta stämmer in på familjen Swedrup som övertalades att ta över Märta Måås-Fjetterström AB år 2001. De hade då under många år samlat MMF-textilier med samma passion som de sedan har drivit verksamheten. De ställer samma kvalitetskrav på produktionen av mattor och vävnader som Märta Måås-Fjetterström själv gjorde. I väveriet i Båstad värnar man hantverket och kunskapsförmedlingen. Konstväverskorna står i centrum och omsorgen om dem är stor, berättar de förslagsställande ledamöterna Margareta Nisser Dalman och Johan Dalman.

Grundbulten i verksamheten är den svenska textilkonstnären Märta Måås-Fjetterströms (1873–1941) efterlämnade mönster och 670 originalskisser, men ett sätt att föryngra Måås-Fjetterströms arv är att samarbeta med nutida konstnärer och formgivare. Skicklig marknadsföring, trendsättande kunder och ett gott samarbete har bidragit till att företaget har rönt betydande framgångar internationellt. I dag finns förutom väveriet i Båstad också ett showroom i Stockholm.

– Hedrande och glädjande att få medalj för vår kulturarvsgärning, det är med ödmjukhet över att, tillsammans med världens bästa väverskor, lyckats lyfta varumärket Märta Måås-Fjetterström till den nivå hon själv hade under sin levnad, säger medaljmottagarna Tina och Ulrik Swedrup.

Båda makarna Swedrup har arbetat med stort intresse för människor och konst hela livet. De fastnade tidigt för Märta Måås-Fjetterströms osvikliga känsla för balansen mellan färg och form. Framtiden tror de ligger i den internationella marknaden som uppskattar denna ”Garbo”-liknande juvel.

Motivering
Kungl. Patriotiska Sällskapet tilldelar Tina och Ulrik Swedrup, ägare av Märta Måås-Fjetterström AB, Kulturarvsmedaljen – Medalj för bevarande av svenskt kulturarv – för att de driver och bevarar ett svenskt kulturarvsföretag med produkter av högsta hantverkskvalitet och gjort det känt i världen.

Läs mer om Märta Måås-Fjetterström AB.

Om Kulturarvsmedaljen
Medalj för bevarande av svenskt kulturarv (Kulturarvsmedaljen) instiftades 2012 med syftet att premiera och lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, föreningar, företag, församlingar och organisationer gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Nomineringarna görs av Sällskapets ledamöter. Medaljen är gjord i 18 karat guld och ges i Sällskapets första storlek, den 11:e i den berchska skalan, med Kung Carl XVI Gustafs bild på åtsidan.

Tidigare medaljmottagare är Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom, Eva Rydberg, Alexander Husebye, Barbro Osher, Anders Wall, Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson samt Carl Gustaf von Ehrenheim.