Från Dansmuseets världsunika samlingar. På bilden, kostymer från baletten Chout (1921), av Mikhail Larionov.

Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 19 mars beviljades anslag för sammanlagt 1 685 000 kronor. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.
 

Stiftelsen Dansmuseifondens ansökan om utställningen ”Dans/död – från dansförbud till glömska”, en utställning om dansens död och överlevnad, var en av ansökningarna som fick bifall. Utställningen öppnar under hösten 2024 i Dansmuseets lokaler på Drottninggatan i Stockholm. Ansökan gäller framtagandet av pedagogiska utställningskomponenter som ska belysa behovet och värdet av dansdokumentation.

Tillsammans med en film- och medieproducent ska de skapa korta filmer som på pedagogiska och suggestiva sätt visar hur glömska och bristande dokumentation hotar dansens immateriella kulturarv men också hur detta kan motverkas. Filmerna, som blir ett bärande inslag i denna del av utställningen, visar exempelvis en koreologs mödosamma arbete för att med hjälp av dansnotation notera dans, arkivariers arbete med förteckning och digitalisering, filmares arbete med dokumentation genom rörlig media osv. Ämnet dansdokumentation kan kanske tyckas vara torrt och ointressant, men med hjälp av filmisk berättarteknik kan det levandegöras och engagemang kan väckas hos besökarna. Utställningen har fyra teman: antidans, glömska, dödsdans samt återfödelse.

 

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Summa
Barn till Ensamma Mammor, Kalmar Positiva Barndomsminnen 30 000
Breviksstiftelsen Projekt Friplats 2024 40 000
Brunnaskolan Resa till tekniktävling 50 000
Burgården gymnasiesärskola Skolavslutningsresa 10 000
Compassen Lidköping Bryta utanförskap 10 000
Elevhem Solen Skolaktiviteter för döva 10 000
Emerichfonden – Fonden mot våld för medmänsklighet Arvet efter Emerich Roth 30 000
FC Bellevue MOD – Motivation Och Delaktighet – ett projekt för att stärka flickors och pojkars motivation 30 000
Forskarskolan i Karlskoga Forskarskolan i Karlskoga 2024 50 000
Forum – idéburna organisationer med social inriktning/Volontärbyrån Årets volontär 2024 50 000
Idrottsklubben Hephata Ungdomsspelen för döva och hörselskadade barn och ungdomar 30 000
Jönköpings Läns Diabetesföreningen Barndiabetesläger 2024 10 000
KFUM Umeå Läger för alla 2024 20 000
LP-verksamheten Sommarläger för ensamma mammor med barn 30 000
Läkare i Världen Sverige Tolktjänster avseende vård och stöd till familjer, barn, unga vuxna 30 000
Malmökretsen av Svenska Röda Korset Sommarglädje 30 000
NOC – Nätverk för ovanliga kromosomavvikelser Familjehelg 45 000
Partille Anpassad Gymnasieskola Studieresa till Stockholm 20 000
Räddningsmissionen Familjeläger för familjer i socio-ekonomiskt utsatt område 20 000
Stiftelsen Trygga Barnen Trygg Punkt 50 000
Svensk Dysmeliförening Svensk Dysmeliföreningens lägerverksamhet 2024 40 000
Svenska ED-föreningen ED-träff 2024 20 000
Svenska Noonan Förening Sommarläger 2024 30 000
Sveriges Dövas Ungdomsförbund Barnläger och Nordiskt juniorläger 2024 30 000
Tullängsskolans elevhem Ängen Elevhemsresa till TomTits och Parken Zoo 10 000
Ung Diabetes/Svenska Diabetesförbundet Ungdomsläger 2024 10 000
Ung Vetenskapssports Matematiker Matematikläger 2024 30 000
Utbildningsförvaltning Göteborgs stad Praktisk torsdag 30 000
Varbergs Parasport Deltagade i Para Sim Cup i Sundsvall 10 000
Summa 805 000


Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Summa
Ahlbom, Johan Tryck: Lidingöar – öar, broar och bortglömda spår från förr 25 000
Arvinius, Marie Tryck: Ögonblick i tiden – Ett levande slott i bilder 50 000
Bellmanssällskapet Tryck: Bellmansstudier 27 30 000
Bergström, Carin Tryck: Victor Rydberg. Fem år i Djursholm 30 000
Björklund, Bo Tryck: Skepplanda i backspegeln 20 000
Burchardt, Steffi Tryck: Vulkanevangeliet 25 000
Burman, Anders Tryck: Den sista idealisten. Viktor Rydberg och hans tid 40 000
Bursell, Barbro Tryck: Thielska gården – en sommarbostad ritad av Ragnar Östberg 30 000
Danell, Kjell Tryck: Älvbygder i norr 30 000
Eldvik, Berit Tryck: Den vävande familjen Ekenmark – pionjärer och pedagoger 30 000
Elgemyr, Göran Tryck: Med Sven Jerring i svenskbygderna i USA 1937 20 000
Emanuelsson, Ann-Catrin Tryck: Snajs. Springpojkar och flickor i Olskroken, Bagaregården och Lunden runt 1950 30 000
Gärdenfors, Peter Tryck: Hur tänker människor, djur och robotar? 30 000
Hagman, Olle Tryck: Se till och gör en då! Om den första inopererade pacemakern och om patienten som fick den 30 000
Jansson, Anton Tryck: Politiskt aktörskap i en omvandlingstid – Sverige 1880–1930 30 000
Landin, Maria Tryck: Torö sockens histroia 20 000
Lennerhed, Lena Tryck: När staten inte räcker till – aids och de ideella organisationerna 1982–2000 40 000
Linden, Berit Tryck: Med leran i min hand. Om skulptrisen Sigrid Blomberg 30 000
Niklasson, Olle Tryck: Landshövdingehusen – ett göteborgskt världsarv 30 000
Nordenfors, Ola Tryck: Karlfeldt och tron 20 000
Nordström, Lars Tryck: Att leva i den värmländska Finnskogen idag 30 000
Nyberg, Anna Tryck: Strömsholms 100 år som arméns ridskola 30 000
Projekt Lunds domkyrka 2023 Tryck: Lunds domkyrka 50 000
Rydbeck, Kerstin Tryck: Litteraturförslag på svenska för Shared Reading. En guide för läsledare 20 000
Sievers, Johan Tryck: Lyckans smala hav – Berättelser om Göta kanals historia 30 000
Stiftelsen Dansmuseifonden Dans/död – från dansförbud till glömska, en utställning om dansens död och överlevnad 30 000
Stora Skedvi Hembygdsförening Tryck: Stora Skedvis förhistoriska tid 15 000
Svensklärarföreningen Tryck: Svensklärarföreningens årsskrift – Språk i Norden 30 000
Åkerlund, Christian Tryck: Berta Hansson. Medkänslans målare 25 000
Önnerfors, Andreas Tryck: Konspirationsteorier som meningsskapande berättelser (och hur de kan bemötas) 30 000
Summa 880 000