Med anledning av H.M. Drottning Silvias 80-årsdag den 23 december har Sällskapet översänt en gåva till Radiohjälpens insamling för Ukrainas barn. Fokus ska enligt önskemål vara på barns psykisk ohälsa till följd av den pågående invasionen. Foto: Clément Morin/Kungl. Hovstaterna.