Maker Camp på Tekniska Museet. Foto: Marc Femenia.


Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem
ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 7 september 2023 beviljades anslag för sammanlagt 1 090 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

Ett av projekten som beviljades var Maker Camp – innovationsläger för unga. Unga innovatörer genomför årligen lovläger för ungdomar. 2023 anordnas läger både i Skåne och Stockholm. Syftet är att ge unga från hela landet möjligheten att ta sina idéer vidare till prototyp under handledning på ett roligt läger. Unga innovatörer grundades 1967. För att stärka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap skapade de 1979, tillsammans med Svenska Uppfinnareföreningen, en tävling för ungdomar. Här fick de unga möjligheten att utveckla egna idéer till verkliga uppfinningar. Närmare 100 000 ungdomar från hela Sverige har tävlat i Innovationsresan genom åren.

Under sammanträdet beviljades även flera tryckningsanslag efter hård konkurrens. Ätandets psykologi, En personlig död, Briggar samt den första svenska världsomseglingen och Det moderna Iran – omvälvningarnas land är några exempel som visar Sällskapets populärvetenskapliga bredd.

Dessutom beviljades anslag till Föreningen för den Beridna Högvakten för inköp och utbildning av nya hästar som kommer att ställas till Försvarsmaktens disposition.

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Summa
Forum – idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 2023 50 000
Fredens hus Ordets Makt på turné! 20 000
Furuboda Idrottsförening Rörelse i vardagen – ett utvecklingsprojekt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 25 000
Mag- och tarmförbundet Familjehelg 20 000
Språkambassadörerna Språkambassadörer inspirerar och motiverar finska elever av att lära sig svenska 25 000
Unga innovatörer Maker Camp – innovationsläger för unga 45 000
Unga med synnedsättning Syd Unga vill och kan – ett projekt för, med och av barn och unga med synnedsättning, 2024 25 000
210 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Summa
Afzeliius, Lars-Erik Tryck: Briggar samt den första svenska världsomseglingen 20 000
Anderson, Marianne Tryck: Vadstena vår stad på 1900-talet, del 3 10 000
Clementsson, Bonnie Tryck: Skälmar och bedragare 30 000
Ek, Thomas Tryck: Olle Hammarlund – människan, journalisten, författaren 30 000
Elfhag, Kristina Tryck: Ätandets psykologi 30 000
Engwall, Lars Tryck: Herr redaktör! 36 debattinlägg i sex universitetspolitiska frågor under de 36 åren 1988−2023 30 000
Fagerberg, Björn Tryck: En personlig död 30 000
Fahlsten, Annette Tryck: Textilgruppen – ett konstnärskollektiv från 1973–1993 20 000
Föreningen för den Beridna Högvakten Anskaffning av hästar till den beridna högvakten 200 000
Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi Tryck: Elfrida Andrées samlade orgelverk – volym 2 och 3 30 000
Föreningen Handarbetets Vänner Tryck: Handarbetets Vänner – en textil historia 30 000
Föreningen Ingmarsspelen Tryck: Jerusalemsfararna från Nås – en antologi 20 000
Gierow, Arvid Tryck: Förbannelsen i äktenskapet. Text och konst av Frances Wachtmeister, född von Koch 25 000
Gustafsson, Bengt Tryck: Dubbelgreppet. När modernismen mötte den nya fysiken 30 000
Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum Tryck: Gustavianum. Museet och samlingarna 40 000
Karlsson, Tobias Tryck: Arbetets och försörjningens utmarker. Normer och normbrytare 1750 till idag 20 000
Mattsson, Christina &  af Klintberg, Bengt Tryck: Den hostande muntergöken 30 000
Melander, Ellinor Tryck: Från guvernant till utrikeschef. Maria Cederschiöld – en mångsidig pionjär 25 000
Nyström, Bengt Tryck: Tillingefajans. Den lejongula fajansen från Kalmarsund 20 000
Parsi, Rouzbeh Tryck: Det moderna Iran – omvälvningarnas land 30 000
Petri, Gunnar Tryck: Upplysningen 20 000
Rydén, Göran Tryck: Hushållningens praktiker. Arbete och boende i Dannemora bergslag under Charles de Geers tid 30 000
Räftegård, Börje Tryck: John Bohman – Den utomordentlige vätternskildraren 20 000
Sporrong, Bertil Tryck: Svenska Utombordsmotorer. Tiden efter andra världskriget 10 000
Sällskapet Gamla Örebro Tryck: Berättelser från Örebro 20 000
Sällskapet Runica et Mediævalia Tryck: Kungavalet i Strängnäs 20 000
Torsson, Kristina Tryck: Från Mah-Jong till Vamlingbolaget. Från centrum till pereferin – modehistoria 20 000
Vänersborgs museum Tryck: ”Edits dagbok – En döv flickas berättelse” av Greta Åberg 20 000
Warkander, Philip Tryck: Manlighet 20 000
880 000