2023 års trädgårdsmedaljörer tillsammans med representanter från Riksförbundet Svensk Trädgård. Från vänster förbundsdirektör Inger Ekrem, medaljörer Barbro Nedstam, Torsten Kellander och Lotta Fabricius Kristiansen, samt styrelseordförande Karina Brozinic. Foto: Anna-Karin Fallheden.

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling eller biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2023 års trädgårdsmedaljer tilldelas hortonom och växtskyddsexpert Barbro Nedstam, Alnarp, biodlare och forskare, Lotta Fabricius Kristiansen, Tjällmo och trädgårdstekniker och utomhuspedagog Torsten Kellander, Färjestaden.

Medaljerna delades ut den 19 augusti i Stockholm i samband med Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem.

För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar, läs hela pressmeddelandet här.
Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård på svensktradgard.se.