Några av alla viktiga böcker tryckta med stöd från Kungl. Patriotiska Sällskapet.

Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 24 oktober 2023 beviljades anslag för sammanlagt 875 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

 

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Summa
FutureTeens Simskola för utsatta barn 9-15 år 20 000
Elevhem Äppelbo Skolresa till Gönalund 10 000
Katrinelund AG, Göteborgs stads utbildningsförvaltning Studieresa till Marstrand 10 000
Malmö stad Skolresa 10 000
Primärimmunbristorganisationen Barn- och ungdomsläger 2024 20 000
Röda Korsets Ungdomsförbund Stockholm Kompisgruppen Gemenskap 5 000
Sandvikens AIK Bandy Skridskoskoj 10 000
Stamningsförbundet Läger för barn som stammar 2024 20 000
Svenska Dövidrottsförbundet Padellandslaget – träningsläger inför EM 2024 20 000
Summa 125 000

Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Summa
Alvén, Fredrik Tryck: I rikets tjänst. En studie om den önskade medborgaren i svensk utbildningspolitik 30 000
Aman, Robert Tryck: Serier för vuxna. Inifrån Epix och den svenska serierevolutionen 25 000
Bexhed, Jan-Mikael Tryck: Rättskipning, förvaltning och administration på S:t Barthelemy under den svenska tiden 1784–1878 20 000
EFS Missionsförening Sundsvall Tryck: Från sjömanskapell till vardagskyrka, minnesbilder från EFS i Sundsvall 20 000
Frohnert, Pär Tryck: ”Hjälp våra flyktingar!” Politisk och ideell hjälpverksamhet 1933–1939 25 000
Föreningen Livstycket Tryck: Livstycket – kvinnohistoria på löpmeter 30 000
Hannerz, Ulf Tryck: Resenärer. Svenska röster om världens mångfald 1900–1960 25 000
Hansson, Anders Tryck: Inte ens i döden får vi vila. Kriget i Ukraina 40 000
Hansson, Lars Tryck: Göteborg under krigshot. I skuggan av andra världskriget 30 000
Holkers, Märta Tryck: Gripen i myt och verklighet 30 000
Ingvarsson, Andreas Tryck: Ståltrålare del II 25 000
Jansson, Mikael Tryck: ”Ge mig fyra minuter och tjugo ampère” – när och hur svensk populärmusik blev elektrifierad 25 000
Karlsson, Henrik Tryck: Sveriges orkidéer 30 000
Kjellberg, Erik Tryck: Palladiumhuset 100 år 20 000
Lunds universitetsbibliotek Tryck: Nuets närhet, det förflutnas samtid – en antologi om vardagens tryck 20 000
Olsson, Per-Olof Tryck: Hemma i Graberget – om fiskarhustrun Anhilda och hennes värld 20 000
Oscarsson, Ingemar Tryck: På besök i stormaktstidens Sverige 20 000
Persson, Magnus Tryck: Passionerad läsning. Texter om litteratur, kritik och känslor 25 000
Portin, Fredrik Tryck: Jesus och politiken 25 000
Rejnevik, Marcus Tryck: Helsning från Forsheda 25 000
Roma Hembygdsförening Tryck: Boken om Roma II 10 000
Samuelsson, Jonatan Tryck: Medicinjournalistikens efterkrigstida historia i Sverige. Aktörer, arenor och ideal ca. 1945–2020 25 000
Sand, Monica Tryck: En båge genom tiden. Flickläroverket i Artisten – ritualer kring en Göteborgshistoria 30 000
Schoerner Carr, Katarina Tryck: Ögonblick från ett svunnet Ingarö 10 000
Selma Lagerlöf-sällskapet Tryck: Selma Lagerlöfs liv och verk i fransk kontext 25 000
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar Tryck: Hällristningarna i Strömstads kommun, del 1 15 000
Svenska institutet i Athen Tryck: Svenska huset i Kavalla 20 000
Svensson, Anna Tryck: Sola i Karlstad. Dåtid, nutid, sanning, myt 25 000
Tralau, Johan Tryck: Myten vid tidens början 25 000
Åkesson, Lynn Tryck: Blekinges historia 30 000
Östberg, Wilhelm Tryck: Bara gör det! Haggan, ungarna och Stavgard 25 000
750 000