Utdelning av Näringslivsmedaljen 2018

För framstående entreprenörskap

Konrad Bergström, Zound Industries
Gustaf Douglas, Boxholms Skogar
Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya, Serendipity Group
Bo Hilleberg, Hilleberg the Tentmaker
Jessica Löfström, Expandera Mera Byggbemanning
Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne
Karin Söderlind, House of Dagmar
Dan Tervaniemi, Rasta Group

Utdelning av Näringslivsmedaljen 2018

https://youtu.be/hPaa1KqBKHY

För framstående entreprenörskap

Konrad Bergström, Zound Industries
Gustaf Douglas, Boxholms Skogar
Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya, Serendipity Group
Bo Hilleberg, Hilleberg the Tentmaker
Jessica Löfström, Expandera Mera Byggbemanning
Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne
Karin Söderlind, House of Dagmar
Dan Tervaniemi, Rasta Group

Nyheter

Sällskapets 250-åriga historia

Kontakt

info@kungligapatriotiskasallskapet.se
08 – 611 12 62

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

 

Kalendarium 2018

Nästa möte i Sällskapets förvaltningsutskott äger rum 6 december.

 

Om Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet grundades 1766. De medaljer som Sällskapet idag delar ut som belöningar för bland annat betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har en lång tradition.

Sök fondmedel

Sök medel ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Till e-ansökan >>
Läs mer om Understödsfonden >>

Sök medel ur Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
Läs mer om Donationsfonden >>

Medaljer/hedersbevis

Medaljer och övriga hederbevis för uppskattad arbetsinsats kan ansökan av företag, myndighet eller enskilda personer.
Medaljer
Övriga hedersbevis