Kungl. Patriotiska Sällskapets årsberättelse 2020

Det angelägna arbetet fortsätter. Många har drabbats hårt av den nu härjande pandemin. De flesta verksamheter i samhället har i första hand ställt om och bara i mindre utsträckning behövt ställa in, så även Kungl. Patriotiska Sällskapet.

När vi befann oss mitt uppe i verksamhetsåret, var det lätt att se och haka upp sig på det vi inte kunde göra. Retrospektivt kan vi emellertid konstatera att vi gjort det mesta som vi vanligtvis gör, även om somligt fick göras annorlunda.

Sällskapets 250-åriga historia

Kontakt

info@kungligapatriotiskasallskapet.se
08 – 611 12 62

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

Kalendarium

Kommande möte i förvaltningsutskottet

  • 1 juni
  • 14 september
  • 25 oktober
  • 5 december

Årsmöte

  • 23 maj

 

Om Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet grundades 1766. De medaljer som Sällskapet idag delar ut som belöningar för bland annat betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har en lång tradition.

Sök fondmedel

Sök medel ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Läs mer om Understödsfonden >>

Sök medel ur Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
Läs mer om Donationsfonden >>

Medaljer/hedersbevis

Medaljer och övriga hedersbevis för uppskattad arbetsinsats kan ansökas av företag, myndighet eller enskilda personer.
Medaljer
Övriga hedersbevis

Näringslivsmedaljen 2019

Ayad Al-Saffar, Axcent of Scandinavia/Ur & Penn, Upplands Väsby
Björn Brandt och Sten Brandt, Bröderna Brandt Bil, Uddevalla
Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen, Stockholm
Björn Löfstedt, Index Braille, Gammelstad
Maud Spencer, Svalson, Öjebyn
Charlotta och David Zetterström, Fabrique, Stockholm

Dessutom delades en näringsmedalj ut till Bo Hilleberg (grundare av Hilleberg the Tentmaker, Östersund) som inte kunde närvara vid utdelningen 2018.

Fostrargärningsmedaljen 2019

Anna Rosling Rönnlund, Gapminder, Stockholm
Ola Rosling, Gapminder, Stockholm

Ett sällskap för det allmänna bästa

Kungl. Patriotiska Sällskapets grundades 1766 som ett medborgarinitiativ och fick 1772 kunglig stadfästelse av Gustav III. Sällskapet skulle ägna sig åt att modernisera jordbruket och att skapa incitament för små industrier som kunde ta hand om lantbruksprodukterna. Sällskapet skulle även belöna genom medaljer och priser samt stödja och utveckla genom bidrag. Läs mer här.

En patriot är en människa som verkar för det allmänna bästa och inte bara för egen vinning.

Sällskapet premierar förtjänstfulla insatser i arbets-, närings- och kulturliv genom att dela ut medaljer och bidrar till sociala ändamål, vetenskap och kultur genom sina fonder.