Sällskapets 250-åriga historia

Kontakt

info@kungligapatriotiskasallskapet.se
08 – 611 12 62

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

Kalendarium

Årshögtid
Under rådande omständigheter med spridningen av covid-19 samt åtföljande restriktioner ställs årshögtiden den 19 maj in. Det formella årsmötet kommer att genomföras digitalt.

Kommande möten i förvaltningsutskottet

  • 11 juni
  • 15 september

Nyheter

 

Om Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet grundades 1766. De medaljer som Sällskapet idag delar ut som belöningar för bland annat betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har en lång tradition.

Sök fondmedel

Sök medel ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Till e-ansökan >>
Läs mer om Understödsfonden >>

Sök medel ur Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
Läs mer om Donationsfonden >>

Medaljer/hedersbevis

Medaljer och övriga hederbevis för uppskattad arbetsinsats kan ansökan av företag, myndighet eller enskilda personer.
Medaljer
Övriga hedersbevis

Näringslivsmedaljen 2019

Ayad Al-Saffar, Axcent of Scandinavia/Ur & Penn, Upplands Väsby
Björn Brandt och Sten Brandt, Bröderna Brandt Bil, Uddevalla
Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen, Stockholm
Björn Löfstedt, Index Braille, Gammelstad
Maud Spencer, Svalson, Öjebyn
Charlotta och David Zetterström, Fabrique, Stockholm

Dessutom delades en näringsmedalj ut till Bo Hilleberg (grundare av Hilleberg the Tentmaker, Östersund) som inte kunde närvara vid utdelningen 2018.

Fostrargärningsmedaljen 2019

Anna Rosling Rönnlund, Gapminder, Stockholm
Ola Rosling, Gapminder, Stockholm

Kungl. Patriotiska Sällskapets årsberättelse 2018

Välkommen att ta del av vad som hänt i Sällskapet under året. Nytt för i år är att vi skiljer på vår formella årsredovisning med alla siffror i detalj och vår årsberättelse, som just är en berättelse i ord och bild om vår verksamhet. En kort sammanfattning ges dock av Sällskapets ekonomiska ställning.

Samtliga årsredovisningar för Sällskapet och dess stiftelser finns att tillgå för dig som vill fördjupa dig i ekonomidelen. Kontakta kanslitet för att få exemplar utskickat.

Ett sällskap för det allmänna bästa

Kungl. Patriotiska Sällskapets grundades 1766 som ett medborgarinitiativ och fick 1772 kunglig stadfästelse av Gustav III. Sällskapet skulle ägna sig åt att modernisera jordbruket och att skapa incitament för små industrier som kunde ta hand om lantbruksprodukterna. Sällskapet skulle även belöna genom medaljer och priser samt stödja och utveckla genom bidrag. Läs mer här.

En patriot är en människa som verkar för det allmänna bästa och inte bara för egen vinning.

Sällskapet premierar förtjänstfulla insatser i arbets-, närings- och kulturliv genom att dela ut medaljer och bidrar till sociala ändamål, vetenskap och kultur genom sina fonder.