Nyheter

Beviljade ansökningar september 2018

Ur Zickermans studiesamling, Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund. UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fyra sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 5 september beviljades anslag till sociala...

Fredrik Sjöberg tilldelas medalj för betydande gärning

Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för Betydande Gärning har tilldelats författaren Fredrik Sjöberg. Medaljen överlämnades vid en högtidlig ceremoni på Nya Sällskapet i Stockholm den 7 december 2016.  Medalj för Betydande Gärning tilldelas västervikssonen...