kulturarvsmedaljen_2013_02

Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för bevarande av svenskt kulturarv överlämnas av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson får medaljen för långsiktigt arbete med bevarandet av bruket Engelsberg samt för att ha utvecklat Engelsbergsarkivet, ett av Sveriges största privata industrihistoriska arkiv.

– Kungliga Patriotiska Sällskapet belönar Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson för att uthålligt fört vidare familjens arv i form av Engelsbergs bruk som varit i dess ägo sedan 1916. Det är en unik sammanhållen bruksmiljö och där finns även ett av Sveriges största privata arkiv som tillgängliggör vår historia för framtida generationers forskare. Genom bevarandet av arkivet och vitalisering av platsen har vi möjlighet att ta del av en unik kultur- och industrihistoria. Det är framsynt och håller vårt kulturarv – i detta fall även världskulturarv levande, säger Johan Nordenfalk, ordförande i Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Ladda ner pressmeddelandet (Pdf) >>

Ladda ner pressbild >>