Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Seminarium: Vargen, Sv Jägareförbundet/Sv Vildnad
 • Sigvard Bernadotte som silversmed
 • Aktuella forskningsresultat rörande Stockholm, professor Hans De Geer
 • Essäboken Trädgårdarna i Kashmir, professor emeritus Sten Åke Nilsson
 • Brottstycken: Människoliv ur domböcker 1550-1650
 • Östgötiska slott och herrgårdar
 • Örebro Kexfabrik
 • Tomas Tranströmer, en biografi
 • En målad historia, FD Kristoffer Arvidsson Göteborgs Konstmuseum
 • Tosterup, Docent Kerstin Wikner
 • Populärvetenskaplig barnbok: Vattnets mysterier
 • Från Viborg till Narva och Lemberg, docent Fredrik Eriksson
 • Skulpturparet Thomas Qvarsebo och Lena Lerviks skulpturer
 • Speglar, kronor och ljusredskap på Grönsöö, Grönsöö Kulturhistoriska stiftelse
 • Norrlandsleden III, docent Christer Westerdahl
 • Antologi om Eyvind Johnson, FD Christer Johansson, Stockholms univ.
 • Personhistorisk tidskrift, Personhistoriska Samfundet
 • Skriften Skånelands Medeltid
 • Utopin i vardagen: Sinnen, kvinnor, idéer
 • Skånes kyrkor – ett kulturarv
 • Antologi Evert Taube, Svenska Visakademien
 • Keramikern Per Hammarström, Ordkonst
 • Humle, Nordiska Museet, FD Else-Marie Karlsson Strese o FD Claes Tollin
 • Nathan Söderblom och hans tid, Artos & Norma bokförlag
 • Knis Karl Antonsson, Knis Karl Aronssons minnesfond
 • Förmoderna offentligheter, FD Leif Runefelt
 • Fersen. En berättelse om en stormakt och en adelsfamilj, FD Göran Norrby
 • Kalender med historiska bilder av Malmö år 1692, VHM Virtuella historiska modeller
 • Främligsfientlighet och arbetarrörelsen, FD Hans Wallengren
 • Nordiska språk nu och då, professor Staffan Hellberg
 • Tondiktaren Carl Jonas Love Almqvist, docent Lennart Hedwall
 • Restaureringsprojekt för Stora Rågös kapellruin, Rågökapellens minnesfond

   Sociala bidrag

 • Rainbow Sweden, Dataundervisning/datorer till hemlösa
 • Föreningen Furuboda, Handikapprehabilitering
 • Minna Göteborg, Informationsbroschyr ”Var är min pappa?”