Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.
Kvinnomöda och skaparglädje, landsantikvarie Henrik Zipsane, Stiftelsen Jamtli
Nordisk konferens Svenskans beskrivning: Språket som kulturbärare, docent Björn Bihl, Karlstad univ.
Svenska fornskriftssällskapet, Budde – svensk språkpionjär, professor Lars Wollin, Uppsala universitet
Analys röse och hällbilder, professor Joakim Goldhahn, Linnéuniversitetet
Forum för Trädgårdshistorisk Forskning, Docent Catharina Nolin, Stockholms universitet
Brukspatronen, professor Fredric Bedoire, Kungliga Konsthögskolan
René Chauveau-reliefer på Stockholms slott, intendent Linda Hinners
Biografi om konstnären Ragnhild Nordensten, adjunkt Cecilia Regen
Minnen från en resa i länderna i norr år 1663-1664, professor Ingemar Oscarsson, Lunds universitet
Konstnären Peter Dahl, museidirektör Zorn-museet Johan Cederlund
Symposium, Det svenska kyrkliga kulturarvet, FD Emilie Karlsmo, Uppsala universitet
Halländskt vardagsliv på 1600-talet, Föreningen Halländska 1600-tals källor
Svenska studenter i Leipzig, professor Olle Ferm, Stockholms universitet
Locus Celebris, Dalby kyrka, kloster och gård, professor Stephan Borgehammar, Lunds universitet
Bondungar. Från Nils Dacke till Anders Wall, författare Anders Bockgård
I fäders spår, Adelövs kommuns hembygdshistoria, adjunkt Marie Dalestrand-Haldemark
Lärarhandledningsmaterial för Snilleblixtarna, Lennart Nyström, Snilleblixtarna i Sverige

Sociala bidrag
ARF Antirasistiska filmdagar i Malmö, FilmCentrum Syd
Skolornas Fredspris och Uppsatspristävling, Emerichfonden