Johan Kuylenstierna och Erik Norberg. Foto: Jonas Ekströmer/TT

PRESSMEDDELANDE Med stor entusiasm har Johan Kuylenstierna bidragit till att skapa tillgänglig och engagerande kommunikation kring klimatfrågorna. Kungl. Patriotiska Sällskapet vill belöna hans pedagogiska gärning som är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle.

Det är på sikt avgörande att klimatfrågorna fortsätter att prioriteras och inte hamnar ur fokus. Personer som lyckas engagera sin omvärld kring dessa frågor är därför mycket betydelsefulla. Klimatexperten Johan Kuylenstierna, som blir Klimatpolitiska rådets nya ordförande fr o m 1 januari 2021, har genom hela sitt yrkesliv verkat för att skapa framtidstro, möjligheter och lust till lärande.

”Fostrargärningsmedaljen har i olika former delats ut sedan 1830. Keruben som blåser liv i vetenskapens eld, är en tydlig symbol, säger ordförande Erik Norberg. ”I vår tid är klimatet en livsfråga. Johan Kuylenstierna har med stort engagemang skapat en betydelsefull plattform för kunskapen om detta. Det är en glädje för sällskapet att nu få uppmärksamma hans gärning.” 

Fostrargärningsmedaljen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Motivering
Kungl. Patriotiska Sällskapet tilldelar klimatexperten Johan Kuylenstierna Fostrargärningsmedaljen 2020. Att klimatfrågorna är komplexa är alla överens om. Att tillsammans skapa ett hållbart samhälle är en stor uppgift. Här finns många pedagogiska och kommunikativa utmaningar. Johan Kuylenstierna är en aktör som kreativt och med stor entusiasm bidragit till detta arbete. Han har arbetat och arbetar inom en rad olika fält för att lyfta miljöfrågorna: forskning, undervisning, företagande, internationella organisationer, policyarbete, kommunikation.  

Johan Kuylenstierna. Foto: Jonas Ekströmer/TT

”Det känns hedrande och väldigt roligt att medaljen är inom ett medaljområde som handlar om kommunikation och om att skapa förändring genom ett positivt budskap, det tycker jag är extra glädjande”, berättar Johan Kuylenstierna, mottagare av Fostrargärningsmedaljen 2020. ”Jag tror att det viktigt att lyssna mycket och lära känna mottagaren innan man själv kommunicerar, man måste inse att miljöfrågan är en av många frågor som beslutsfattare, politiker och privatpersoner måste beakta. Därför försöker jag ofta knyta ihop flera frågor.”

Johan Kuylenstierna är idag adjungerad professor i geovetenskap vid Stockholms universitet och sedan starten 2017 vice ordförande i Klimatpolitiska rådet. Dessutom är han föreläsare, styrelseledamot i flera organisationer och debattör med engagemang i såväl Klimatpolitiska rådet som TV4:s Klimatkollen. ”Min roll är just att på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt förklara ’klimatfrågan’ utifrån olika perspektiv, såväl klimatsystemet som samhällets omställning”, sammanfattar han själv.

Se även filmen: Klimatexperten Johan Kuylenstierna tilldelas Fostrargärningsmedaljen 2020

Mer om Johan Kuylenstierna
Tidigare var Johan Kuylenstierna under sex år vd för Stockholm Environmental Institute, han har även haft positioner inom FN-systemet och vid Stockholm International Water Institute. Hans tidiga forskning fokuserar på paleoklimatologi i polarområdena.

Om Fostrargärningsmedaljen
Medaljen utdelas inom »uppfostrans och lärandets områden« efter förslag från sällskapet ledamöter. Fostrargärningsmedaljen är gjord i 18 karat guld och ges i sällskapets första storlek, den 11:e i den berchska skalan. År 1830 beslöt sällskapet att instifta en utmärkelse i form av ett silverkors att utdelas som belöning för berömvärd fostrargärning. Medaljen har numera en annan form med sällskapets emblem som motiv. Den senaste varianten av denna version är designad av Stefan Siljemar på Svenska Medalj under 2019.

Tidigare mottagare av Fostrargärningsmedaljen
På senare tid har medaljen tilldelats: Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling, Inger Enkvist, Birgitta Notlöf, Nina Balabina, Louise Westerberg, Louise Ankarcrona, Magnus Härenstam, Anders Carlberg.