Landshövding Chris Heister omgiven av medaljörerna Inger Enkvist och Birgitta Notlöf som flankeras av ordförande Erik Norberg och ständig sekreterare Marianne Reuterskiöld. Foto: Vilhelm Stokstad/TT


Kungl. Patriotiska Sällskapets Fostrargärningsmedalj har idag 17 augusti 2017 tilldelats professor emerita Inger Enkvist och sociala entreprenören Birgitta Notlöf.
Landshövding Chris Heister överlämnade medaljerna vid en högtidlig ceremoni på Tessinska Palatset i Stockholm. 

Professor Inger Enkvist
Inger Enkvist är en av våra mest engagerade skoldebattörer. I press och publikationer har hon under en följd av år fört fram krav på högre kvalitet i skolundervisningen. Hon har gjort det engagerat och välgrundat samt med stark kritik mot det nuvarande svenska skolsystemet. I verket De svenska skolreformerna 1962-1985 ger hon en värdefull sammanfattning av utvecklingen.

Motiveringen är: Professor Inger Enkvist ser fostran och utbildning som sammanvävda. Om skolan inte vågar fostra, kan den inte undervisa. Hon försvarar elevens rätt till att få del av utbildningen som samhället ställer i utsikt med 9 års obligatorisk utbildning. 

Läs hela pressmeddelandet här

Verksamhetschef Birgitta Notlöf
Birgitta Notlöf är en av Sveriges främsta sociala entreprenörer. Hon grundade 1992 kunskaps- och designcentret Livstycket i Tensta. Hon är också chef för verksamheten. Visionen är att hjälpa invandrarkvinnor att ta sig ur sin isolering, lära sig det svenska språket och bli självförsörjande. På så vis får de starkare självkänsla och blir ett större stöd under sina barns skolgång.

Motiveringen är: Den sociala entreprenören Birgitta Notlöf har outtröttligt arbetat i 25 år för ett medmänskligare och mer integrerat Sverige genom att ge invandrade kvinnor värdefull kunskap och gemenskap.

Läs hela pressmeddelandet här