Medaljörerna Henrik Sjöman, Inger Runeson och Gunnar Ericson. Foto: Anna-Karin Fallheden/Riksförbundet Svensk Trädgård.

Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling eller biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungl. Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2022 års trädgårdsmedaljer tilldelas biolog Inger Runeson, Lönashult, landskapsingenjör, Henrik Sjöman, Mörarp och landskapsarkitekt, tidigare stadsträdgårdsmästare och parkchef Gunnar Ericson, Lund.

Medaljerna delades ut den 20 augusti på Gotland i samband med Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem.

För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar läs mer i pressrummet.

För mer information kontakt Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org, eller Inger Ekrem, förbundsdirektör, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org