Kulturarvsmedaljörerna Inger Hallström Stinnerbom och Leif Stinnerbom. Foto: Tommy Pedersen.

Kungl. Patriotiska Sällskapet har tilldelat Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom Kulturarvsmedaljen för att de med stor framgång utvecklat och förmedlat ett sceniskt kulturarv med rötter såväl i värmländsk tradition som i världskulturen. Sedan 1990 driver de Västanå teater i värmländska Sunne. Värmlands landshövding, Georg Andrén, överlämnade medaljerna.

– Västanå teater har en egen spelstil med berättande, musik och dans som lika viktiga delar av helheten. Det är storstilat, berörande och konstnärligt mycket högtstående, säger Susann Silfverstolpe, förslagsställande ledamot och tidigare intendent på Bukowskis.

Landshövding Georg Andrén, Inger Hallström Stinnerbom och Leif Stinnerbom. Foto: Tommy Pedersen.

Medaljen delades ut i samband med jubileumsföreställningen En saga om en saga den 9 september. Sällskapets ledamot, landshövding Georg Andrén överlämnade medaljerna. Föreställningen celebrerar teaterns egen femtioåriga saga och är ett möte mellan Västanå Teater och Selma Lagerlöf.

Karin Helander, professor i teatervetenskap och ledamot i Kungl. Patriotiska Sällskapets förvaltningsutskott har formulerat Sällskapets motivering.

Motivering
Regissören, teaterchefen och riksspelmannen Leif Stinnerbom och kostymskaparen Inger Hallström Stinnerbom har med stor framgång på Västanå Teater under drygt tre decennier utvecklat och förmedlat ett sceniskt kulturarv med rötter såväl i värmländsk tradition som i världskulturens folkmusik och dans. Genom starkt visuell, kroppslig, poetisk och musikalisk berättarteater dansar texten i Selma Lagerlöfs mångbottnade texter eller i myter, folksagor och epos som Eddan och Kalevala. Detta specifika kulturarv traderas nu också genom nya generationer Stinnerbom.

– Vi är oerhört överraskade, stolta och glada över att få erhålla Kulturarvsmedaljen! Folkkulturen och kulturarvet har varit den outsinliga källa vi öst ur under alla år. Då teater är ett enormt kollektivt arbete känner vi att alla medarbetare på Västanå teater genom alla år har stor del i denna utmärkelse, berättar kulturarvsmedaljörerna Leif Stinnerbom och Inger Hallström Stinnerbom.

Ordförande Erik Norberg, landshövding Georg Andrén, vice ordförande Christina von Arbin, kulturarvsmedaljörerna Inger Hallström Stinnerbom och Leif Stinnerbom samt förvaltningsutskottsledamoten Karin Helander längst till höger. Foto: Tommy Pedersen.

Läs mer om Västanå Teater.

Om Kulturarvsmedaljen
Medalj för bevarande av svenskt kulturarv (Kulturarvsmedaljen) instiftades 2012 med syftet att premiera och lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, föreningar, företag, församlingar och organisationer gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Nomineringarna görs av Sällskapets ledamöter. Medaljen är gjord i 18 karat guld och ges i Sällskapets första storlek, den 11:e i den berchska skalan, med Kung Carl XVI Gustafs bild på åtsidan.

Tidigare mottagare
Carl-Gustaf von Ehrenheim, Antonia Ax:son Johnson och Viveca Ax:son Johnson, Anders Wall, Barbro Osher, Kjerstin Häggbom Dellert, Alexander Husebye och Eva Rydberg.