Stipendiet kan endast sökas av kvinnor över 50 år, som arbetat med sjukvårdande yrken, som hembiträde eller diakon i Stockholms län. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2017.

1915 donerade stockholmaren och medicinaren Karl Fredrik Björn en stor summa pengar till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Detta blev grunden till Fredrik Björns Donationsfond som sällskapet förvaltar. Fondens avkastning ska enligt donationen delas ut till ”ålderstigna trotjänarinnor”, dvs. hembiträden som i sitt yrkesliv har tagit hand om andra.

Stipendiet kan nuförtiden även sökas av kvinnor som har arbetat minst 15 år inom diakoni eller sjukvårdande yrken i Stockholm, de behöver dock inte bo i Stockholms län idag.

”De senaste 10 åren har alla som sökt och varit berättigade fått bidrag”, berättar Marianne Reuterskiöld, ständig sekreterare vid Kungl. Patriotiska Sällskapet. Totalt kan 250 stipendiater erhålla 10 000 kronor vardera. Årsinkomsten för den sökande skall idag understiga 179 200 kronor, för ytterligare personer i hushållet får 44 800 kronor/person adderas till årsinkomsten.

Ansökan för stipendium ur Fredrik Björns Donationsfond ska vara Kungl. Patriotiska Sällskapet tillhanda senast 31 oktober 2017

Ansökningsblankett >>
Mer information Fredrik Björns Donationsfond >>

Kungl. Patriotiska Sällskapet, som 2016 firade sitt 250 årsjubileum, grundades för att utveckla svenskt näringsliv och samhälle. Detta genom att belöna goda gärningar samt bidrag. Utöver Fredrik Björns donationsfond delar sällskapet även ut bidrag för att sprida forskning och för sociala satsningar. Sällskapet delar också ut ett flertal olika medaljer, några exempel är Näringslivsmedaljen och medaljer för Uppskattad Arbetsinsats, Betydande Gärning och Betydande Fostrargärning.