Kvinnor över 50 år sökes!

Nu finns årets blankett för att söka medel ur Fredrik Björns Donationsfonds stipendium publicerat. Stipendierna går till kvinnor över 50 år som har arbetat med sjukvårdande yrken, som hembiträde eller diakon i Stockholms läns geografiska område.

Välkommen med en ansökan. Blanketten och information finns i länken nedan. Ansökan kan lämnas per post eller mejlas. Sista ansökningsdag är 27 oktober 2023.

Läs mer information här och ladda ner ansökningsblanketten via denna länk.

Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond och har delat ut medel ur fonden sedan 1920. Se mer information om donatorn i ordförande Erik Norbergs presentation ovan.