Ett av alla de inspirerande kort som har kommit till Sällskapet från stipendiaterna. 


7 miljoner till kvinnor som har tagit hand om andra
Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond och har under decembermånad fördelat årets skattefria stipendier ur fonden. 7 miljoner har delats ut till 270 kvinnor som har arbetat med sjukvårdande uppgifter, som diakoner eller som hembiträden i Stockholms län.

Nästa år, 2020, är det hundra år sedan stipendiet började att delas ut.
Läs vidare om Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond här.

Kungl. Patriotiska Sällskapet vill önska alla er
som intresserar sig för vår verksamhet
en riktigt god jul och ett gott nytt år!