DONATIONSFONDEN 6 miljoner till kvinnor som har tagit hand om andra
Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond och har under december månad fördelat årets skattefria bidrag ur fonden. 6 miljoner har delats ut till totalt 270 kvinnor som har arbetat med sjukvårdande uppgifter, som diakoner eller som hembiträden i Stockholms län. Läs vidare om Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond här.

Kungl. Patriotiska Sällskapet vill önska alla er
som intresserar sig för vår verksamhet
en riktigt god jul och ett gott nytt år!