Foto: Jubileumsinsamling till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.


UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem 
ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 1 juni 2023 beviljades anslag för sammanlagt 2 230 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

”Ett ungt värdebaserat ledarskap är ett nyfiket

och förändringsdrivet ledarskap. Och det är något

som vi alla kan låta oss inspireras av.”

– Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf

Med anledning av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustafs 50-årsjubileum på tronen ger Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond medel till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Under mer än 60 år har Kungen engagerat sig i Scouterna – i Sverige och internationellt. Han har sett vad en stark värdegrund och ett bra ledarskap betyder för utvecklingen av en god samhällsgemenskap.

 

Seminariet Ungt Ledarskap arrangeras årligen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap tillsammans med Scouterna på olika platser runt om i Sverige. I närvaro av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf möts etablerade och unga ledare från samhällets alla sektorer. 2022 års seminarium hölls i Norrköping och fokuserade på värdebaserat ledarskap i kris och konflikt. Foto: Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

 

Kungen har i olika sammanhang efterlyst en satsning som ger unga ledare möjlighet att tidigt i livet utveckla ett ledarskap baserat på goda värderingar. Inför Kungens 60-årsdag bildades därför stiftelsen — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen genom:

  • Utdelning av stipendiet Kompassrosen till välförtjänta unga ledare för vidare utbildning i ledarskap
  • Stöd till scoutrörelsens ledarskapsutbildning
  • Stöd till unga människors utveckling och utbildning i ledarskap

I samband med Kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen inrättas även en professur i ungt ledarskap. Professuren kommer att benämnas Kung Carl XVI Gustafs Professur i Ungt Ledarskap och inrättas vid ett svenskt lärosäte. Professuren blir den första i Sverige som specifikt inriktas på ungt ledarskap.

 

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Summa
AjaBajaCancer Minutdagen 2023 50 000
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet Seglarläger för barn med allergi/astma 2023 på Assö 30 000
Autism Sverige Familjeläger sommaren 2023 20 000
Breviksstiftelsen Projekt Friplats 2023 30 000
Bufff Västmanland i Sala Biblioterapi som verktyg för familjer med närstående inom Kriminalvården 50 000
DHB Östra Aktiviteter för hörselskadade/döva barn och barn med språkstörning 30 000
DHR Malmö Avdelningen Träningsläger för barn och ungdomar med funktionsnedsättningen 25 000
FUB Stockholms län Utvecklingsträffar för personer med intellektuell funktionsnedsättning 20 000
Kraniofaciala Föreningen i Sverige Kraniofaciala Föreningens 20-årsjubileum 30 000
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Läger 2023 50 000
Rörelsehindrade barn och ungdomar Skaraborg Travvagn för pararidning 25 000
Stiftelsen MusikBojen Musikterapi för barn och unga i Sverige 50 000
Volontärbyrån (Forum – idéburna organisationer med social inriktning) Årets volontär 50 000
Summa 460 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Summa
Allmo, Per-Ulf Tryck: När nyckelharpan får förtälja 20 000
Berner, Boel Tryck: Mat, misär och ett medicinskt mysterium. Historien om pellagra 30 000
Bränström-Öhman, Annelie Tryck: I rött svart och vitt. Sara Lidmans språkdräkter 30 000
Burman, Lars Tryck: Johan Risell. Samlade dikter 25 000
Bäckström, Stina Tryck: Humor oss emellan 30 000
Christensen, Jan Tryck: Minareten i Göteborg – Martin Andersson och den frihetliga socialismen 10 000
Edström, Olle Tryck: Göteborgsutställningen 1923 – en berättelse om musik och sång 30 000
Eriksson, Bo Tryck: Drakspår. På jakt efter världens mest kända reptil 40 000
Fanny Forsberg Lundell Tryck: Kameleonter och kosmopoliter 30 000
Folke, Rut Tryck: Giftsvampar och svampgifter 40 000
Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse 200-årsjubileum – Visionären och pionjären Sophie Leijonhufvud-Adlersparre (Esselde) 30 000
Föreningen för Dendrologi och Parkvård Tryck: Lustgården 30 000
Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi Tryck: Elfrida Andrées samlade orgelverk – volym 1 30 000
Halling, Ida Tryck: Hårresande – Våmhuskullornas hårsmycken och vandringar 30 000
Hansson, Göran Tryck: I Alfred Nobels hemliga tjänst 40 000
Hartman, Sven Tryck: Berättelser från Blomsterhult 20 000
Henrysson, Harald Tryck: Tonsättare i Sverige, musiker i Amerika. Emilie Holmberg Hammarsköld (1821–1854) – en kvinnlig pionjär 25 000
Hidal, Sten Tryck: Esaias Tegnér. Skalden biskopen 30 000
Holmfors, Mona Forskartorget 20 år 50 000
Karlsson, Pia Tryck: På spaning efter Ilse 20 000
Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap Gåva  med anledning av Hans Majestät Konungens femtioårsjubileum som statschef 250 000
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets. Samhället i Göteborg Tryck: Arbete, kapital och politik i Norden ca 1860-2000 30 000
Larsson Heidenblad, David Tryck: Marknadens tid 30 000
Larsson, Göran Tryck: Det skånska kavalleriet – en kulturhistoria 30 000
Lautmann, Charlotte Tryck: Leksands prostgård, en medelpunkt i socknens liv, berättelser och historik 20 000
Lindh, Lars Tryck: Vislyriker i stormaktstidens Sverige 30 000
Lundberg, Urban Tryck: Tidskriften Respons 100 000
Lundgren, Gunilla Tryck: Dalai Lama fredens barn 40 000
Lundqvist, Pia Tryck: Plats i staden – Göteborgs judiska 1800-tal 30 000
Lönnroth, Lars Tryck: Otidsenliga essayer från Ragnarök till Mister Pullen 30 000
Ney, Agneta Tryck: Vänskap mellan kvinnor på vikingatiden. Om urval och historieskrivning i de isländska sagorna 40 000
Nordic Bookbinding Society Kongress i Köpenhamn 50 000
Nordin, Svante Tryck: Världsandens partisaner. Filosoferna, tredje riket och den liberala demokratin 30 000
Nylund, Jan-Erik Tryck: Helgon, beläten, konstskatter. Inventarier i Vadstena klosterkyrka 30 000
Pallas Pictures Året på handelsträdgården 40 000
Pettersson Öberg, Malin Tryck: Modellarkivet Ett vittne till staden 30 000
Projekt Lunds domkyrka 2023 Tryck: Lunds domkyrka 50 000
Santell, Fredrik Tryck: Kyrka och diplomati. Svenska kyrkans utlandsförsamlingar under 1900-talet 30 000
Sauter, Sylvia Tryck: Teater på jiddisch i Sverige och i världen 30 000
Sellberg, Erland Tryck: Tidigmodern idéhistoria före 1600 30 000
Stoenescu, Arina Tryck: Typografi och politik – en framtvingad visuell historia 20 000
Svenska Jägareförbundet Sveriges Vildnads seminarium 2023 50 000
Vernqvist, Johanna Tryck: Systrar, väninnor, krigare och hjältinnor: kvinnogestalter i litteratur och konst 40 000
Vetenskap & Allmänhet ForskarFredag. Låna en forskare-plattform 50 000
Wikforss, Åsa Tryck: Filosofiska klarlägganden i en grumlig tid: Texter 2018–2023 30 000
Åkesson, Birgitta Tryck: Svärdfejare och runstensresare – den tidiga bybildningen i Vemmenhögs härad 20 000
1 770 000