UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 25 januari 2023 beviljades anslag för sammanlagt 1 174 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998. De arbetar för kvinnors hälsa och för att genusaspekten ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och medicinsk utbildning. Nu har Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond beviljat ett tryckningsbidrag till den kommande boken ”25 år av kvinnohälsa”.

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beviljad s:a
Burgården GS Hotell- och Restaurangprogrammet Så här styrs Sverige 15 000
Elevhemmet Svanen, Örebro kommun Elevhemsresa till Stockholm 8 000
Föreningen Textpiloterna Läsplogen 40 000
Insamlingsstiftelsen Choice Läkar- och psykologstudenter förebygger missbruk, självmord och psykisk ohälsa bland unga 60 000
KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge Välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning 40 000
Lära med djur Läs- och kommunikationsträning med djur 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Familjeläger 9–13 år 40 000
Riksorganisationen Unga Reumatiker Barnläger 2023 50 000
Rutsborgsskolan Studieresa till Sachsenhausen, Tyskland 25 000
Stiftelsen Trygga Barnen Trygg Punkt 50 000
Svenska downföreningen Familje och aktivitetshelg 10 000
Teater Sagohuset Vi gör teater tillsammans – ett scenkonstprojekt för barn och unga med funktionsnedsättningar 50 000
Tullängsskolan, Örebro Elevhemsresa 10 000
Örtagårds grundsärskola, Malmö stad Hyra Minibuss 16 000
444 000

Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Beviljad s:a
1,6 & 2,6 miljonerklubben Tryck: 25 år av kvinnohälsa 40 000
Andér, Bo Tryck: Min kära Uhu! Rabulistperioden i svensk press 1836–1841 25 000
Berg, Claes Tryck: Gunnar Myrdal – ett liv med många dilemman 30 000
Frihammar, Mattias Tryck: Se där! En guide till Djurgårdens minneslandskap 30 000
Föreningen Brukskultur Åtvidaberg Ny basutställning i Åtvidabergs Bruks- och Facitmuseum 25 000
Föreningen för Grafisk Konst Tryck: ”Abraham Bosses Grafiktraktat från 1645” i översättning av Jordi Arkö, formgivning av Hans Cogne 30 000
Hammarlund, Bo Tryck: Den underbara revolutionen. August Blanche och ståndssamhällets fall 40 000
Hans Blix centrum vid Stockholms universitet Tryck: De hemliga rapporterna från Moskva. Från Ryssland 1994 till kriget i Ukraina 30 000
Helmersson, Linnea Tryck: Förhandlingar på dansgolvet 20 000
Hälleberga Hembygdsförening Minnessten över Linnés apostel Daniel Rolander i samband med 300 årsjubileet av hans födelse 20 000
Karlander, Olof Tryck: I det ljusa Småland 30 000
Knutsson, Johan Tryck: Vattnet, skogen, järnmalmen – Historien om människorna, bruket och kanonerna i Åkers bergslag 30 000
Kungl. Patriotiska Sällskapet Tryck: Hur medaljer och ordenstecken bärs 50 000
Lindskog, Gerda Tryck: Mellan triumfer och nederlag. En bok om Anna Hierta-Retzius och hennes tid 30 000
Löfgren, Lars Tryck: Musik i TV 40 000
Magntorn, Erik Tryck: Sagan om Pireuslejonet 25 000
Munkhammar, Lars Tryck: Bokmärken – Glimtar ur de analoga dokumentens värld 30 000
Rackstadmuseet Tryck: Konstnären Maja Fjæstad 30 000
Scherman, Jan Tryck: Sola skiner också i Filipstad – Möten med människor från hela världen 40 000
Schottenius Cullhed, Sigrid Tryck: Filomelas förvandlingar 30 000
Slávik, Andrej Tryck: En prydlig örtagård, en förtjusande vinterträdgård 30 000
Stiftelsen Dansmuseifonden Tryck: En tuff tuff resa – Svenska Baletten på turné genom 1920-talet 30 000
Ångbåtsföreningen Alma af Stavre Tryck: Ångaren Alma af Stafre 150 år 30 000
Östberg, Mari-Ann Tryck: De gamla gårdarna på Dalviksberg 15 000
730 000