Fotokälla: Flen VärldsOrkester.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 23 oktoberr 2019 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för 1 526 600 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Sociala ändamål 

Sökande Titel Summa
Astma- och Allergiföreningen Mellansverige Allergiläger för barn och ungdomar 30 000
Förbundet Ung med psoriasis Utbildningshelg för barn (6–14) tillsammans med förälder som lider av psoriasis och psoriasisartrit 40 000
Riksföreningen för kulturinitiativ och samhällsgemenskap Projektverksamhet för kultur och integration 200 000
Rosenborgskolan Rommeresa 2020 25 000
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Sommarläger för barn och föräldrar som lever i social utsatthet 15 000
Stiftelsen Teskedsorden Genomförande av föreläsningar om flykt och mänskliga rättigheter i lågstadieklasser 40 000
Stiftelsen Trygga Barnen Gruppstöd och individuellt stöd för barn i familjer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa 40 000
Stockholms Schackförbund Schackfyran och Schack56:an 25 000
Svenska Downföreningen Babyläger för barn med Downs syndrom 30 000
TSC Sverige (Tuberös Skleros Complex) Familjeläger för TSC Sverige 25 000
Unga med Synnedsättning Stockholm Vinterläger 2020 20 000
Unga med Synnedsättning Stockholm Sommarläger 2020 20 000
510 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Titel Summa
Berg, Magnus Tryck: Romanen och tattaren. Bilden av resandefolket i svensk skönlitteratur 30 000
Bergström, Sten Tryck: Sverige vid rinnande vatten 30 000
Billing, Nils Tryck: Unis pyramid – En resa mot ljuset 20 000
Bremmer, Magnus Tryck: Kvinnor bakom kameran 1845–1945 30 000
Brügge, Anne Tryck: Den funktionalistiska kvinnan, arkitekt Ingrid Wallberg (1890–1965). 20 000
Dahlsten, Ulf Tryck: Sex misstag som bäddat för högerpopulism och undergrävt tilltron till demokrati och marknader 30 000
Edsgård, Margareta Tryck: Värmländskt skrädmjöl – förr, nu och i framtiden 20 000
Fernstål, Lotta Tryck: Antiziganismen och samlingarna 19 000
Frid, Ingela Tryck: Norra Strö kyrka 20 000
Föreningen Svenska Släktkalendern Tryck: Svenska Släktkalendern 2020 20 000
Haggren, Åsa Tryck: Väfskolan i Borås 1866–2009 25 000
Hellström, Lena Tryck: Det angelägna samtalet – efter hundra år av kvinnlig rösträtt 20 000
Hellström, Martin Tryck: För barnens fantasi och glädje – barnbiblioteket Sagas barnpjäser 30 000
Holger, Lena Tryck: Biografi om konstnären Lisa Bauer 25 000
Karlsson, Gunnel Tryck: Politisk biografi om Ulla Lindström, statsråd 1954–66 30 000
Kristland, Kjell Gunnar Tryck: Theofanes krönika 20 000
Kvinnliga Akademikers Förening Vetenskapligt symposium. Kvinnor och fred 12 600
Leandersson, Bert Tryck: Folkbiblioteket 25 000
Lewenhaupt, Charlotte (Lotta) Tryck: Modeskaparen Augusta Lundin 20 000
Lindblad, Thomas Tryck: Pierre Forssells  konst och industridesign 20 000
Munktell, Ing-Marie Tryck: Kulturarv, museer och fredsarbete 30 000
Mårtens, Ylva Tryck: Antologi apropå att barnkonventionen blir lag 2020 40 000
Nordén, Gösta Tryck: Historiskt och nutidsgastronomiskt verk 20 000
Nordlund Edvinsson, Therese Tryck: Kvinnor som entreprenörer i skönhetsbranschen (1870–1910) 30 000
Nyberg, Klas Tryck: Uppkomsten av färdigsydda kläder 1834–1913 20 000
Palm, Veronica Tryck: Forntid längs Ostkusten, 6 15 000
Pernler, Sven-Erik Tryck: Lagga härad – en medeltida socken i Uppland 20 000
Rudebeck, Karin Tryck: Att arbeta fö Kosovo och FN. Dagboksanteckningar 1999–2001 25 000
Rågökapellens Minnesfond Rågö kapellruiner 25 000
Stenberg, Lisbeth Tryck: Göteborgskvinnor i rörelse/r 30 000
Svenska Humanistiska Förbundet Tryck: Svenska Humanistiska Förbundets årsbok, Retsö 30 000
Svenska Orientsällskapet Tryck: 100 år av längtan till Orienten – Svenska Orientsällskapet 1921–2021 40 000
Svensson, Carl-Johan Tryck: Provflygningarna – platserna Andrée lämnade efter sig 25 000
Svensson, Conny Tryck: De läste Dante. Från Boccaccio till Tage Danielsson 30 000
Theolin, Sture Tryck: Nordkoreas kärnvapen, säkerhetspolitiska förhållanden Ostasien 30 000
Vetenskapens Hus Vetenskaplig tävling (skolungdomar 10–16 år): FIRST LEGO League 30 000
Wandery, Oscar Tryck: Tänk på döden 30 000
Werkelid, Carl Otto Tryck: Signum 100 år – en antologi 30 000
Öberg, Christina Elisabeth Tryck: Biografi över Karolina Widerström 1856–1949: Sveriges första kvinnliga läkare 30 000
Öhman, Elisabeth Tryck: Helgmålsringning – en genklang i folkdjupet/Sveriges Television 50 år 20 000
1 016 600