Mottagare av Näringslivsmedaljen 2015. Anders Källson, Marie och Annica Eklund, Ida Backlund, Prins Daniel, Rune Andresson, Gunilla von Platen Kristina Levinsson och leif Ryd får Näringslivsmedaljen av prins Daniel vid Kungliga patriotiska sällskapets årsstämma. Foto: Vilhelm Stokstad.

Mottagare av Näringslivsmedaljen 2015: Anders Källson, Marie och Annica Eklund, Ida Backlund, Prins Daniel, Rune Andresson, Gunilla von Platen, Kristina Levinsson och Leif Ryd får Näringslivsmedaljen av Prins Daniel vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årsstämma. Foto: Vilhelm Stokstad.

Näringslivsmedaljen är Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersbevis för utomordentligt entreprenörskap. Medaljen utdelades av Prins Daniel vid det Kungliga Sällskapets årshögtid den 23 april. Nio entreprenörer hedrades vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset, med högtidstal av Marie Hafström: Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.
Medaljörerna har genom sitt framgångsrika entreprenörskap väsentligt bidragit till utveckling inom svenskt näringsliv.

– Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj är viktig – en krona på medaljörens livsverk. Företagen är ägarstyrda och ägs av medaljören helt eller delvis. Sällskapet belönar framgångsrika entreprenörer m fl för att inspirera andra och hedra medaljören , säger Johan Nordenfalk , ordförande för Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Årets medaljörer representerar de mest skilda verksamheter, vad som förenar är att de under lång tid byggt upp en framgångsrik verksamhet. Vid urvalet, tas hänsyn till en rad faktorer som lönsamhet, innovation, värdeskapande, marknadsföring och sysselsättning.

Förslagsställare är ledamöter i Sällskapet, ofta med lokal förankring och kännedom om näringslivet i sin region.

2015 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap

Rune Andersson, Mellby Gård AB, Industrikonglomerat, Malmö, pressmeddelande, film

Ida Backlund, Rapuntzel of Sweden AB, Försäljning löshår, Umeå, pressmeddelande, film

Annica och Marie Eklund, Bolon AB, Tillverkning vävda golvbeläggningar, Ulricehamn, pressmeddelande , film

Anders Källsson, Erik Thun AB, Sjöfart, Flyg och livsmedel, Lidköping, pressmeddelande , film

Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB, Kundrelationstjänster, Stockholm, pressmeddelande, film

Leif Ryd, Ryds Glas Sverige AB, Bilglas- och planglaskedja, Kristianstad, pressmeddelande, film

Bengt Åkesson och Kristina Levinsson, Kiviks Musteri AB, Fruktdryckstillverkning, Kivik, pressmeddelande, film

Kungliga Patriotiska Sällskapet har sedan 1700-talet stött utvecklingen av svenskt näringsliv. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet bidrar till Sveriges utveckling genom bidrag på drygt 10 miljoner kr till spridning av forskning och sociala ändamål.

Medaljen som delas ut är i 18 K guld och av första storleken med gulgrönt band. Den heter Näringslivsmedalj och är belöning för gagnerik gärning inom svensk näringsliv.

Medaljerna delades ut den 23 april på Riddarhuset i Stockholm.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 08-611 72 64,070-36 77 646, marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se