Understödsfonden

Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar två fonder, Understödsfonden och Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond.

Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Vetenskap och kultur
 Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Sociala ändamål, barn och ungdom
 Bidrag lämnas som regel enligt följande villkor. Sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Direkta bidrag till enskilda medges inte. Allt stöd ska ske inom ramen för en gruppverksamhet eller organisation.

Notera att bidrag inte lämnas till:

  • Utrustning (t.ex. datorer, maskiner)
  • Retroaktivt för tryckning – alltså till något som redan är tryckt
  • Egna studier
  • Personliga ändamål (t.ex. julklappar, tandvård, semester, boendekostnader, presenter till barnen, allmänna levnadskostnader)

Endast undantagsvis lämnas bidrag till:

  • Levnadsomkostnader (t.ex. lön, arvode, traktamente)
  • Tryck av doktorsavhandling. Undantag kan beviljas i händelse av extraordinära bild- eller tryckkostnader

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt via länk nedan. Ansökan ska vara inskickad senast vid midnatt respektive ansökningsperiods stängningsdatum för att behandlas vid nästa styrelsemöte.

Kommande stängningsdatum under 2018 är tisdagen den 14 augusti. Mötet i Förvaltningsutskottet sker den 5 september. Avslag eller bifall meddelas kort därefter.

E-ansökan: Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond >>

Observera att Kungl. Patriotiska Sällskapet numera inte tar emot ansökningar till Understödsfonden via e-post eller brev.