Understödsfonden

Kungl. Patriotiska Sällskapet förvaltar två fonder, Understödsfonden och Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond.

Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond

Vetenskap och kultur Bidrag utgår till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. I första hand avses spridande och popularisering av forskningsresultat, exempelvis genom bidrag till tryck- och produktionskostnader, symposier samt utställningar.

Sociala ändamål, särskilt barn och ungdom Bidrag utgår till sociala insatser eller projekt som stärker individer eller grupper och ökar deras förutsättningar till ett meningsfullt och utvecklande liv i gemenskap med andra. Direkta bidrag till enskilda medges inte. Allt stöd ska ske inom ramen för en gruppverksamhet eller organisation.

Notera att bidrag i regel inte lämnas till:
·      Levnadsomkostnader för enskilda
·      Utrustning (t.ex. datorer, maskiner)
·      Retroaktiva tryckkostnader
·      Egna studier
·      Personliga ändamål (t.ex. julklappar, tandvård, allmänna levnadsomkostnader)
·      Tryck av doktorsavhandling

Ansökan

Ansökan görs elektroniskt via länk nedan. Ansökan ska vara inskickad senast vid midnatt respektive ansökningsperiods stängningsdatum för att behandlas vid nästa styrelsemöte.

Kommande stängningsdatum är onsdagen 20 februari 2019 och kommande möte i Förvaltningsutskottet sker sedan den 21 mars. Avslag eller bifall meddelas kort därefter. Det kommer ytterligare ett tillfälle med stängningsdatum i maj. Totalt finns fyra utlysningstillfällen per år.

E-ansökan: Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond >>

Observera att Kungl. Patriotiska Sällskapet numera inte tar emot ansökningar till Understödsfonden via e-post eller brev.