Stiftelsen Fredrik Björns donationsfond

Donatorn medicinaren Karl Fredrik Björn (1855-1915).

Donatorn medicinaren Karl Fredrik Björn (1855-1915).

1915 avled den förmögne stockholmaren, medicinaren och markägaren Karl Fredrik Björn. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Detta blev grunden till Fredrik Björns Donationsfond, vars avkastning skulle delas ut till ålderstigna trotjänarinnor, som under minst 20 år haft tjänst i Stockholm, varav minst fem år i samma familj.

Med åren minskade antalet mottagare som passade in på beskrivningen i Björns testamente. Därför kom stadgarna att ändras 1986. Sedan dess går stödet även till diakoner samt behövande kvinnor som under minst 15 år vårdat människor främst på sociala och medicinska institutioner i Stockholm.

För att ha möjlighet att kunna komma i fråga gäller att du som söker skall ha fyllt 50 år. Du har varit anställd antingen som diakon, i familj som hembiträde eller inom vården i Stockholms län. Anställningen måste ha innefattat direkta vårduppgifter – företrädesvis från sjukhus eller institutioner.

Bidragsbehov anses inte föreligga om fastställd förvärvsinkomst överskrider 179 200 kr* eller om sökande har pengar eller värdepapper överstigande 100 000 kr. För ytterligare person, barn eller vuxen, som ingår i hushållsgemskapen får ytterligare 44 800 kr i inkomst tilläggas. *Fyra prisbasbelopp: 4 x 44 800 kr=179 200 kr enligt Stiftelselagens definition av behövande.

Ansökan stöds med tjänstgöringsintyg eller -betyg samt årets besked om slutlig skatt.

Sökande kan få stipendiet i upp till fyra år i rad, men får sedan vänta några år, innan hon kan söka igen. År 2016 utdelades 7 370 000 kr från Fredrik Björns Donationsfond.

Ansökan
Årets ansökningsperiod avslutas 31 oktober 2017. Skicka endast in fullständiga ansökningar, dvs med Skatteverkets besked om slutlig skatt för 2016 samt vidimerade arbetsintyg.

Ansökningsblankett till Fredrik Björns Donationsfond >>

Ansökan skickas under adress
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Fredrik Björns Donationsfond
Eriksbergsgatan 12A
114 30 Stockholm