Gösta Berg-medaljen

Utdelas till person som gjort framstående insatser inom de områden som Gösta Berg företrädde, nämligen folklivsforskning, kulturminnesvård och nordeuropeisk arkeologi.

Sällskapet lät prägla medaljen över sin dåvarande ordförande Gösta Berg att överlämnas till honom på hans 80-års dag (1983). Medaljen skulle erinra om Gösta Bergs stora insatser på kulturhistoriens område.

Åtsidan av medaljen bär Gösta Bergs drag i profil. Frånsidan är försedd med inskriptionen
”Kungl. Patriotiska Sällskapets hyllning till en livslång gärning i utforskandet av Sveriges andliga och materiella odlings historia”.

Medaljen är i silver med mottagarens namn ingraverat på dess kant.

Medaljen utdelades första gången 1984.
Leo Holmberg utformade medaljen

Mottagare av Gösta Berg-medaljen

1984 Fil dr John Bernström
1986 Fil dr Janken Myrdal
1987 Professor Nils-Arvid Bringéus
1988 Fil dr Bengt af Klintberg
1989 Professor Magnus von Platen
1990 Professor Bertil Almgren
1991 Professor Herman Schück
1992 Professor Birgit Arrhenius
1994 Professor Phebe Fjellström
1996 Finlands Riksarkivarie Kari Tarkianinen
1997 Professor Evert Baudou
1998 Museidirektör Ulf Erik Hagberg
2001 Docent Jan-Peder Lamm
2003 Fil dr Eva Nordenson
2004 Docent Ebbe Schön
2005 Docent Elisabet Hidemark
2006 Riksantikvarie Margareta Biörnstad
2007 TVproducent, Författare Katarina Dunér
2008 Professor Orvar Löfgren
2009 Docent Sten Rentzhog
2010 Professor Staffan Helmfrid
2011 Konsthistoriker Lars Sjöberg
2022 Berit Thorburn och Jon Thorburn, Morlanda Säteri, Orust