Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond delar ut medel till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och till sociala ändamål med inriktning på barn och ungdom
.

Beviljningar mars 2022

Foto: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har  fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 10 mars 2022 beviljades anslag för sammanlagt 1 790 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

På grund av det eskalerande våldet i Ukraina har Understödsfonden beslutat om två särskilda anslag, dels 200 000 kronor till Rädda Barnens arbete på plats i Ukraina, dels 200 000 kronor till det initiativ som Nordiska museet, centralmuseerna och Riksantikvarieämbetet står bakom för att hjälpa till att rädda Ukrainas kulturarv.

Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Foto: Wikimedia Commons.

 

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Autism- och Aspergerförbundet Sommarläger för barn och ungdomar med autism tillsammans med familjer 10 000
Breviksstiftelsen Projekt Friplats 30 000
DHB Östra Aktiv fritid för barn och ungdomar med hörselnedsättning och/eller språkstörning 20 000
Forum – idéburna organisationer med social inriktning Årets Volontär 2022 50 000
Forum – idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 2022 50 000
FutureTeens Läger för barn och ungdomar 9–13 år utsatta för våld i nära relation 20 000
Föreningen Lysestrands Diabetesläger Diabetesläger 30 000
Föreningen Textpiloterna Läsplogen 25 000
Ideella Föreningen S:ta Clara Kyrka Barn- och ungdomsverksamhet – projekt ungdomsgård 50 000
Kvinnorättsförbundet Riksorganisation Barn i natur-projektet – stöd och aktiviteteter för våldsutsatta barn och mammor 30 000
Primärimmunbristorganisationen Barn- och ungdomsläger 2022 20 000
Riksorganisationen GAPF ”Vänd dem inte ryggen” – könsstympning, bortförande av barn 50 000
Råsunda IS Fotboll på lika villkor 30 000
Rädda Barnen Ukrainainsamlingen 200 000
Skåne Stadsmission Sommaraktiviteter och kollo för barn och deras familjer som lever i social och ekonomisk utsatthet 30 000
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Sommarläger för barn i social och ekonomisk utsattet 30 000
Svenska Diabetesförbundet Ung Diabetes Ungdomsläger 2022 30 000
Unga innovatörer Innovationsdagen – för och med unga 30 000
Summa 735 000

Vetenskap och kultur 

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Bergström, Eva-Lena Tryck: Utan konst kan jag inte leva – om Agnes Widlund och konstsalongen Samlaren 20 000
Burén, Ann af Tryck: En känsla av samhörighet – religionsvetenskapliga essäer 20 000
Daun, Johannes Tryck: När man sydde kläder på fabrik. Konfektionsindustrins historia 30 000
Ekengren, Staffan Tryck: Spår av passion 30 000
Fritz, Liselotte Tryck: Ulla Molin – trädgårdskonstnär Ulla Molin – trädgårdskonstnär 20 000
Fritz, Sven Tryck: Johan Liljancrants. Gustaf III:s och Sveriges första finansminister 30 000
Föreningen Vattenmöllans Vänner Tryck: Restaurering av Krapperups gamla vattenmölla 20 000
Gram, Magdalena Tryck: Karl Wåhlin. Liv och verk 30 000
Granefelt, Lena Tryck: The Linnean Collection 30 000
Göteborgs konstmuseum Tryck: Albert Edelfelt 20 000
Historielärarnas förening Tryck: Historielärarnas förenings årsskrift 2022 30 000
Karlsson, Rebecka Tryck: ”Svenska turer till nordiska kadriljer, tolkade af Anna Löfgren” – om historisk sällskapsdans 20 000
Kungl. Musikaliska Akademien Tryck: Notutgåva av skådespelet Birger Jarl från 1774 40 000
Kungl. Slottsstaten (Kungl. Husgerådskammaren) Tryck: Vasa till Bernadotte – kulturarv i rikets tjänst 1523–1973–2023 50 000
Leksands konstsällskap Tryck: Himlaspelet – målarboken 20 000
Mittuniversitetet Tryck: Den svenska revisionsverksamheten 30 000
Norén, Karl-Gunnar Tryck: Polarexpeditionernas farkoster – fartyg, båtar och en luftballong 20 000
Norling, Bengt Tryck: Rent mjöl. Kulturhistorisk överblick på Sveriges handelskvarnar 20 000
Nyberg, Gudrun Tryck: Systrar – de först utbildade sjuksköterskorna i Sverige 20 000
Piltz, Anders Tryck: Kort introduktion till Timmarnas liturgi 25 000
Rasbo Hembygdsgille Tryck: Gården 10 000
Runefelt, Leif Tryck: Några ögonblicks förundran. Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1770–1880 30 000
Salsåkers byalag Tryck: Minnen från Borgen i Salsåker, Nordingrå. Ett hundraårigt föreningshus som blev privatägt 15 000
Searby, Denis Tryck: En kort introduktion till den heliga Birgittas uppenbarelser 25 000
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé Tryck: Grupputställning SLÄPLJUS 15 000
Stiftelsen Nordiska museet Fond för Ukrainas kulturarv 200 000
Stiftelsen Thielska Galleriet Tryck: Ett hem – utställningskatalog 25 000
Stjernholm, Kjell Tryck: Same same but different – om att utveckla skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning 30 000
Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö Tryck: Strängnäs domkyrka. Levande katedral – då och nu 30 000
Svampkonsulenternas Riksförbund Tryck: Sporaden 2022 20 000
Svenska byggnadsvårdsföreningen Tryck: Hela staden och bygden – med kulturvärden som resurs 30 000
Svenska vävakademin Tryck: IndigoMadder 15 000
Svensson, Ingrid Tryck: Handskriften Codex Gigas. Presentation, beskrivning och analys i bokform 25 000
Uppsala Svampklubb Tryck: Fältguidie till svampmarker i Uppsala med omnejd. Exkursionsguide mykologiveckan 2022 20 000
Wallstedt, Gunnar Tryck: Gålsjö. Ett krono-skatte-bergslagshemman i Lerbäcks socken 15 000
Wikström, Staffan Tryck: Carl Michael Bellmans Geografi 10 000
Östergren, Majvor Tryck: Brottsplats Gotland. En berättelse om ett plundrat kulturarv 15 000
Summa 1 055 000

 

 

Beviljningar januari 2022

S/S Orion babord för, Kommandobryggan. Foto Projekt S/S Orions vänner.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 27 januari 2022 beviljades anslag för sammanlagt 1 183 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

Ett av projekten som beviljades medel denna gång är Projekt S/S Orions Vänners ungdomsverksamhet. S/S Orions Vänner bedriver ideell verksamhet i syfte att tillgodose socialt utsatta ungdomars behov av stöd och personlig utveckling. Verksamheten på det K-märkta ångfartyget S/S Orion tillhandahåller en miljö där ungdomar och även vuxna kan växa som människor; både professionellt genom att lära sig hantverk och socialt, genom att tillhandahålla en trygg miljö fri från rasism, mobbning, och droger.

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
DHB Västra Verksamhet 2022 30 000
Gymnasiesärskolan 2 Burgården, Estet- och Samhällsprogrammet Studieresa till Gotland ”Historia i nutid” 30 000
Gymnasiesärskolan i Göteborg, (Hotell-och restaurang) Skolresa – Nordiska Akvarellmuseet 14 000
Insamlingsstiftelsen Choice Läkarstudenter förebygger missbruk, psykisk ohälsa och självmord bland unga 20 000
KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge Välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning – 2022 40 000
Partille gymnasiesärskola Individuella programmet Skolresa till Stockholm 20 000
Partille gymnasium Skolresa till Nordens ark 9 000
Projekt S/S Orions Vänner Ungdomsverksamhet 50 000
Research Academy for Young Scientists Rays sommarforskarskola 2022 50 000
Rett Syndrom i Sverige Sommarridläger augusti 2022 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Ungdomsläger 2022 30 000
Riksbörbundet för social och mental hälsa – Viljan vid Siljan Läger för att bryta ensamheten 10 000
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Läger 2022 30 000
Stiftelsen Våga va’ dig själv!!! Ledarutbildning för unga ledare 30 000
Stiftelsen Våga va’ dig själv!!! Läger som gör bestående skillnad i ungdomars liv 50 000
Stockholms Dövas Ungdomsråd Dagkollo för barn och ungdomar 25 000
Stockholms handikappridklubb Ridning för funktionsnedsatta barn och ungdomar 15 000
Svenska Downföreningen Småbarnsläger för barn med Downs syndrom 30 000
Teater Sagohuset ”Att växa med teater, drama och dans” – ett sommarkollo för barn och unga med funktionsnedsättning 40 000
Torgteatern Operation slutstirrat 50 000
Summa 603 000

Vetenskap och kultur 

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Ahlbäck, Per Tryck: Morkarla kyrka och dess målningar från 1584 av Erik Nilsson 30 000
Carlsson Werle, Eva Tryck: En ask vet jag stånda. En bok om vårdträd 30 000
Cavalli-Björkman, Görel Tryck: Tingens poesi, europeisk stillebenkonst 1600–1900 30 000
Ekselius, Eva Tryck: Judarna i Europa mellan den franska revolutionen och den ryska 30 000
Herbertsson, Johan Tryck: Tron, bönen och sakramenten 15 000
Hälsinge Akademi Tryck: Det var en gång i Hälsingland 15 000
Jacobsson, Anna Tryck: Bröllopspogromen 15 000
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare Lappmarkens berättare 20 000
Larsson, Emma Tryck: Lilla ätbara floran 20 000
Lidén, Kerstin Tryck: En liten skrift om Humaniora 20 000
Löfberg Haglund, Elisabet Tryck: Ögonblickets oändlighet 30 000
Maria Sandelsällskapet Tryck: Bildstenen berättar 15 000
Meänmaa Tryck: Meänkielen Isosanakirja Storordbok för meänkieli S 20 000
Norman, Hans Tryck: Officerarna i den svenska skärgårdsflottan 1756–1824 30 000
Nygren, Gunnar Tryck: Kolning – historier och hantverk 30 000
Portin, Fredrik Tryck: #BlackLivesMatter 20 000
Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott Tryck: Den siste brukspatronen. En bok om Gunnar Sundblad 20 000
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar Tryck: Hällristningarna i Tanums kommun, del 1 30 000
Stiftelsen Regionmuseet Skåne, Kristianstads konsthall Tryck: Varför tveka? Marika och CG Wachtmeisters konstsamling. Kristianstads konsthall 2022 30 000
Sven-Harrys Konstmuseum Tryck: Humanitet 25 000
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Tryck: Om lin. Ett häfte i serien Hemslöjdens teknikhäften 20 000
Svenska Heraldiska Föreningen Tryck: Svenskt Vapenregister Volym 2 30 000
Svärdsjö Hembygdsförening Tryck: Svärdsjö Hembygdsförening genom 100 år 20 000
Wästberg, Inger Tryck: Svensk smyckekonst, ett personligt perspektiv 15 000
Wästberg, Olle Tryck: I tidens skugga. Verksamhetsberättelse från 1945 20 000
Summa 580 000

 

Beviljningar oktober 2021

Viktiga böcker utgivna med anslag från Understödsfond under året. Foto: Anette Jonsson/Kungl. Patriotiska Sällskapet.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 27 oktober 2021 beviljades anslag för sammanlagt 917 400 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Barnplantorna Familjeläger/kurs 20 000
Lära med djur Kommunikations- och lästräning med djur 30 000
Mälarhöjden IK Fotboll Parasport Läger MIK All stars 18 000
RBU Skaraborg Rörelsehindrade barn och ungdomar – Aktiviteter för medlemmar 15 000
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Studiestöd för barn i social och ekonomisk utsatthet 30 000
Stiftelsen Rosendals Trädgård Metodutveckling Utekök – från jord till bord 50 000
Svenska Dövidrottsförbundet Summer Sports Camp 2022 30 000
Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund MOVE: en utbildnings-och inspirationshelg för alla engagerade i Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund 50 000
Unga Forskare Stockholm Iinternational Youth Science Seminar 2022 100 000
Uppsala kommun Skolresa 9 400
Örtagårdsskolan/ Karlavagnens fritidshem Utflykter för barn med funktionsvariationer 15 000
367 400

Vetenskap och kultur 

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Arvidsson, Malin Tryck: Nelly Thürings väg till riksdagen: en politisk biografi 30 000
Astrid Lindgren-sällskapet Tryck: Tri raske skutt – Astrid Lindgren och Samfundet De Nio 25 000
Blomgren, Roger Tryck: Julia Caesar 20 000
Bokförlaget Korpen Tryck: Riszi och Leibi – från Sighet till Göteborg 20 000
Dalin, Michael Skyltning av kulturmiljö 10 000
Föreningen Minnesbeta Tryck: Vasastan – en urban hembygd 30 000
Gärds Härads Hembygdsförening Tryck: Gärds Härads Hembygdsförenings Årsbok 2021–2022 20 000
Hulterstam, Inger Tryck: Tuna skogsbygd 1550–1750 20 000
Institutet för språk och folkminnen Tryck: Nya göteborgare – Berättelser om liv, migration, religion och språk 30 000
Kungl. Skytteanska Samfundet Tryck: Komminister J. A. Linders ”Minnen”, volym 3 och 4 30 000
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala Tryck: Historik över Kungl. Vetenskaps-Societeten. Del 3 30 000
Löfgren, Maria Tryck: Trädgårdsmästarens orangeri 30 000
Lönnroth, Lars Tryck: Parallella liv. En jämförelse mellan Sven Delblancs och P.O. Enquists författarskap 25 000
Malmstedt, Jan Doktorerna på Drottningholm – världsarv med medicinhistoria 30 000
Morberg Jämterud, Sofia m.fl. Tryck: Screeningpraktikers utmaningar 30 000
Olsson, Bertil Tryck: En Sjöfarande Mollösundssläkt – Ångfartygsbefäl och Ångare 20 000
Reimers, Christian Tryck: På spaning efter Brommas historia – människor och bebyggelse under femtusen år 20 000
Svenska Humanistiska Förbundet Tryck: Sofia Häggman Mumier (Svenska Humanistiska Förbundets årsbok 2022) 20 000
Söderberg ,Johan Tryck: Kritikindustrin 30 000
Vålbackssågens Vänförening Ideell förening Fotoutställning samt dokumentation om praktiskt sågarbete i Vålbackens vattendrivna såg från 1898 30 000
Västergötlands museum Tryck: Medeltidens glömda rum. Nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor 20 000
Öberg, Thomas Tryck: Fjällrand – de krokiga tallarnas land 30 000
550 000

 

Beviljningar september 2021

Foto från Stockholms Stadsmission/Unga Station Järva Tensta.


UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 16 september 2021 beviljades anslag för sammanlagt 1 045 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

Ett av projekten som har fått medel bevisat är en ny Unga station i Järva som anordnas av Stockholms Stadsmission. Det är en mötesplats som ska finnas till för barn och unga mellan 0 till 21 år och deras familj. Aktiviteter ordnas och då serverar alltid mat eller fika. Där kan de få prata med erfarna vuxna om saker som händer i livet och få stöd. Kurser och utbildningar anordnas t ex med fokus på hälsa, den egna framtiden eller föräldrautbildning med fokus på föräldraskap i Sverige. Barn och vuxna är även välkomna för att få stöd med sina skoluppgifter. Stockholms Stadsmissions verksamheter för barn och unga är ett av deras snabbast växande områden.

Sociala ändamål

Sökande Projekttitel Beviljat belopp
Compassen Lidköping Fritid för barn 15 000
Föreningen Furuboda Utveckling för personer med förvärvad hjärnskador – år 3 150 000
Göteborgs Räddningsmission Lovaktiviteter i utsatta områden 30 000
Hello World! Ideell förening Digitalt skapande som framtidsväg 15 000
KFUM Infinite Bryt barriärer, bygg broar 40 000
RSMH Carpe diem Kulturella aktiviteter och utflykter 25 000
Stockholms Stadsmission Ny Unga station i Järva 50 000
Utmarksskolan Skolutflykt till Stockholm 20 000
345 000
 

 

Vetenskap och kultur 

Sökande Projekttitel Beviljat belopp
Améen, Mats Tryck: Gustaf Améen – bildningsresenär och nationalromantisk arkitekt 10 000
Andersson, Kent Tryck: Stora och små hemligheter. Ytterligare berättelser om järnåldern 30 000
Andreasson, Christer Tryck: När färjorna gick 15 000
Badelunda Hembygdsförening Tryck: Bjurhovda – de första fyratusen åren från stenåldersboplats till miljonprogramområde 15 000
Bergström, Håkan Tryck: Teurajärvi – byn där fyra språk möttes 15 000
Bernström, Mimi Tryck: Laddad front – Svenska ostkusten under andra världskriget 15 000
Carlson, Gunnel Tryck: Min pappa var en trädgårdens mästare 20 000
Didriksson, Gunilla Tryck: Hammare och bruk i Lindesbergs och Ramsbergs Bergslager 20 000
Ekerlid, Birger Tryck: Han ville sprida ljus över Jämtland 20 000
Engwall, Gunnel Tryck: August Strindberg, The Occult Diary. Paris 1896–Stockholm 1908 30 000
Gynnerstedt, Kerstin Tryck: Student i dåtid och nutid – ett paradigmskifte 15 000
Håkansson, Ragnar Tryck: Vi sjunger aldrig på sista versen. Den svenska kyrkokörens historia 25 000
Isacson, Maths Tryck: Vad gör en fackförening? Klubbordförandes dagliga anteckningar från Hedemora Verkstäder 1977–1997 30 000
Kraft, John Tryck: Trojas murar – labyrinter under 3000 år 20 000
Landin, Bo Tryck: Vatten – en lovsång 20 000
Linderholm, Ann Tryck: Tora Dahl – en biografi 20 000
Lund, Tobias Tryck: Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang 20 000
Molin, Maria Tryck: Fotspår i sanden – berättelser från Gotska Sandön 10 000
Mårtens, Ylva Tryck: Kjell Westling och musiken 20 000
Nationalmuseum Tryck: Nordic Women Sculptors at the Turn of the Last Century. Formation, Visibility and Self-Creation 30 000
Nyström, Bengt Tryck: Uppländska porslinsdrömmar 20 000
Pripp, Oscar; Zackariasson, Maria; Öhlander, Magnus Tryck: Det händer i Sverige – etnologiska perspektiv på polarisering, samexistens och kulturell förändring 30 000
Rosenblad, Jan-Gunnar Tryck: Kvinnorna, makten och religionen 20 000
Stiftelsen Stora Kopparberget Industrinatur. Svenska bruks- och gruvmiljöer 30 000
Telhammer, Göran Tryck: Gårdarnas historia. Mädan, en by i Nordingrå församling 15 000
Terstriep, Dominik Tryck: En munks vishet – Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil 15 000
Uppsala universitetsbibliotek Tryck: UUB 400 år – en jubileumsbok 30 000
Wadensten, Kristina Tryck: Textilstaden – minnen att vårda och bevara 30 000
Yttergren, Leif Tryck: Kvinnliga gymnastikdirektörer och idrottslärares yrkeskarriärer och livsöden 1890–2020 30 000
Zornsamlingarna (Zornmuseet) Tryck: Zorn & Carl Larsson – konst och vänskap 30 000
Åkerlund, Kjell Tryck: Mannen som byggde ett tidningsimperium – en bok om Erik Åkerlund 30 000
Östergötlands Läns Hemslöjdsförening Tryck: Östgötabroderier 20 000
700 000

 

Beviljningar juni 2021

Foto: Assö seglarskola.

 

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 18 juni 2021 beviljades anslag för sammanlagt 1 503 400 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.

Ett av projekten inom de sociala ändamålen som stöds är Astma- och Allergiförbundets (Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet) sommarseglarläger för barn med allergi/astma på Assö Barnens Ö i Roslagen. Deltagarna lär sig segla och får nya vänner för livet. I en trygg miljö, med erfarna ledare, sjukvårdspersonal och med specialanpassat kök får barnen (och deras föräldrar) en semester som kan fokusera på sånt som hör sommaren till. Utan att behöva känna sig annorlunda. Föreningen drivs med ideella krafter. Lägren håller omvittnat hög kvalitet och är unika i sitt slag i landet.

Understödsfonden stödjer exempelvis också IF Castor konståkning som inför nästa säsong 2021/22 vill kunna erbjuda en parasportgrupp i konståkning för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. IF Castor konståkning är Jämtlands största och äldsta konståkningsförening,

Bland de beviljade ansökningarna inom de vetenskapliga och kulturella projekten är De Svenska Historiedagarna som drivs av en ideell förening. Genom årliga konferenser vill man främja intresset för historia och stärka historieämnets betydelse. Målet med konferensen är att skapa en mötesplats för historieforskare, lärare, museer och arkiv men även en historieintresserad allmänhet.

En annan beviljad ansökan är organisationen Vetenskap & Allmänhets projekt Låna en forskare, plattformen som ska ge hela Sveriges unga och barn en möjlighet att träffa och diskutera med en forskare. Projektet är en del av Sveriges mest spridda vetenskapsfestival ForskarFredag som också koordinerats av Vetenskap & Allmänhet.

Svenska Jägareförbundet har fått beviljats medel för att arrangera ett seminarium för stiftelsen Sveriges Vildnads räkning. Det annuella seminarium Sveriges Vildnad är en viktig samlingspunkt för viltförvaltare, forskare och allmänhet. Fokus vid seminariet 2021 är en fråga som aktualiserats inom viltförvaltningen: ”Hur påverkas samhället, jakten och etiken om man går från en syn på viltet som resurs till skadedjur?” Seminariet ska inspirera till diskussion om hur viltförvaltningen ska navigera i framtiden.

 

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beslut
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet Sommarseglarläger för barn med allergi/astma 20 000
Astronomisk Ungdom Barn- och ungdomsläger 2021 25 000
DHR Malmö Avdelningen Höstlov vecka 44 2021 30 000
FutureTeens Säkerhetsnålen läger flickor 2021 30 000
Helamalmö Öppen frukost 20 000
Hello World! Ideell förening Hello Girl! 50 000
IF Castor Konståkning Parasportgrupp i konståkning – för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 25 000
Läkare i Världen Tolka för mänskliga rättigheter 30 000
Skolidrottsförbundet i Skåne Allas vår skol-IF 20 000
Svensk Dysmeliförening Svensk Dysmeliförenings lägerverksamhet 2021 40 000
Unga innovatörer Innovationsdagen – för och med unga 20 000
Unga med synnedsättning Stockholm Hösthelg med temat sport för personer med synnedsättning 20 000
Vallbacksskolan grundsär, Gävle Besök på Järvzoo 8 400
Vision Center Sweden Sommaraktiviteter 2021 10 000
Summa 348 400

 

Vetenskap och kultur 

Sökande Projektrubrik Beslut
Andersson, David Tryck: ”Vi vill nytt, vi begär plats.” Om traditionens vänner och fiender i svensk 1900-talsdebatt 25 000
Asp, Karl Tryck: Bland rimdrottningar, folkmusiker och rockband. Deltagandets villkor i musiklivet 30 000
Boda Hembygdsförening Folkmusiken i Boda 1951–1956 av Röjås Jonas Eriksson 20 000
Braw, Monica Tryck: Geisha eller samuraj? Japan och japonismen 30 000
De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2021 50 000
Den Andra Operan Tryck: Programbok till 300 år av opera – seminarium och konsert 24 000
Engwall, Lars Tryck: Tillbakablickar – En ekonomiprofessors erinringar 30 000
Eriksson, Johan Tryck: Nicodemus Tessin den äldre 30 000
Erlandsson, Kristina Tryck: Dag Hammarskjölds Backåkra 30 000
Evolutionsmuseet, Uppsala universitet Tryck: Otto Zdansky – Mannen som upptäckte Pekingmänniskan 20 000
Forum för trädgårdshistorisk forskning Vetenskapligt seminarium inklusive därpå följande seminarierapport 20 000
Föreningen för Dendrologi och Parkvård Tryck: Lustgården 2021 25 000
Föreningen M 20 Tryck: Minsveparen M 20 – en M-båt blir aldrig för gammal 20 000
Föreningen Stigberget Möt Anna Lindhagen 12 000
Gillsäter, Björn Tryck: Med kamera om halsen. Sven Gillsäter – naturfotograf och världsresenär på 1900-talet 30 000
Glans, Kay Tidskriften Respons 100 000
Hansson, Lars Tryck: Flykten från Finland och Nordnorge 1944–1945 30 000
Institutet för språk och folkminnen Tryck: Perspektiv på stockholmska 30 000
Johansson, Åke Tryck: Risbergska skolan 30 000
Karlstads universitet Tryck: Brevet 20 000
Kulturföreningen Christinas Wänner Tryck: Christina Piper. En kvinnas makt och skaparkraft 30 000
Kungl. Musikaliska Akademien Tryck: De kom, de sjöng, de spelade – utländska impulser i svenskt musikliv från stormaktstiden till 1900-talet 30 000
Larsson, Sven Tryck: Falkenberg. Staden formas 1830–2020 15 000
Lindeskog, Henrik Tryck: En ny lära som aldrig tidigare hörts i Guds kyrka 20 000
Livet på Ängsö-bokens Vänner Tryck: Livet på Ängsö 1900–1970 15 000
Ljungberg, Johannes Tryck: Samvete i Sverige. Om lydnad och frihet från medeltiden till idag 10 000
Lundin, Tom Tryck: Studentbostäder och akademiska traditioner i Uppsala 10 000
Lundström, Klas Tryck: Svensk mission och kyrkorna som växt fram 30 000
Makko, Aryo Tryck: Kampen om stoltheten. Torsten Nilsson, känslorna och utrikespolitiken 14 000
Millinger, Lena Tryck: … för det fanns inga barn i Ravensbrück. En berättelse om Gladys och Ivan Neuman 20 000
Nationalmuseum Tryck: Scandinavian Design & USA. Möten, människor, idéer 1890–1980 30 000
Nolin, Catharina Tryck: Kvinnliga landskapsarkitekter under 1900-talets första hälft 30 000
Olausson, Inger Tryck: Trädgårdsmästarinnor. Berättelsen om ett växande yrke 1860–1960 25 000
Rasbo Hembygdsgille Tryck: Torp och backstugor i Rasbo 15 000
Stiftelsen Hälsinglands museum Tryck: Rosa Taikon – Konsten och kampen 30 000
Stiftelsen Lützenfonden Utställning i Lützen: Lejonet från Norden – myter, legender och drömmar. 25 000
Svenska Jägareförbundet Seminarium: Sveriges Vildnad 2021 50 000
Svensson, Lars-Håkan Tryck: Nyöversättning av Aischylos Perserna 30 000
Textpiloterna Nobel i Rinkeby och Tensta – digitalt arkiv 20 000
Theander, Birgitta Tryck: Hus och hem i 1900-talets flicklitteratur 30 000
Thorslund, Lennart Tryck: En morakulla i världspolitiken 20 000
Tornedalica Tornedalsk identitet 20 000
Vetenskap & Allmänhet Låna en forskare plattform – en del av forskningsfestivalen ForskarFredag 30 000
Summa 1 155 000

 

Beviljningar mars 2021

Fotografi från Stiftelsen Våga va´ dig själv!!! tidigare sommarläger.


UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 16 mars 2021 beviljades anslag för sammanlagt 1 678 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Ett av projekten som stöds är sommarläger arrangerade av Stiftelsen Våga va dig själv!!! De har sedan 2005 kämpat för ungdomars möjlighet till psykiskt välmående och Understödsfonden har återkommande stött deras verksamhet. Stiftelsen arbetar med en egenutvecklad metod ”Aktivt lyssnande” för att ringa in och behandla återkommande allvarliga problemområden såsom ensamhet, den egna identiteten etc. Målgruppen är barn och ungdomar (12–15 år).

Stiftelsen föddes ur det trauma som familjen Falkbäck drabbades av år 2005. Det året, onsdagen den 27 april, tog Linda Falkbäck, 13, sitt liv. Efter en kort period av kränkningar såg hon ingen annan utväg.

Sociala projekt

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
DHB Västra Tecken- och språkläger för familjer med funktionshindrade barn 30 000
DHB Östra Besök på Lida Friluftsområde med teckenspråkstolkning 10 000
Forum – idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 2021 50 000
Forum – idéburna organisationer med social inriktning Årets Volontär 2021 50 000
Grunden SÖSK Projekt MOA – unga människor med intellektuella funktionsnedsättningar gör film 30 000
Ideella föreningen Vändpunkt/ungdom Projekt Kontrapunkt 30 000
Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen Läxhjälpens resultatfokuserade program, för elever som riskerar att inte klara grundskolan 30 000
Kollo Full Fart Helgkollo med idrottsinriktning för barn med autism/adhd 30 000
Rett Syndrom i Sverige Sommarridläger 2021 30 000
Riksförbundet DHB Sommarläger Bosön 2021 30 000
Sandvikens AIK bandy Högbolägret – bidrag till en dags Furuviksresa för barn 18 000
Skåne Stadsmission Lägerverksamhet för barn, unga och föräldrar i social och ekonomisk utsatthet 30 000
Stiftelsen Våga va’ Dig Själv!!! Sommarläger hela sommarlovet 2021 40 000
Svenska Diabetesförbundet Ungdomsläger 2021 30 000
Teskedsorden Barnens planet 40 000
Unga Drogförebyggare Digitalt drogförebyggande arbete 30 000
Unga med Synnedsättning Ledarskapsutbildning inom Unga med Synnedsättning 30 000
 

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Beviljat belopp
Alm, Bror Erling Tryck: Erosionsproblematiken  – så sattes Ystad på världskartan 30 000
Amatörteaterns Riksförbund Tryck: När ljuset släckts 20 000
Bendt, Ingela Tryck: Ruths garderob – en kvinnas kläder 1920–70 30 000
Björck, Henrik Tryck: Vetenskap och affärer – en idéhistorisk studie av ekonomutbildningens uppkomst 30 000
Dalhede, Christina Tryck: Privat konstmarknad 1650–1750. Konstsamlingar hos Göteborgsbor och Göteborgskonstnärer 30 000
Elander, Nils Tryck: Berättelser och bilder från en Bergslagssocken under senare delen av 1800-talet 20 000
Eliasson, Lena Tryck: Från skidor till ambulans. Sjukvårdens historia i södra Lappland från 1800-talets slut till 1968 20 000
Friis Johansson, Peter Att föreviga ett kulturarv – Hugo Alfvéns flygel i Tällberg 20 000
Föreningen Handarbetets Vänner Handarbetets Vänner 150 år 30 000
Föreningen Klaverens Hus Wilhelm Stenhammar 150 år 25 000
Gräslund, Bo Tryck: Beowulf. En svensk berättelse från 500-talet 30 000
Hanner Nordstrand, Charlotta Tryck: Saga Walli och Gunnel Kjellgren-Schultze – monumentalkonst, textilkonst, porträtt, julkort 30 000
Hannerz, Ulf Tryck: Två Kråkor håller inte med: essäer om mångfald i den globala byn 30 000
Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner Tryck: Gustavsberg 1640–1940 från tegelbruk till industrisamhälle 15 000
Historielärarnas förening Tryck: Historielärarnas Förenings årsskrift 2021 50 000
Jonth, Margareta Tryck: Klädd i Nås – dräktskicket i Nås socken i Västerdalarna 20 000
Jülich, Solveig Tryck: Embryologiska rum. Historier kring Tornbladinstitutets samlingar 30 000
Järvsö Hembygdsförening Tryck: Kyrksilvret i Järvsö kyrka 20 000
Kaijser, Eva Tryck: Biografi om Anna Kaijser – läkarpionjär, maka och sjubarnsmor i Stockholm och Härnösand 1898–1932 20 000
Kellberg, Christina Tryck: Kvinnofängelset – brev och drömmar i skuggan av kriget. En bok om kvinnofängelset i Växjö 20 000
Kjörling, Lennart Tryck: Kvarteret Meterns historia 15 000
Klädesholmens samhällsförening / Klädesholmens museum Sillebua Tryck: Förändringar på en ö. Hur Klädesholmen förändrats från livaktigt kustsamhälle till semesterparadis 10 000
Lagerqvist, Christopher Tryck: Välstånd. Sveriges flykt från vardagshunger och för tidig död 1750–2020 40 000
Leksands Konstsällskap Tryck: Bilden av Dalarna som svenskt ideal. Gustaf Ankarcrona och sökandet efter en nationell identitet 30 000
Lilja, Efva Tryck: Kärlekens samtal är dans – om koreografi för att popularisera konstnärlig forskning 30 000
Nilsson, Bo Tryck: Toalettbestyr. Perspektiv på en privat såväl som en offentlig inrättning 20 000
Olsson, Henrik Väckelsens hus i Värmland 20 000
Pärson, Fiberanalys, färgskala och … 30 000
Romateatern Symposium: Shakespeare och berusningen 30 000
Sandström , Nina Hållbara Operakostymer – Leve hantverket! 30 000
Smirnov, Alexej Tryck: Galärerna angriper Sverige – det ryska källmaterialet 30 000
Stiftelsen Aibolands museum/Sihtasutus Rannarootsi Muuseum Tryck: Aiboland, Aibotapeten och Torsdagstanterna 30 000
Stiftelsen Kursverksamhetens Förlag Tryck: Till eftervärlden. Claes Julius Ekeblads brev, dagböcker och reseskildringar 20 000
Sturkell, Carl Erik Olof Tryck: Guide till fasadsten och arkitektur i Göteborg 20 000
Svampkonsulenternas Riksförbund Tryck: Sporaden 2021 40 000
Säve-Söderbergh, Anna Tryck: Släkten Säve 15 000
Söderblom, Omi Tryck: Behövligt ljus på Wallenberg-mysteriet 30 000
Tinnert, Emma Tryck: Gotlands orkidéer 30 000
Vernqvist, Johanna Tryck: Jag avundas er ingenting – Gaspara Stampa och renässansens kärlekslyrik 20 000
Wennerholm, Bertil Tryck: Svensk luftmakt 30 000
Werner, Yvonne Maria Tryck: Vägen till Rom 20 000
Whitling, Frederick Tryck: Palais de Suède. A Swedish Symbol in Ottoman Constantinople and Modern Istanbul 40 000
Åberg, Anders Tryck: Blågula barn på bio. Barnfilm och nationalism i Sverige 40 000
1 678 000

 

Beviljningar januari 2021

En svår sjukdom påverkar hela familjen. När föräldrar drabbas, drabbas även barnen. CancerRehabFonden ger stöd till cancerdrabbade föräldrar för att underlätta för den enskilde och för hela familjen att hitta tillbaka till livet.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 28 januari 2021 beviljades anslag för sammanlagt 1 760 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.   

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beviljad summa
CancerRehabFonden Stöd till cancerdrabbade föräldrar 40 000
FC Bellevue Alla Tillsammans – ett projekt för att stärka flickors och pojkars självförtroende och självkänsla 30 000
Gårviks Badortsförening Sommarsimskola Gårvik 2021 20 000
Göteborgs Handikappridklubb Ryttare med funktionshinder, utmaningar och möjligheter 30 000
Hjärtebarnsfonden Nordiskt ungdomsläger i Danmark för ungdomar med hjärtfel, 15–18 år 50 000
Juridikcentrum Juridik ska vara enkelt för alla 20 000
KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge Välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning 2021 50 000
KFUM Central Central ledarskapsutbildning 50 000
Landskrona Taekwondo Elit Akademi IF Växa i rörelse – fysiska och sociala aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning 30 000
Lilla Akademiens Stiftelse Rum för Musikaliska Möten Orkester Konsonans – En del av Rum för Musikaliska Möten 65 000
Oxie GK Step By Step – grit-träning för barn och unga med funktionsnedsättning 30 000
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Läger 2021 50 000
Riksorganisationen GAPF Barns Rätt I Centrum – mot skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, könsstympning, tvångsäktenskap 50 000
Stiftelsen Barnens Dag Ungdomscrew Barnens Ö 50 000
Stiftelsen Fryshuset Barn till ensamma mammor Kalmar 50 000
Teater Sagohuset Drömscenen – ett kollo för barn och unga med funktionshinder 50 000
Tensta konsthall När skolan stängt – öppen sommarverksamhet för barn och unga med konstnärer på Tensta konsthall 40 000
Unga Med Synnedsätting Mitt Fyra läger med utbildning 25 000
Vara Hästsportklubb Specialhäst till PARA-ridning 50 000
780 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Beviljad summa
Ahlstedt Åberg, Måns Frivilliga rasbiologer. Rasbiologiska institutet och svensk allmänhet under 1920- och 30-talet 30 000
Alexanderson, Karin Tryck: Falu stads fattigvårdshistoria fram till 1960-talet 10 000
Andersson, Torbjörn Tryck: Fotbollens Kuriosakabinett. Svensk fotbolls kulturav i ord och bild 25 000
Backa Hembygdsförening Tryck: Backa gårdar, skolor och affärer, dess invånare under 200 år 15 000
Bengtsson, Ingvar Tryck: Kirurgens hjärta – En existentiell biografi över Knut Harald Giertz 20 000
Björk , Christian Tryck: Otto Schulz – Möbelarkitekt 30 000
Björklund, Bo Tryck: Livereds säteri, Pehr Osbeck och medeltidsvägen Lödöse–Skara 20 000
Dackling, Martin Tryck: Det ärvda problemet. Arv, familj och samhälle i skandinavisk debatt 1810–2010 15 000
De Geer, Sten Tryck: Louis De Geer – Sveriges förste feministiske statsminister? 20 000
von Friesen, Otto På segelmakarens tid 15 000
Föreningen Sockenkyrkonätverket Tryck: Kyrkor i fara 30 000
Garda Hembygdsförening Tryck: Garde förr och nu! 15 000
Gedin, David Tryck: Numrerade upplagor – boken som fetisch. numrerade upplagor i Sverige 1819–1915 30 000
Göteborgs Konsthall Tryck: Göteborgs Konsthall – en 100-årig konsthistoria 25 000
Göteborgs konstmuseum Göteborgskolorism. Nätverk, sammanhang, kanon 20 000
Haidenthaller, Ylva Tryck: Collecting glory. Practices and significances of early modern Swedish medals 30 000
Helgesson, Ulf Tryck: Vår bragd. Eugenies seglats 1851–1853 20 000
Hjort Lassen, Ulrik Tryck: Stolpverk – Träförbindningar, arbetsteknik och vinkelsystemet 20 000
Holmberg, Göran Knut Bovin – en biografi 30 000
Jaldung, Håkan Tryck: Aspa bruks historia – ett mellansvenskt bruk med en imponerande stor verksamhet och överlevnadsförmåga 15 000
Järtelius, Arne Judar och andra Malmöbor 1933–1951 30 000
Karlfeldt-samfundet Tryck: Karlfeldts vilda flora 30 000
Kuratorskonventet Återskapande av Uppsalastudenternas standar 30 000
Lappin, Lapo Tryck: Filosofi och pandemin. Samtal i det metafysiska laboratoriet 20 000
Lindqvist Sandgren, Eva Tryck: Bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka o. 1500 20 000
Malmö Konstmuseum Tryck: Malmö Konstmuseum. Samlingen/The Collection 25 000
Modig, Nils Olof Tryck: Brittiska flottan i Östersjön 30 000
Olsson, Bertil Tryck: En sjöfarande Mollösundssläkt 20 000
Ottosson, Stellan Tryck: Biografi över Voltaire 30 000
Peterson, Thage G. Tryck: Elin Wägner och mitt unga jag 30 000
Rahikainen, Agneta Tryck: Smittans rike. Om syfilis i konst, kultur och kropp 15 000
Rian designmuseum Tryck: Keramikern Hertha Hillfon 20 000
Röstorp, Vibeke Tryck: Zorn et la France 20 000
Sjögren, Hans Tryck: Änkor med makt – näringslivets drottningar 30 000
Skärstad Hembygdsförening Torpinventering 15 000
Solna Hembygdsförening Tryck: Från lantlig idyll till storstadskommun. Hundra år med Solna Hembygdsförening 1921–2021 20 000
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé Tryck: Utställningskatalog. Klara Kristalova 25 000
Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors Tryck: Slöjdvägar 20 000
Stiftelsen Nordiska museet Tryck: NKs franska damskrädderi 30 000
Stiftelsen Tjolöholm Tryck: Tjolöholms Slott – en sagolik berättelse 30 000
Svenska Korczaksällskapet Tryck: När Korczak kom till Sverige. Svenska Korczaksällskapet 50 år 20 000
Westerdahl, Christer Glimtar II 20 000
Ölmstad Hembygdsförening Torpinventering 15 000
980 000

 

Beviljade ansökningar november 2020

Foto: Föreningen Furuboda.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 5 november 2020 beviljades anslag för sammanlagt 1 802 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.   

Föreningen Furuboda driver en folkhögskola i Åhus. Andra året av ett treårigt anslag är beviljat för att man ska kunna etablera en verksamhet för skötsel av hund i rehabiliteringssyfte för personer med förvärvad hjärnskada – ett hunddagis. Målet är att verksamheten ska finansiera sig själv efter tre år.

 

Sociala ändamål

Sökande Projekttitel Beiljad summa
Föreningen Furuboda Utveckling för personer med förvärvad hjärnskada år 2 350 000
Göteborgs Stadsmission Sommarläger för barn i social och ekonomisk utsatthet 15 000
Hågelby 4H Häst för barn och unga med fokus på särskola 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år 30 000
Stiftelsen Hippocampus Ridning för funktionshindrade 30 000
Stiftelsen Våga va’ dig själv!!! Ledarskapsutbildning för unga ledare 30 000
Stockholms Handikappridklubb Verksamhet för funktionshindrade ryttare – barn och ungdomar 10 000
495 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Aronsson, Kerstin Utställning och visning av dalsländska bygdedräkter 20 000
Axelsson, Åke Tryck: Åke Axelsson – Offentligt 20 000
Baarman, Anders Tryck: Trädgårdsmästare Karl Alarik Grönholm, Ingå. Dagböcker, biografi 30 000
Bartosch Edström, Carin Suecia Antiqua et Hodierna – en konstnärlig och vetenskaplig manifestation för antiken i Sverige 30 000
Bellmanssällskapet Tryck: Bellmansstudier. Tjugosjätte samlingen 20 000
Bergström, Eva-Lena Tryck: Om söndagarne – 1800-talets museibesökare och konsten att betrakta konst 30 000
Brunnberg Lindroos, Maud Fotografiskt arbete för bokprojetet Ingegerd Silow Textilkonstnär 1916–2005 30 000
Dahlbäck, Kerstin Tryck: Självbiografiska rum. Problem i Strindbergs- och Hjalmar Bergmansforskningen 20 000
Dejke, Inger Tryck: Badorten Lyckorna 10 000
Denimal, Laurent Tryck: Våra svenska landsbygdskyrkor. Västergötland och Värmland 15 000
Ekdahl, Mats Tryck: K.G. Lindner –  flygare och ingenjör 20 000
Ericson-Roos, Catarina Tryck: Kjerstin Dellert – en biografi 30 000
FemNet – Lokalt Resurscentrum för kvinnor Tryck: Kvinnor i Bara härad. Dåtid och nutid 20 000
Hammarlund, Anders Tryck: Judiska städer. En europeisk läsebok 31 000
Hellström, Petter Tryck: The End of Genealogy: A History of Tree Thinking 20 000
Hofsten, Gustaf von Tryck: I fred och örlog – brittisk och svensk sjömakt genom seklen 20 000
Johansson Törnqvist, Victoria Tryck: Eldsjälar i utmarken – fäbodbrukare i Dalarna på 2000-talet 20 000
Källstrand, Gustav Tryck: Nobelprisets historia 30 000
Kärrbom, Gunnar Tryck: Entreprenörer på Guds åkrar – Eva och Gustaf Lewenhaupt 10 000
Larsson, Bo Tryck: Levnadsberättelser om att leva och bo i Vårberg 20 000
Lilja, Sven Tryck: Folk, städer, stater. Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området ca 1500–1820 20 000
Lind, Magnus Tryck: Sjukvård är humanism, kunskap och personligt ansvar 30 000
Lundahl, Gunilla Tryck: Konstnären Lilian Lindblad Domec 20 000
Magntorn, Erik Tryck: Den svenska utgrävningen i Asine – en barnbok 30 000
Melander, Ellinor Tryck: Bland tidningsmakare, pennskaft, politiker och konstnärer. Sveriges Pressarkiv 30 000
O’Nils Franke, Katarina Tryck: Den tidlöse resenären. Rainer Maria Rilke 30 000
Personhistoriska Samfundet Tryck: Personhistorisk Tidskrift 2021–2022 40 000
Pihl Atmer, Ann Katrin Tryck: Östermalm. Husen – historien – människorna 20 000
Rentzhog, Sten Tryck: Kulturarv och museer 30 000
Retsö, Jan Tryck: Från Sinai till Etiopien. Legenden om förbundsarken 20 000
Rolf, Hannes Tryck: När hyresgästerna gjorde uppror 30 000
Salsåkers Byalag Tryck: Minnen från Salsåkers byskola. Livet i en sågverksby i Nordingrå 15 000
Samuelsson, Sture Tryck: En historia om brobyggande i Stockholm 30 000
Schmidt de Graaf, Pia Tryck: Kommenterad utgåva av Evert Taubes brev 1902–1924 20 000
Selma Lagerlöf-sällskapet Tryck: Utgivning av Selma Lagerlöfs Sankta Annas kloster med kommentarer och tolkningar 40 000
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar Hällristningarna i Uddevalla kommun 20 000
Svenska Humanistiska Förbundet Tryck: Svenska Humanistiska Förbundets Årsbok (Jacob Christensson: Vattenvarelser) 35 000
Svenska institutet Paris Tryck: Svenska Institutet Paris 50-årsjubileumsbok: Amitié! 50 000
Svenska Vitterhetssamfundet Tryck: Kommentar till Olof von Dalins Poesi 1744–1750 20 000
Svenskt visarkiv / Statens Musikverk Tryck: Kreativa förflyttningar – musik och mobiliteter i 1960- och 70-talens Sverige 20 000
Svensson, Ragni Tryck: Kunskapens arenor. Humaniora i efterkrigstidens offentlighet 30 000
Sällskapet Gustaf III Tryck: Gustaf III:s tankar i åtskilliga ämnen 20 000
Sörenson von Gertten, Iwa Tryck: Sångaren och notbilden. Hur man arbetade med utsmyckningar i sång under 1700-talet 21 000
Thielska Galleriet Tryck: Axel Törneman – utställningskatalog 20 000
Thomasson, Fredrik Tryck: Sveriges svarta befolkning i Karibien 30 000
Uppsala Stiftshistoriska Sällskap Tryck: Minnesskrift till Ragnar Norrman 20 000
Vasamuseet /Statens maritima och transporthistoriska museer Tryck: The Sculptures on Vasa. A story of power 30 000
Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening Biblioteksdatabas över Rutger Mackleans boksamling på Svaneholms slott 40 000
Westerlund, Stina Tryck: Nordisk slöjdantologi 30 000
Zennström, Maria Tryck: Konsten, politiken och pappa 20 000
Zetterberg, Kent Tryck: Sverige och Hitler 1939–1945. Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget 30 000
Åhlén, Carl-Gunnar Ruinoperan x 2, Friedrich Mehlers kyrkoopera Petrus de Dacia 1952 och 1975 (Visby) 20 000
1 307 000

 

Beviljade ansökningar september 2020

Några av alla de viktiga böcker som är utgivna med anslag från Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond under året. Foto: Anette Jonsson/Kungl. Patriotiska Sällskapet.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 15 september 2020 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för sammanlagt 956 100 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.   

 

Sociala ändamål 

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Föreningen Lysestrands diabetesläger Föreningen Lysestrands diabetesläger 50 000
Henka Dojo Jujitsu Tänk om, tänk nytt! En aktiv och meningsfull fritid för unga 15 000
Minnamottagningen i Göteborg Tryck: Informationsblad för Minnamottagningens verksamhet 46 100
Stiftelsen Jiddra Inte Workshops och inspirationsläger – ungdomar gör sin röst hörd 50 000
Vision Center Sweden Vinteraktiviteter 2020–2021 för ungdomar 13–18år 30 000
Totalt: 191 100

Vetenskap och kultur

Sökande Projektitel Beviljad summa
Aman, Robert Tryck: När Fantomen blev svensk –  nationella självbilder i trikå 30 000
Andersson, Kent Tryck: Järnålderns djur 30 000
Bengt, Nyström Tryck: En försvunnen stockholmsfabrik i bild. Rörstrand vid sekelskiftet 1900 20 000
Bergenheim, Åsa Tryck: Lars Leksell – professor i neurokirurgi och innovatör 30 000
Berner, Örjan Tryck: Krig eller fred 20 000
Blomqvist, Jerker Tryck: Det gyllene Athen. Sex texter om grekisk kulturhistoria 30 000
Broberg, Åsa Tryck: Kvinnors yrkesutbildning i historisk belysning 30 000
Broström, Sven Tryck: Västmanlands hällristningar 20 000
Dansmuseet Livet bakom scenen – Svenska Baletten 40 000
Ekström, Simon Tryck: Sjödränkt. Död och annan spektakulär materialitet på maritima museer 20 000
Ericsson, Christer Tryck: Den nyfikna människan – en berättelse om vetenskapens historia 20 000
Franzén,  Mari-Louise Inger Estham och medeltida broderi – ett efterlämnat forskningsmaterial 40 000
Götlind, Anna Tryck: Syster Gerda 30 000
Hallén, Per Tryck: Delsjöskogen 15 000
Hedenström, John Tryck: Otto Nordenskölds expedition till Amazonas och Patagonien 1920–21 20 000
Holm, Birgitta Tryck: Göran Tunströms textvärld 30 000
Jershed, Bo Tryck: Grosshandlaren och redaren Ludvig Tydén – En Skeppsbroadelsman i en brytningstid 20 000
Johansson, Britt-Inger Tryck: A Hundred Years of Art History in Sweden – and then? A historiographical account 30 000
Johansson, Peter Tryck: Biografi över zoologen och upptäcktsresanden Charles John Andersson 20 000
Jonsson, Hans Tryck: Samer – ingen isolerad ö 20 000
Kalmar läns hemslöjd Vandringsutställning 15 000
Kopf, Björn Tryck: Dit vinden bär oss … Balttyskarnas exodus – en släktkrönika 15 000
Kumler, Håkan Tryck: Familjen Dicksons Vikaryd och slottet som revs 20 000
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Tryck: En jaktbok från 1800-talet i nytt ljus 30 000
Lundh, Stig Tryck: Medeltidens kyrkor i Halland och deras kvarvarande inventarier 15 000
Makko, Aryo Tryck: Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag 30 000
Norling, Bengt Tryck: Funktion i funkispionjär – Rekonstruktion av tillverkningsprocessen i KF:s havrekvarn 10 000
Odensvi Hembygdsförening Tryck: Odensvi i text och bild 10 000
Segerstedt, Rolf Tryck: Skogslycka 15 000
Ståhl, Eva-Britta Tryck: Den stora klangen – essäer 20 000
Sven-Harrys konstmuseum Tryck: Bakom hörnet vindens jojk – samisk samtidskonst och kultur 30 000
Svenska exegetiska sällskapet Tryck: Svensk Exegetisk Årsbok 2020 10 000
Swensson, Ewa Tryck: Lantmätare – yrke utan gränser 30 000
Totalt: 765 000

 

Beviljade ansökningar juni 2020

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 11 juni 2020 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för 1 558 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.


Föreningen Lära med Djur. Foto: Hanna Askered.

En av de beviljade ansökningarna kom från Föreningen Lära med Djur, en ideell förening som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsskillnader. Ansökan gällde ett sommarläger med trygga islandshästar. Lära med Djur arbetar med anpassad ridning för elever från särskolor med neuropsykiatriska funktionsskillnader, NPF.

En ansökan om tryckningsbidrag som beviljades kom från Tidskriften Respons. Respons recenserar huvudsakligen akademisk facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap utgiven på svenska. Tidskriften är ett forum för spridning av forskningsresultat och vänder sig både till dem som är verksamma inom den akademiska världen och till den intresserade allmänheten.

 

Sociala ändamål 

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Bufff Värmland Familjeläger för barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård 30 000
Bufff: Barn/ungdom/förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård Informationskampanj 30 000
DHR Malmö Läger för funktionshindrade barn och ungdom 30 000
Föreningen Lära med Djur Sommarläger 30 000
Hushållningssällskapet Västra Det goda livet – fakta och 100 recept anpassade för äldres specifika behov 20 000
Kollo Full Fart Helgkollo för barn med autismliknande funktionsnedsättning 30 000
Njurförbundet Barn- och ungdomsverksamhet 30 000
Spädbarnsfonden Familjeläger med fokus barns och syskons sorgebearbetning 30 000
Stiftelsen Fryshuset – Barn till ensamma mammor Positiva barndomsminnen 45 000
Triangelkyrkan i Enskede Stöd och integrationsarbete för ensamkommande ungdomar 20 000
Unga Forskare Vetenskapligt seminarium för gymnasieungdomar: Stockholm International Youth Science Seminar 50 000
345 000

Vetenskap och kultur

Diarienr Titel Beviljad summa
Ahlbom, Johan Tryck: Klassiska småbåtsvarv – och deras konstruktörer 20 000
Bennesved, Peter Tryck: Sveriges civilförsvarshistoria 20 000
Berg, Annika Tryck: Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 20 000
Berglund, Kristina Tryck: Gotlands landskyrkor 20 000
Björklund, Anders Tryck: Bilsamlarna – möten med gränslösa fordonsälskare 20 000
Björnberg, Alf Tryck: Vid regnbågens fot – den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång 20 000
Bring, Ove Tryck: Dag Hammarskjölds död 30 000
Celsing, Johan Tryck: Johan Celsing, Buildings, Texts 30 000
Eklund, Christer Tryck: Kerstin Thorborg och Gustaf Bergman 20 000
Frykholm, Ann-Margret Tryck: 350 år i Hvena 30 000
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Översättning till ryska av Bent Jangfelts Immanuel Nobel & Söner 30 000
Glans, Kay Tryck: Tidskriften Respons 100 000
Gothems sockenförening Tryck: Gothem en strandsocken 15 000
Hadevik, Claes Tryck: Kuku står! De svenska killekortens historia. Katalog 8 000
Hamark, Lars Jesper Tryck: Strejk – från satans svarta kvarnar till plattformsekonomin 30 000
Hansson-de Laage de Meux, Maria Tryck: Osynliga band – folktro som medel för social kritik 30 000
Hildasholms stiftelse Marionetteater för barn 20 000
Holmquist, Åke Tryck: Den auktoritäre demokraten – Ludwig van Beethovens politiska historia 1770 till vår tid 30 000
Hugo, Ulf Tryck: Underrättelser och incidenter – kalla krigets hemligheter 20 000
Ingesson, Stefan Tryck: Karl XII:s fältapotek – en studie av medicinska recept 20 000
Jacobsson, Anna Tryck: Judiskt flyktingläger på Marstrand 1969 30 000
Johansson, Thomas Tryck: Den hatade andre – vägar in i och ut ifrån nynazistiska rörelser 30 000
Karlsson, Hans Tryck: Skolorna i Tärna under 300 år – från utveckling till avveckling 20 000
Karlsson, Sara Tryck: Torp och backstugor under Tannåkers säteri 10 000
Kristoferson, Lars Tryck: Den naturvetenskapliga skapelseberättelsen för barn och ungdom 20 000
Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala Tryck: En akademi finner sin väg 40 000
Larsson, Lars Olof Tryck: Rollspel och konterfej – Ehrenstrahls porträtt à l’antique och andra 30 000
LBK Gottfridsberg Tryck: Från kvartersgäng till stadsdelsklubb – LBK Gottfridsberg 1930–2020 20 000
Lundblad, Jonas Produktionsstöd CD-inspelning av svensk romantisk orgelmusik 30 000
Måltidsakademiens biblioteksstiftelse Tryck: Svensk Gastronomi – en global succé 50 000
Olsson, Lars-Gunnar Tryck: Biografi om Schönheit 20 000
Riksförbundet Svensk Trädgård Odla unga Odlare – kunskapsbank 50 000
Romanowska, Julia Tryck: Schibboleteffekten – om ledarskap, ondska och ansvar 30 000
Salö, Linus Tryck: Kattluckan – universiteten som samhällsbyggare 30 000
Skogshistoriska Sällskapet Kunskapsbank om skogens historia, steg 2 20 000
Stiftelsen Hilding Linnqvists konst Tryck: Hilding Linnqvist – att bli konstnär 20 000
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Tryck: Allt du behöver veta om ull 20 000
Steorn, Patrik Tryck: Thielska Galleriet – huset, konsten, tiden 30 000
Svenska Jägareförbundet Seminarium: Sveriges Vildnad 2020 50 000
Sveriges unga akademi Tryck: Bland fotbollsspelare, astronauter och Nobelpristagare 20 000
Sällskapet Par Bricole Tryck: Bellmanhuset & Par Bricole 20 000
Sörenson, Ulf Bertil Tryck: Ferdinand Boberg – en konstnärsbiografi 20 000
Tyresö hembygdsförening Tryck: Torp och gårdar i Tyresö 15 000
Ulväng, Göran Internationell herrgårdskonferens på Julita 20 000
Växjö stiftshistoriska sällskap Tryck: Växjö stift 850 år 20 000
Åkerlund, Christian Tryck: Berta Hansson – möten i hembygden 15 000
1 213 000