Beviljade bidrag ur Understödsfonden

Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond delar ut medel till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och till sociala ändamål med inriktning på barn och ungdom
.

Beviljningar januari 2021

En svår sjukdom påverkar hela familjen. När föräldrar drabbas, drabbas även barnen. CancerRehabFonden ger stöd till cancerdrabbade föräldrar för att underlätta för den enskilde och för hela familjen att hitta tillbaka till livet.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 28 januari 2021 beviljades anslag för sammanlagt 1 760 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.   

Sociala ändamål

Sökande Projektrubrik Beviljad summa
CancerRehabFonden Stöd till cancerdrabbade föräldrar 40 000
FC Bellevue Alla Tillsammans – ett projekt för att stärka flickors och pojkars självförtroende och självkänsla 30 000
Gårviks Badortsförening Sommarsimskola Gårvik 2021 20 000
Göteborgs Handikappridklubb Ryttare med funktionshinder, utmaningar och möjligheter 30 000
Hjärtebarnsfonden Nordiskt ungdomsläger i Danmark för ungdomar med hjärtfel, 15–18 år 50 000
Juridikcentrum Juridik ska vara enkelt för alla 20 000
KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge Välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning 2021 50 000
KFUM Central Central ledarskapsutbildning 50 000
Landskrona Taekwondo Elit Akademi IF Växa i rörelse – fysiska och sociala aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning 30 000
Lilla Akademiens Stiftelse Rum för Musikaliska Möten Orkester Konsonans – En del av Rum för Musikaliska Möten 65 000
Oxie GK Step By Step – grit-träning för barn och unga med funktionsnedsättning 30 000
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Läger 2021 50 000
Riksorganisationen GAPF Barns Rätt I Centrum – mot skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, könsstympning, tvångsäktenskap 50 000
Stiftelsen Barnens Dag Ungdomscrew Barnens Ö 50 000
Stiftelsen Fryshuset Barn till ensamma mammor Kalmar 50 000
Teater Sagohuset Drömscenen – ett kollo för barn och unga med funktionshinder 50 000
Tensta konsthall När skolan stängt – öppen sommarverksamhet för barn och unga med konstnärer på Tensta konsthall 40 000
Unga Med Synnedsätting Mitt Fyra läger med utbildning 25 000
Vara Hästsportklubb Specialhäst till PARA-ridning 50 000
780 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projektrubrik Beviljad summa
Ahlstedt Åberg, Måns Frivilliga rasbiologer. Rasbiologiska institutet och svensk allmänhet under 1920- och 30-talet 30 000
Alexanderson, Karin Tryck: Falu stads fattigvårdshistoria fram till 1960-talet 10 000
Andersson, Torbjörn Tryck: Fotbollens Kuriosakabinett. Svensk fotbolls kulturav i ord och bild 25 000
Backa Hembygdsförening Tryck: Backa gårdar, skolor och affärer, dess invånare under 200 år 15 000
Bengtsson, Ingvar Tryck: Kirurgens hjärta – En existentiell biografi över Knut Harald Giertz 20 000
Björk , Christian Tryck: Otto Schulz – Möbelarkitekt 30 000
Björklund, Bo Tryck: Livereds säteri, Pehr Osbeck och medeltidsvägen Lödöse–Skara 20 000
Dackling, Martin Tryck: Det ärvda problemet. Arv, familj och samhälle i skandinavisk debatt 1810–2010 15 000
De Geer, Sten Tryck: Louis De Geer – Sveriges förste feministiske statsminister? 20 000
von Friesen, Otto På segelmakarens tid 15 000
Föreningen Sockenkyrkonätverket Tryck: Kyrkor i fara 30 000
Garda Hembygdsförening Tryck: Garde förr och nu! 15 000
Gedin, David Tryck: Numrerade upplagor – boken som fetisch. numrerade upplagor i Sverige 1819–1915 30 000
Göteborgs Konsthall Tryck: Göteborgs Konsthall – en 100-årig konsthistoria 25 000
Göteborgs konstmuseum Göteborgskolorism. Nätverk, sammanhang, kanon 20 000
Haidenthaller, Ylva Tryck: Collecting glory. Practices and significances of early modern Swedish medals 30 000
Helgesson, Ulf Tryck: Vår bragd. Eugenies seglats 1851–1853 20 000
Hjort Lassen, Ulrik Tryck: Stolpverk – Träförbindningar, arbetsteknik och vinkelsystemet 20 000
Holmberg, Göran Knut Bovin – en biografi 30 000
Jaldung, Håkan Tryck: Aspa bruks historia – ett mellansvenskt bruk med en imponerande stor verksamhet och överlevnadsförmåga 15 000
Järtelius, Arne Judar och andra Malmöbor 1933–1951 30 000
Karlfeldt-samfundet Tryck: Karlfeldts vilda flora 30 000
Kuratorskonventet Återskapande av Uppsalastudenternas standar 30 000
Lappin, Lapo Tryck: Filosofi och pandemin. Samtal i det metafysiska laboratoriet 20 000
Lindqvist Sandgren, Eva Tryck: Bild, rum och betraktare i Vadstena klosterkyrka o. 1500 20 000
Malmö Konstmuseum Tryck: Malmö Konstmuseum. Samlingen/The Collection 25 000
Modig, Nils Olof Tryck: Brittiska flottan i Östersjön 30 000
Olsson, Bertil Tryck: En sjöfarande Mollösundssläkt 20 000
Ottosson, Stellan Tryck: Biografi över Voltaire 30 000
Peterson, Thage G. Tryck: Elin Wägner och mitt unga jag 30 000
Rahikainen, Agneta Tryck: Smittans rike. Om syfilis i konst, kultur och kropp 15 000
Rian designmuseum Tryck: Keramikern Hertha Hillfon 20 000
Röstorp, Vibeke Tryck: Zorn et la France 20 000
Sjögren, Hans Tryck: Änkor med makt – näringslivets drottningar 30 000
Skärstad Hembygdsförening Torpinventering 15 000
Solna Hembygdsförening Tryck: Från lantlig idyll till storstadskommun. Hundra år med Solna Hembygdsförening 1921–2021 20 000
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé Tryck: Utställningskatalog. Klara Kristalova 25 000
Stiftelsen Lehmanns Verkstad i Bodafors Tryck: Slöjdvägar 20 000
Stiftelsen Nordiska museet Tryck: NKs franska damskrädderi 30 000
Stiftelsen Tjolöholm Tryck: Tjolöholms Slott – en sagolik berättelse 30 000
Svenska Korczaksällskapet Tryck: När Korczak kom till Sverige. Svenska Korczaksällskapet 50 år 20 000
Westerdahl, Christer Glimtar II 20 000
Ölmstad Hembygdsförening Torpinventering 15 000
980 000

 

Beviljade ansökningar november 2020

Foto: Föreningen Furuboda.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 5 november 2020 beviljades anslag för sammanlagt 1 802 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.   

Föreningen Furuboda driver en folkhögskola i Åhus. Andra året av ett treårigt anslag är beviljat för att man ska kunna etablera en verksamhet för skötsel av hund i rehabiliteringssyfte för personer med förvärvad hjärnskada – ett hunddagis. Målet är att verksamheten ska finansiera sig själv efter tre år.

 

Sociala ändamål

Sökande Projekttitel Beiljad summa
Föreningen Furuboda Utveckling för personer med förvärvad hjärnskada år 2 350 000
Göteborgs Stadsmission Sommarläger för barn i social och ekonomisk utsatthet 15 000
Hågelby 4H Häst för barn och unga med fokus på särskola 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år 30 000
Stiftelsen Hippocampus Ridning för funktionshindrade 30 000
Stiftelsen Våga va’ dig själv!!! Ledarskapsutbildning för unga ledare 30 000
Stockholms Handikappridklubb Verksamhet för funktionshindrade ryttare – barn och ungdomar 10 000
495 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Aronsson, Kerstin Utställning och visning av dalsländska bygdedräkter 20 000
Axelsson, Åke Tryck: Åke Axelsson – Offentligt 20 000
Baarman, Anders Tryck: Trädgårdsmästare Karl Alarik Grönholm, Ingå. Dagböcker, biografi 30 000
Bartosch Edström, Carin Suecia Antiqua et Hodierna – en konstnärlig och vetenskaplig manifestation för antiken i Sverige 30 000
Bellmanssällskapet Tryck: Bellmansstudier. Tjugosjätte samlingen 20 000
Bergström, Eva-Lena Tryck: Om söndagarne – 1800-talets museibesökare och konsten att betrakta konst 30 000
Brunnberg Lindroos, Maud Fotografiskt arbete för bokprojetet Ingegerd Silow Textilkonstnär 1916–2005 30 000
Dahlbäck, Kerstin Tryck: Självbiografiska rum. Problem i Strindbergs- och Hjalmar Bergmansforskningen 20 000
Dejke, Inger Tryck: Badorten Lyckorna 10 000
Denimal, Laurent Tryck: Våra svenska landsbygdskyrkor. Västergötland och Värmland 15 000
Ekdahl, Mats Tryck: K.G. Lindner –  flygare och ingenjör 20 000
Ericson-Roos, Catarina Tryck: Kjerstin Dellert – en biografi 30 000
FemNet – Lokalt Resurscentrum för kvinnor Tryck: Kvinnor i Bara härad. Dåtid och nutid 20 000
Hammarlund, Anders Tryck: Judiska städer. En europeisk läsebok 31 000
Hellström, Petter Tryck: The End of Genealogy: A History of Tree Thinking 20 000
Hofsten, Gustaf von Tryck: I fred och örlog – brittisk och svensk sjömakt genom seklen 20 000
Johansson Törnqvist, Victoria Tryck: Eldsjälar i utmarken – fäbodbrukare i Dalarna på 2000-talet 20 000
Källstrand, Gustav Tryck: Nobelprisets historia 30 000
Kärrbom, Gunnar Tryck: Entreprenörer på Guds åkrar – Eva och Gustaf Lewenhaupt 10 000
Larsson, Bo Tryck: Levnadsberättelser om att leva och bo i Vårberg 20 000
Lilja, Sven Tryck: Folk, städer, stater. Strukturella maktresurser i det skando-baltiska området ca 1500–1820 20 000
Lind, Magnus Tryck: Sjukvård är humanism, kunskap och personligt ansvar 30 000
Lundahl, Gunilla Tryck: Konstnären Lilian Lindblad Domec 20 000
Magntorn, Erik Tryck: Den svenska utgrävningen i Asine – en barnbok 30 000
Melander, Ellinor Tryck: Bland tidningsmakare, pennskaft, politiker och konstnärer. Sveriges Pressarkiv 30 000
O’Nils Franke, Katarina Tryck: Den tidlöse resenären. Rainer Maria Rilke 30 000
Personhistoriska Samfundet Tryck: Personhistorisk Tidskrift 2021–2022 40 000
Pihl Atmer, Ann Katrin Tryck: Östermalm. Husen – historien – människorna 20 000
Rentzhog, Sten Tryck: Kulturarv och museer 30 000
Retsö, Jan Tryck: Från Sinai till Etiopien. Legenden om förbundsarken 20 000
Rolf, Hannes Tryck: När hyresgästerna gjorde uppror 30 000
Salsåkers Byalag Tryck: Minnen från Salsåkers byskola. Livet i en sågverksby i Nordingrå 15 000
Samuelsson, Sture Tryck: En historia om brobyggande i Stockholm 30 000
Schmidt de Graaf, Pia Tryck: Kommenterad utgåva av Evert Taubes brev 1902–1924 20 000
Selma Lagerlöf-sällskapet Tryck: Utgivning av Selma Lagerlöfs Sankta Annas kloster med kommentarer och tolkningar 40 000
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar Hällristningarna i Uddevalla kommun 20 000
Svenska Humanistiska Förbundet Tryck: Svenska Humanistiska Förbundets Årsbok (Jacob Christensson: Vattenvarelser) 35 000
Svenska institutet Paris Tryck: Svenska Institutet Paris 50-årsjubileumsbok: Amitié! 50 000
Svenska Vitterhetssamfundet Tryck: Kommentar till Olof von Dalins Poesi 1744–1750 20 000
Svenskt visarkiv / Statens Musikverk Tryck: Kreativa förflyttningar – musik och mobiliteter i 1960- och 70-talens Sverige 20 000
Svensson, Ragni Tryck: Kunskapens arenor. Humaniora i efterkrigstidens offentlighet 30 000
Sällskapet Gustaf III Tryck: Gustaf III:s tankar i åtskilliga ämnen 20 000
Sörenson von Gertten, Iwa Tryck: Sångaren och notbilden. Hur man arbetade med utsmyckningar i sång under 1700-talet 21 000
Thielska Galleriet Tryck: Axel Törneman – utställningskatalog 20 000
Thomasson, Fredrik Tryck: Sveriges svarta befolkning i Karibien 30 000
Uppsala Stiftshistoriska Sällskap Tryck: Minnesskrift till Ragnar Norrman 20 000
Vasamuseet /Statens maritima och transporthistoriska museer Tryck: The Sculptures on Vasa. A story of power 30 000
Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening Biblioteksdatabas över Rutger Mackleans boksamling på Svaneholms slott 40 000
Westerlund, Stina Tryck: Nordisk slöjdantologi 30 000
Zennström, Maria Tryck: Konsten, politiken och pappa 20 000
Zetterberg, Kent Tryck: Sverige och Hitler 1939–1945. Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland under andra världskriget 30 000
Åhlén, Carl-Gunnar Ruinoperan x 2, Friedrich Mehlers kyrkoopera Petrus de Dacia 1952 och 1975 (Visby) 20 000
1 307 000

 

Beviljade ansökningar september 2020

Några av alla de viktiga böcker som är utgivna med anslag från Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond under året. Foto: Anette Jonsson/Kungl. Patriotiska Sällskapet.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 15 september 2020 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för sammanlagt 956 100 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.   

 

Sociala ändamål 

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Föreningen Lysestrands diabetesläger Föreningen Lysestrands diabetesläger 50 000
Henka Dojo Jujitsu Tänk om, tänk nytt! En aktiv och meningsfull fritid för unga 15 000
Minnamottagningen i Göteborg Tryck: Informationsblad för Minnamottagningens verksamhet 46 100
Stiftelsen Jiddra Inte Workshops och inspirationsläger – ungdomar gör sin röst hörd 50 000
Vision Center Sweden Vinteraktiviteter 2020–2021 för ungdomar 13–18år 30 000
Totalt: 191 100

Vetenskap och kultur

Sökande Projektitel Beviljad summa
Aman, Robert Tryck: När Fantomen blev svensk –  nationella självbilder i trikå 30 000
Andersson, Kent Tryck: Järnålderns djur 30 000
Bengt, Nyström Tryck: En försvunnen stockholmsfabrik i bild. Rörstrand vid sekelskiftet 1900 20 000
Bergenheim, Åsa Tryck: Lars Leksell – professor i neurokirurgi och innovatör 30 000
Berner, Örjan Tryck: Krig eller fred 20 000
Blomqvist, Jerker Tryck: Det gyllene Athen. Sex texter om grekisk kulturhistoria 30 000
Broberg, Åsa Tryck: Kvinnors yrkesutbildning i historisk belysning 30 000
Broström, Sven Tryck: Västmanlands hällristningar 20 000
Dansmuseet Livet bakom scenen – Svenska Baletten 40 000
Ekström, Simon Tryck: Sjödränkt. Död och annan spektakulär materialitet på maritima museer 20 000
Ericsson, Christer Tryck: Den nyfikna människan – en berättelse om vetenskapens historia 20 000
Franzén,  Mari-Louise Inger Estham och medeltida broderi – ett efterlämnat forskningsmaterial 40 000
Götlind, Anna Tryck: Syster Gerda 30 000
Hallén, Per Tryck: Delsjöskogen 15 000
Hedenström, John Tryck: Otto Nordenskölds expedition till Amazonas och Patagonien 1920–21 20 000
Holm, Birgitta Tryck: Göran Tunströms textvärld 30 000
Jershed, Bo Tryck: Grosshandlaren och redaren Ludvig Tydén – En Skeppsbroadelsman i en brytningstid 20 000
Johansson, Britt-Inger Tryck: A Hundred Years of Art History in Sweden – and then? A historiographical account 30 000
Johansson, Peter Tryck: Biografi över zoologen och upptäcktsresanden Charles John Andersson 20 000
Jonsson, Hans Tryck: Samer – ingen isolerad ö 20 000
Kalmar läns hemslöjd Vandringsutställning 15 000
Kopf, Björn Tryck: Dit vinden bär oss … Balttyskarnas exodus – en släktkrönika 15 000
Kumler, Håkan Tryck: Familjen Dicksons Vikaryd och slottet som revs 20 000
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Tryck: En jaktbok från 1800-talet i nytt ljus 30 000
Lundh, Stig Tryck: Medeltidens kyrkor i Halland och deras kvarvarande inventarier 15 000
Makko, Aryo Tryck: Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag 30 000
Norling, Bengt Tryck: Funktion i funkispionjär – Rekonstruktion av tillverkningsprocessen i KF:s havrekvarn 10 000
Odensvi Hembygdsförening Tryck: Odensvi i text och bild 10 000
Segerstedt, Rolf Tryck: Skogslycka 15 000
Ståhl, Eva-Britta Tryck: Den stora klangen – essäer 20 000
Sven-Harrys konstmuseum Tryck: Bakom hörnet vindens jojk – samisk samtidskonst och kultur 30 000
Svenska exegetiska sällskapet Tryck: Svensk Exegetisk Årsbok 2020 10 000
Swensson, Ewa Tryck: Lantmätare – yrke utan gränser 30 000
Totalt: 765 000

 

Beviljade ansökningar juni 2020

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 11 juni 2020 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för 1 558 000 kronor. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.


Föreningen Lära med Djur. Foto: Hanna Askered.

En av de beviljade ansökningarna kom från Föreningen Lära med Djur, en ideell förening som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsskillnader. Ansökan gällde ett sommarläger med trygga islandshästar. Lära med Djur arbetar med anpassad ridning för elever från särskolor med neuropsykiatriska funktionsskillnader, NPF.

En ansökan om tryckningsbidrag som beviljades kom från Tidskriften Respons. Respons recenserar huvudsakligen akademisk facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap utgiven på svenska. Tidskriften är ett forum för spridning av forskningsresultat och vänder sig både till dem som är verksamma inom den akademiska världen och till den intresserade allmänheten.

 

Sociala ändamål 

Sökande Projekttitel Beviljad summa
Bufff Värmland Familjeläger för barn och unga med familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård 30 000
Bufff: Barn/ungdom/förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård Informationskampanj 30 000
DHR Malmö Läger för funktionshindrade barn och ungdom 30 000
Föreningen Lära med Djur Sommarläger 30 000
Hushållningssällskapet Västra Det goda livet – fakta och 100 recept anpassade för äldres specifika behov 20 000
Kollo Full Fart Helgkollo för barn med autismliknande funktionsnedsättning 30 000
Njurförbundet Barn- och ungdomsverksamhet 30 000
Spädbarnsfonden Familjeläger med fokus barns och syskons sorgebearbetning 30 000
Stiftelsen Fryshuset – Barn till ensamma mammor Positiva barndomsminnen 45 000
Triangelkyrkan i Enskede Stöd och integrationsarbete för ensamkommande ungdomar 20 000
Unga Forskare Vetenskapligt seminarium för gymnasieungdomar: Stockholm International Youth Science Seminar 50 000
345 000

Vetenskap och kultur

Diarienr Titel Beviljad summa
Ahlbom, Johan Tryck: Klassiska småbåtsvarv – och deras konstruktörer 20 000
Bennesved, Peter Tryck: Sveriges civilförsvarshistoria 20 000
Berg, Annika Tryck: Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921 20 000
Berglund, Kristina Tryck: Gotlands landskyrkor 20 000
Björklund, Anders Tryck: Bilsamlarna – möten med gränslösa fordonsälskare 20 000
Björnberg, Alf Tryck: Vid regnbågens fot – den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång 20 000
Bring, Ove Tryck: Dag Hammarskjölds död 30 000
Celsing, Johan Tryck: Johan Celsing, Buildings, Texts 30 000
Eklund, Christer Tryck: Kerstin Thorborg och Gustaf Bergman 20 000
Frykholm, Ann-Margret Tryck: 350 år i Hvena 30 000
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Översättning till ryska av Bent Jangfelts Immanuel Nobel & Söner 30 000
Glans, Kay Tryck: Tidskriften Respons 100 000
Gothems sockenförening Tryck: Gothem en strandsocken 15 000
Hadevik, Claes Tryck: Kuku står! De svenska killekortens historia. Katalog 8 000
Hamark, Lars Jesper Tryck: Strejk – från satans svarta kvarnar till plattformsekonomin 30 000
Hansson-de Laage de Meux, Maria Tryck: Osynliga band – folktro som medel för social kritik 30 000
Hildasholms stiftelse Marionetteater för barn 20 000
Holmquist, Åke Tryck: Den auktoritäre demokraten – Ludwig van Beethovens politiska historia 1770 till vår tid 30 000
Hugo, Ulf Tryck: Underrättelser och incidenter – kalla krigets hemligheter 20 000
Ingesson, Stefan Tryck: Karl XII:s fältapotek – en studie av medicinska recept 20 000
Jacobsson, Anna Tryck: Judiskt flyktingläger på Marstrand 1969 30 000
Johansson, Thomas Tryck: Den hatade andre – vägar in i och ut ifrån nynazistiska rörelser 30 000
Karlsson, Hans Tryck: Skolorna i Tärna under 300 år – från utveckling till avveckling 20 000
Karlsson, Sara Tryck: Torp och backstugor under Tannåkers säteri 10 000
Kristoferson, Lars Tryck: Den naturvetenskapliga skapelseberättelsen för barn och ungdom 20 000
Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala Tryck: En akademi finner sin väg 40 000
Larsson, Lars Olof Tryck: Rollspel och konterfej – Ehrenstrahls porträtt à l’antique och andra 30 000
LBK Gottfridsberg Tryck: Från kvartersgäng till stadsdelsklubb – LBK Gottfridsberg 1930–2020 20 000
Lundblad, Jonas Produktionsstöd CD-inspelning av svensk romantisk orgelmusik 30 000
Måltidsakademiens biblioteksstiftelse Tryck: Svensk Gastronomi – en global succé 50 000
Olsson, Lars-Gunnar Tryck: Biografi om Schönheit 20 000
Riksförbundet Svensk Trädgård Odla unga Odlare – kunskapsbank 50 000
Romanowska, Julia Tryck: Schibboleteffekten – om ledarskap, ondska och ansvar 30 000
Salö, Linus Tryck: Kattluckan – universiteten som samhällsbyggare 30 000
Skogshistoriska Sällskapet Kunskapsbank om skogens historia, steg 2 20 000
Stiftelsen Hilding Linnqvists konst Tryck: Hilding Linnqvist – att bli konstnär 20 000
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund Tryck: Allt du behöver veta om ull 20 000
Steorn, Patrik Tryck: Thielska Galleriet – huset, konsten, tiden 30 000
Svenska Jägareförbundet Seminarium: Sveriges Vildnad 2020 50 000
Sveriges unga akademi Tryck: Bland fotbollsspelare, astronauter och Nobelpristagare 20 000
Sällskapet Par Bricole Tryck: Bellmanhuset & Par Bricole 20 000
Sörenson, Ulf Bertil Tryck: Ferdinand Boberg – en konstnärsbiografi 20 000
Tyresö hembygdsförening Tryck: Torp och gårdar i Tyresö 15 000
Ulväng, Göran Internationell herrgårdskonferens på Julita 20 000
Växjö stiftshistoriska sällskap Tryck: Växjö stift 850 år 20 000
Åkerlund, Christian Tryck: Berta Hansson – möten i hembygden 15 000
1 213 000

Beviljade ansökningar mars 2020

RSIS (Rett Syndrom I Sverige) anordnar uppskattade ridläger under somrarna. Foto: Robert Kölby.


UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 19 mars 2020 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för 1 772 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

 

Sociala ändamål 

Sökande Projektitel Beviljat belopp
Burgårdens särskola Skolresa i religionens tecken 15 000
DHB Östra, döva, hörselskadade och språkstörda barn Barnaktiviteter och mingel för familjer med döva, hörselskadade och språkstörda barn 10 000
Forum – idéburna organisationer med social inriktning/Volontärbyrån Årets Volontär 2020 40 000
Forum Forum – idéburna organisationer med social inriktning Årets Initiativ 2020 40 000
Ingenjörsamfundet Heldag kring innovation och entreprenörskap för och med ungdomar 40 000
NOC – Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser Familjehelg 2020 för NOC 45 000
Rett Syndrom I Sverige (RSIS) Sommarridläger 2020 för ryttare med flerfunktionsnedsättning 40 000
RG Aktiv Rehabilitering Ungdomsläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 2020 50 000
Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning Sommarläger för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning 30 000
Riksorganisationen Unga Reumatiker Familjeläger för barn med reumatisk sjukdom 50 000
Skåne Stadsmission Sommarläger för barn och unga i Malmö 25 000
Svenska Noonanföreningen Sommarläger 2020 40 000
Sveriges Dövas Ungdomsförbund Lägerverksamhet 2020 50 000
Textpiloterna Nobel i Rinkeby och Tensta 40 000
515 000


Vetenskap och kultur

Sökande Projektitel Beviljat belopp
Anthin, David Tryck: På kryss med Taube 20 000
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap Tryck: Norden under 1920-talets första år: vägval, medborgarrätt och hoten mot demokratin 25 000
Arnshav, Mirja Tryck: Baltiska flyktingbåtar i Sverige 17 000
Arvika Konsthantverk Tryck: Arvika Konsthantverk 1922–2022. Hundra år av lustfyllt skapande 25 000
Björk, Sven Tryck: Hornborgasjön i tiden 30 000
Blomqvist, Håkan Tryck: Socialism på jiddish – judiska Bund i Sverige 40 000
Cederberg, Sara Tryck: Återförtrollningen – kultursynens förvandlingar i svensk litteraturdebatt 1960–1980 30 000
Dahl, Alva Tryck: Slå rot i förvandlingen. Biografi över Gunnel Vallquist 40 000
De Litterära sällskapen i Sverige Sverige läser. Läsguide över äldre svenska författares verk 20 000
Edström, Bert Tryck: A Man on a Mission. Onodera Makoto in Sweden 1941–1945 20 000
Ekengren, Leif Tryck: Svarte Petter, Löjliga Familjen och alla de andra, katalog 5. Svenska barnspelkort 12 000
Florin, Magnus Tryck: Boken Lykttändaren – om ljuskällorna i Strindbergs författarskap 30 000
Fredrikzon, Johan Tryck: Kretslopp av data – miljö, befolkning och stat under den tidiga digitaliseringen 16 000
Föreningen för Dendrologi och Parkvård Tryck: Lustgården 25 000
Föreningen Söderhamns Museum Tryck: Söderhamnssilver från tre sekler. Helge Nords donation 20 000
Goldhahn, Joakim Tryck: ”Hav av tid” –  om bronsålderns hällbilder från Tjust 30 000
Grahn, Inga-Lill Tryck: Kroppens språk – en antologi 30 000
Gustavsson, Per Tryck: Skånesägner 20 000
Gävle Konstgrafiker Tryck: Gävle Konstgrafiker 60 år – En del av Gävleborgs konsthistoria 10 000
Historielärarnas förening Tryck: Årsboken 2020 för Historielärarnas förening 25 000
Internationella Vadstena-Akademien Vadstena-Akademiens presentation och dokumentation av säsongen 2020 20 000
Johannesson, Lena Tryck: Ellen Keys vänstra öga. Aspekter på karikatyr 20 000
Jönsson, Anna-Lena Tryck: Tre kvinnliga kostnärer och teorin om det läckande röret 20 000
Karlsson, Bengt Tryck: Dalby gästgivaregård 15 000
Kjellberg, Erik Tryck: Biografi om Bengt Hallberg 30 000
Käck, Mattias Tryck: Romanäs sanatorium i bilder 25 000
Larsson, Gunilla Tryck: Viksbåten, ett tidigt båtfynd från Uppland 20 000
Lautmann, Charlotte Tryck: ”Farfars båtar” med slite som hemmahamn 20 000
Liljequist, Karin Tryck: Kastanjer och rökelse – om S:t Eriks katolska skola i Stockholm 25 000
Linjamaa, Paul Tryck: Maria Magdalenas evangelium 25 000
Litteraturfestivalen på Mårbacka Litteraturfestivalen på Mårbacka 17 000
Lund, Tore Tryck: Den ekonomiska sidan av Viktor Rydbergs författarskap 15 000
Maria Sandelsällskapet Tryck: Författarinnan Maria Sandels (1870–1927) brevväxling under sitt liv 30 000
Messing, Tina Tryck: Hemlin Foto 1 20 000
Nauman, Sari Tryck: Hushållning i stort och smått 20 000
Nyberg, Gudrun Tryck: De två sista volymerna i bokserien Hundra år i Göteborg 30 000
Ottosson, Mats Ola Tryck: Olof Hammarsten i Uppsala – Lärdomsstadens grand old man 20 000
Pella, Anna Tryck:  Operation vän i nöd 15 000
Petersson, Margareta Tryck: 1800-talet i Skandinavien och Brittiska Indien 30 000
Pärson, Åsa Tryck: Yoroke – vävning med solfjäderssked 20 000
Sandström, Johan Tryck: Gruvans makt 30 000
Siesing, Andreas Tryck: Svensk möbel- och designhistoria 30 000
Skuncke, Marie-Christine Tryck: Postum monografi av etnologen professor Barbro Klein 30 000
Strängnäs Stiftshistoriska Sällskap Tryck: Missale Strengnense (1487) med kommentar 25 000
Svampkonsulenternas Riksförbund Tryck: Sporaden 2020 50 000
Thörnqvist, Ingrid Tryck: Carl Gustaf Svingel och drottning Silvias familj i kalla kriget 30 000
Ulfgard, Maria Tryck: Barn skriver till Selma Lagerlöf 20 000
Universitets- och studenthistoriska sällskapet, USHS Tryck: Åtta nedslag i Uppsalas studenthistoria 20 000
Vänföreningen Konsthantverkarna STHLM Tryck: Konsthantverkarnas 70-årsjubileum 20 000
Zornska teaterföreningen Zornspelet 2020 40 000
Åkesson, Birgitta Tryck: Våra pittoreska byar kring Trelleborg – en arkeologisk och historisk belysning i ord och bild 20 000
Össbo, Åsa Tryck: Skogssamisk vilja. En jubileumsantologi om skriften ”Dat läh mijen situd”, Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid 20 000
1 257 000

 

 

Beviljade ansökningar januari 2020

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 29 januari 2020 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för över 1 100 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Sociala ändamål 

Sökande Titel Beviljad summa
Avdelningen Primusköket i samarbete med Höörs scoutkår Helgläger för psykisk hälsa – Action on body confidence 30 000
Föreningen Fragile-X Utbildnings- och rekreationshelg 2020 5 000
Johannesbäcksskolans särskola, Uppsala Studieresa till Skansen för grundsärskoleklass från Johannesbäcksskolans särskola 4 400
KFUM Central Ledarskapsutbildning 50 000
Lundabygdens dövas förening Tryck: Lundabygdens dövhistoria 15 000
Research Academy for Young Scientists (Rays) Sommarforskarskola för gymnasieungdomar 50 000
Sofiaskolans skol-IF Lägerdag på Tallkrogen 20 000
Svenska ED-föreningen Familjeläger 20 000
Tamam Lund Simgrupper för tjejer 15 000
Teater Sagohuset Drömscenen – en scenför alla. Kollo för barn och unga med funktionsvariationer 50 000
259 400

Vetenskap och kultur

Sökande Titel Beviljad summa
Alfvénfonden i Kungl. Musikaliska Akademien Tryck: Hugo Alfvéngården 28 000
Bengtsson, Herman Tryck: Där skall du med draken strida. Storkyrkans Sankt Göransgrupp i ny belysning 30 000
Bergqvist, Agneta Tryck: Herman i Falla – en mästerlig träsnidare 20 000
Boman, Ragnar Tryck: Brukspatronen i Sörmland 30 000
Boström, Hans-Olof Tryck: Motiv och idéer i 1800-talets nordiska universitetsarkitektur 30 000
Clarhäll, Lenny Tryck: Självbiografisk bilderbok i samband med utställning 15 000
Dennis, Bengt Tryck: Ornö under 500 år 20 000
Drottningholms Barockensemble Agrells sinfonior 40 000
Edman, Stefan Tryck: Klimatkrisen – så kan Sverige bli en förebild 30 000
Ekberg, Bo Tryck: Människans intresse för fåglar 20 000
Grinell, Klas Tryck: Vägledning enligt Aristoteles 30 000
Helander, Hans Tryck: Latin och grekiska i naturvetenskaperna 30 000
Hellström, Görhan Tryck: Österlens historia – Medeltiden 15 000
Houltz, Anders Tryck: Gemla möbelfabriks historia 30 000
Josefsson, Gunlög Tryck: Småländska – Äldre dialektord och grammatik 30 000
Klintberg, Bengt af Tryck: Vänster hand och motsols. Magiska riter från förr 10 000
Leksands Konstsällskap Tryck: Signerat Emerik Stenberg 20 000
Ljunggren, Jens Tryck: Svenska idrottens historia 30 000
Lundgren, Britta Tryck: Genus och akademiskt livslopp 30 000
Murray, Bertil Tryck: Jag ville bara leva. Sjökapten Bertil A Murray 1913–1939 10 000
Näsman, Olof (Olle) Tryck: Herr Strandberg! Lita aldrig på en skådespelare – Teatern från Narrens horisont 30 000
Pettersson, Marcus-Gunnar Tryck: Barnens Bästa Bibel 30 000
Rapp, Anders Tryck: Nyfiken på geologi – guide till 150 upplevelser av Sveriges landskap 20 000
Runefelt, Leif Tryck: Historiska typer 27 000
Rutberg, Hans Tryck: Nils Ferlin, litterär kvarlåtenskap 40 000
Sala Konstförening – Aguélimuseet Tryck: En antologi i dialog med den svenske konstnären Ivan Aguéli (1869–1917) 20 000
Skoglöw, Matilda Tryck: Kvinnornas Karlskrona 20 000
Sporrong, Bertil Tryck: Svenska Utombordsmotorer del 1 & 2 20 000
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé Tryck: Utställningskatalog om Bella Rune 20 000
Strängnäs Stiftshistoriska Sällskap Tryckbidrag: Florenslängden – den äldsta förteckningen över de svenska stiften 7 100
Svensklärarföreningen Tryck: Svensklärarförenings årsskrift 2019 30 000
Sveriges Mykologiska Förening Tryck: En fältguide till ängssvampar 25 000
Wedin, Carina Tryck: Iris Hantverk 20 000
Wickström, Ingemar Tryck: Händelser och personer kring kalkstenen i Limhamn under 500 år 20 000
Ågren, Maria Tryck: Fantastiska verb och var man hittar dem 30 000
Östberg, Wilhelm Tryck: Murare Karlsson, Gotland och friheten 20 000
877 100

 

Beviljade ansökningar oktober 2019

Fotokälla: Flen VärldsOrkester.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 23 oktoberr 2019 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för 1 526 600 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Sociala ändamål 

Sökande Titel Summa
Astma- och Allergiföreningen Mellansverige Allergiläger för barn och ungdomar 30 000
Förbundet Ung med psoriasis Utbildningshelg för barn (6–14) tillsammans med förälder som lider av psoriasis och psoriasisartrit 40 000
Riksföreningen för kulturinitiativ och samhällsgemenskap Projektverksamhet för kultur och integration 200 000
Rosenborgskolan Rommeresa 2020 25 000
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Sommarläger för barn och föräldrar som lever i social utsatthet 15 000
Stiftelsen Teskedsorden Genomförande av föreläsningar om flykt och mänskliga rättigheter i lågstadieklasser 40 000
Stiftelsen Trygga Barnen Gruppstöd och individuellt stöd för barn i familjer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa 40 000
Stockholms Schackförbund Schackfyran och Schack56:an 25 000
Svenska Downföreningen Babyläger för barn med Downs syndrom 30 000
TSC Sverige (Tuberös Skleros Complex) Familjeläger för TSC Sverige 25 000
Unga med Synnedsättning Stockholm Vinterläger 2020 20 000
Unga med Synnedsättning Stockholm Sommarläger 2020 20 000
510 000

 

Vetenskap och kultur

Sökande Titel Summa
Berg, Magnus Tryck: Romanen och tattaren. Bilden av resandefolket i svensk skönlitteratur 30 000
Bergström, Sten Tryck: Sverige vid rinnande vatten 30 000
Billing, Nils Tryck: Unis pyramid – En resa mot ljuset 20 000
Bremmer, Magnus Tryck: Kvinnor bakom kameran 1845–1945 30 000
Brügge, Anne Tryck: Den funktionalistiska kvinnan, arkitekt Ingrid Wallberg (1890–1965). 20 000
Dahlsten, Ulf Tryck: Sex misstag som bäddat för högerpopulism och undergrävt tilltron till demokrati och marknader 30 000
Edsgård, Margareta Tryck: Värmländskt skrädmjöl – förr, nu och i framtiden 20 000
Fernstål, Lotta Tryck: Antiziganismen och samlingarna 19 000
Frid, Ingela Tryck: Norra Strö kyrka 20 000
Föreningen Svenska Släktkalendern Tryck: Svenska Släktkalendern 2020 20 000
Haggren, Åsa Tryck: Väfskolan i Borås 1866–2009 25 000
Hellström, Lena Tryck: Det angelägna samtalet – efter hundra år av kvinnlig rösträtt 20 000
Hellström, Martin Tryck: För barnens fantasi och glädje – barnbiblioteket Sagas barnpjäser 30 000
Holger, Lena Tryck: Biografi om konstnären Lisa Bauer 25 000
Karlsson, Gunnel Tryck: Politisk biografi om Ulla Lindström, statsråd 1954–66 30 000
Kristland, Kjell Gunnar Tryck: Theofanes krönika 20 000
Kvinnliga Akademikers Förening Vetenskapligt symposium. Kvinnor och fred 12 600
Leandersson, Bert Tryck: Folkbiblioteket 25 000
Lewenhaupt, Charlotte (Lotta) Tryck: Modeskaparen Augusta Lundin 20 000
Lindblad, Thomas Tryck: Pierre Forssells  konst och industridesign 20 000
Munktell, Ing-Marie Tryck: Kulturarv, museer och fredsarbete 30 000
Mårtens, Ylva Tryck: Antologi apropå att barnkonventionen blir lag 2020 40 000
Nordén, Gösta Tryck: Historiskt och nutidsgastronomiskt verk 20 000
Nordlund Edvinsson, Therese Tryck: Kvinnor som entreprenörer i skönhetsbranschen (1870–1910) 30 000
Nyberg, Klas Tryck: Uppkomsten av färdigsydda kläder 1834–1913 20 000
Palm, Veronica Tryck: Forntid längs Ostkusten, 6 15 000
Pernler, Sven-Erik Tryck: Lagga härad – en medeltida socken i Uppland 20 000
Rudebeck, Karin Tryck: Att arbeta fö Kosovo och FN. Dagboksanteckningar 1999–2001 25 000
Rågökapellens Minnesfond Rågö kapellruiner 25 000
Stenberg, Lisbeth Tryck: Göteborgskvinnor i rörelse/r 30 000
Svenska Humanistiska Förbundet Tryck: Svenska Humanistiska Förbundets årsbok, Retsö 30 000
Svenska Orientsällskapet Tryck: 100 år av längtan till Orienten – Svenska Orientsällskapet 1921–2021 40 000
Svensson, Carl-Johan Tryck: Provflygningarna – platserna Andrée lämnade efter sig 25 000
Svensson, Conny Tryck: De läste Dante. Från Boccaccio till Tage Danielsson 30 000
Theolin, Sture Tryck: Nordkoreas kärnvapen, säkerhetspolitiska förhållanden Ostasien 30 000
Vetenskapens Hus Vetenskaplig tävling (skolungdomar 10–16 år): FIRST LEGO League 30 000
Wandery, Oscar Tryck: Tänk på döden 30 000
Werkelid, Carl Otto Tryck: Signum 100 år – en antologi 30 000
Öberg, Christina Elisabeth Tryck: Biografi över Karolina Widerström 1856–1949: Sveriges första kvinnliga läkare 30 000
Öhman, Elisabeth Tryck: Helgmålsringning – en genklang i folkdjupet/Sveriges Television 50 år 20 000
1 016 600

 

Beviljade ansökningar september 2019


Hédi Fried, en av initiativtagarna till Ludvika-modellen:
en metod för att skapa demokratiaktivister. Foto Sanna Sjöswärd.

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 21 september 2019 beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för drygt 1 100 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Exempel på anslag som vi ger till är:

– Demokratiaktivister
Demokratin är inte längre självklar utan något som vi måste kämpa för. En yttring är att nazister syns på gator och torg. Från 2017 till 2018 drevs ett projekt i Ludvika för att rädda bygden från nynazister. Flera tusen demokratiaktivister skapades. Arbetet leddes av bl.a. Gabriel Ehrling, Dalarnas Tidningar, Hédi Fried, förintelseöverlevande och professor Per Ödling. Nu ska metoden provas på en ort till i Föreningen Norden Internationals regi.

– Svenska Baletten – 100 år. En jubileumsantologi
Svenska Baletten drevs av Rolf de Maré i Paris mellan 1920 och 1925. I samarbete med några av tidens främsta konstnärer, kompositörer och filmare skapade kompaniet en ny typ av scenkonst, där de olika konstuttrycken tillsammans formade en helhet. Under fem intensiva år producerade Svenska Baletten 26 nya scenkonstverk och turnerade kompaniet till mer än 150 städer i Europa och Nordamerika. Boken, som produceras av Dansmuseet,  ger en bred belysning av Svenska Baletten som ett konstnärligt projekt under modernistisk flagg och som ett företag med omfattande turnéverksamhet.

 

Sociala ändamål 

Sökande Titel Summa
Burgården GS Hotell- och restauranprogrammet Skolresa till Stockholm 11 500
Föreningen Norden International Ludvika-modellen: en metod för att skapa demokratiaktivister 96 000
Göteborgs Räddningsmission Lövgärdesdagen – ett upplyftande och samlande evenemang i särskilt utsatt område 25 000
Hushållningssällskapet Väst Tryck: MatGlad och MatGlad-helt-enkelt, Studiehandledningar 17 850
KFUM KIOSK Utflykt och utbildning för barn med särskilda behov 20 000
Linköpings Fontänhus Mötesplats med gemensam odling som ett första steg mot ett fontänhus i Linköping 15 000
Stockholms Dövas Ungdomsråd Lovverksamhet för döva ungdomar 20 000
Tjejjouren Väst Utveckling av tjejjourens stödverksamhet 40 000
245 350

Vetenskap och kultur

Sökande Titel Summa
Ahlbäck Åkestam, Maria Tvärvetenskapligt symposium: Birgittine Circles – people and saints in the medieval world 50 000
Andersson, Lars-Erik Tryck: Norrvikens Båtvarv. En berättelse om ett varv i Roslagen och dess båtar 25 000
Balzamo, Elena Tryck: Utgivning av handskrifter av Julius Lagerheim 20 000
Birath, Ulf Tryck: Göteborgs Gymnastik Sällskap 150-års minnesskrift 14 000
Boëthius, Ulf Tryck: Vart längtar min fot. Barbro Lindgrens författarskap 30 000
Bäckström, Hanna Extraordinära bildkostnader för avhandling om manualer för stickning och virkning på 1800-talet 25 000
Carelli, Peter Tryck: En synnerligen vacker och blomstrande stad: Norrköpings äldre historia 20 000
Cavalli-Björkman, Görel Tryck: Maria Magdalena i konsten 30 000
Dahlén, Rune W Tryck: Brukspatron Adamsson 20 000
Dalfors Bygdegårdsförening Tryck: Historisk bok om Dalfors by 20 000
Dansmuseet Tryck: Svenska Baletten 100 år 50 000
Droste, Heiko 500-årsminnet av Stockholms blodbad 30 000
Engren, Hans Tryck: Laga skifte i Levide 20 000
Eslöfs museiförening Tryck: Biografi över politikern, folkskolläraren och hembygdsvännen Joel Sallius i Eslöv 20 000
Ivansson , Elisabeth Tryck: När Krageholmsgatan anlades var det folkhemmet som skulle förverkligas 20 000
Jenny Lind Sällskapet Tryck: Jenny Lind – Historien om den svenska näktergalen 20 000
Liepe, Lena Tryck: Reliker och relikbruk i Norden 30 000
Malm, Fredrik Tryck: Sverige och Ryssland 30 000
Neuman, Lars Tryck: Lärobok om lantbruksmaskiner 35 000
Nilsson, Astrid Tryck: Royal Marginalia 20 000
Nordenfalk, Johan Tryck: Minnen – med bilder från en svunnen värld 60 000
Nyberg, Gudrun Tryck: Hundra år i Göteborg – volym 8 Små industrier 20 000
Ponton von Gerber, Christina Tryck: Eldsjälar och deras sällskap 20 000
Ranby, Henrik Tryck: Åkdon, blick och landskap 25 000
Reimers, Christian Tryck: Porten till Bromma 20 000
Riksföreningen Sverigekontakt Tryck: Var i all världen – 85 svenska minnesmärken i utlandet 25 000
Rosenholm, Dan Tryck: Frederick Law Olmsted – mannen som skapade parker 20 000
Rustan, Agne Tryck: Sveriges vackraste sjö Sommen och Blåvik sockens historia 20 000
Severin, Ingrid W Tryck: Ekensbergsberättelser 2 20 000
Sundholm Miller, Katharina Tryck: Tapetglädje 20 000
Svenska Vitterhetssamfundet Tryck: Olof von Dalins Poesi 1744–1750 20 000
Ternhag , Ingela Tryck: Falu Damcirkels jubileumsskrift 15 000
Åhlén, Carl-Gunnar Dokumentation av Stora Teaterns äldsta operahistoria 30 000
Östergarn-Gammelgarns Hembygdsförening Tryck: Östergarn-Gammelgarns socken 20 000
864 000

Beviljade ansökningar juni 2019


Foto: Föreningen Furuboda

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 12 juni beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för drygt 2 000 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Några av de största anslagen denna gång är beviljade till:
– Föreningen Furuboda, som driver en folkhögskola i Åhus. Första året av ett treårigt anslag är beviljat med 250 000 kronor för att man ska kunna etablera en verksamhet för skötsel av hund i rehabiliteringssyfte för personer med förvärvad hjärnskada – ett hunddagis. Målet är att verksamheten ska finansiera sig själv efter tre år.
– Stiftelsen Roya Foundation, som driver Järvaskolans högstadium i Kista. Ett engångsanslag om 300 000 kronor är beviljat för att utveckla en modell för samverkan mellan arbetsliv och skola samt ett förhållningssätt till entreprenörskap som stimulerar elevernas initiativförmåga och självtillit. Basen är ett individanpassat program som ska bygga relationer mellan elever, arbetstagare och företagare.

Sociala ändamål 

Sökande Beskrivning av projektet Beviljat
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet Sommar-/seglarläger för barn med allergi/astma på Barnens Ö 30 000
Bufff Värmland (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse Familjeläger för familjer med frihetsberövad familjemedlem 50 000
DHR Malmö Läger för funktionshindrade barn och ungdom 30 000
Dövblind Ungdom Dövblinda Ungdom (DBU) 25-årsjubileum 20 000
Erikshjälpen Läger för ungdomar i riskzonen för utsatthet inkl. ensamkommande flyktingungdomar 25 000
Föreningen Furuboda Utveckling för personer med förvärvad hjärnskada 250 000
Insamlingsstiftelsen Star for Life Tryck: Star for Life’s Jubileumsskrift – 15 års fokus på barn i södra Afrika 35 000
Johannesbäcksskolans grundsärskola Klassresa för elever i grundsärskolan 5 390
Lära med Djur Sommarläger för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsskillnader 30 000
RSMH Viljan vid Siljan Läger för att bryta ensamheten vid psykisk ohälsa 10 000
Spädbarnsfonden Familjeläger med fokus på barns och syskons sorgebearbetning 30 000
Stiftelsen Barnens Dag – Ungdomscrew Barnens Ö Ungdomscrew Barnens Ö – ett ungdomsjobbsprojekt 60 000
Stiftelsen Roya Foundation Ny modell för samverkan mellan skola och arbetsliv 300 000
Unga Forskare Vetenskapligt seminarium för gymnasieungdomar: Stockholm International Youth Science Seminar 100 000
975 390

 

Vetenskap och kultur

Sökande Beskrivning av projektet Beviljat
Ahlbom, Jens Tryck: Faktabilderbok för barn om Gustav Dalén 25 000
Andersson, Maj-Britt Tryck: Till gårdens prydnad 20 000
Berith Bergströms Minne Tryck: Nolbyn – Värmländskt hantverk. Dockskåp och miniatyrer 20 000
Brytting, Tomas Tryck: Livets mening – frågan och svaren 30 000
Carlsson Bokförlag Tryck: Boken om Wanja Djanaieff 30 000
Engström, Lennart Tryck: Kroppar – Arbete, gemenskap, vila. Bilder från 1980-talets Uppsala 30 000
Essingeöarnas Hembygdsförening Tryck: Lilla Essingen i Stockholm 20 000
Frosterud-Jägerhorn, Åsa Tryck: Tjusts lokalhistoria 20 000
Föreningen Liv i Sverige Tryck: Biografminnen – en antologi 20 000
Galleri Atelje Silver LOD Tryck: Galleri LOD 20 år – jubileumsbok 25 000
Glans, Kay Tryck: Tidskriften Respons 100 000
Grafiska Museet i Gamla Linköping Tryck: Jubileumsbok om Grafiska Museet i Gamla Linköping 15 000
Göteborgs konstmuseum Tryck: Art nouveau och Sverige – forskningsbaserad utställningskatalog 25 000
Hagby hembygdsförening Tryck: Hagby kapitel, kyrka och socken 1220 20 000
Hansson, Ann-Marie Tryck: Växternas Stockholm 25 000
Hedelius, Anna Tryck: Thalias hus – på spaning efter den svenska teaterns själ 30 000
Holmlund, Per Tryck: Glaciärernas dal – berättelser om Tarfala 30 000
Holms Yachtvarvs Vänner i Gamleby Tryck: Tore Holm and the Triumph of Swedish Sailing 20 000
Ideella Föreningen Rackstadmuseet Tryck: Utställningskatalog om Uno Åhrén 25 000
Kamratföreningen Flottans Män Symposium och tryck: Ålandsöarna – Brygga eller barriär. Ett led i Flottans Män försvarsupplysning 15 000
Kaolins Vänner Tryck: Kaolin – en presentation 10 000
Landin, Bo Tryck: Fotavtryck – Längs stigar i tid och rum 25 000
Liljeqvist, Siv Tryck: Sädeskärvarnas tid. Livet i en nordskånsk småbrukarbygd ur barn- och kvinnoperspektiv 20 000
Linköpings Studentsångare Tryck: Musiklivet i Linköping under 50 år 20 000
Lundh, Stig Tryck: Medeltidens kyrkor i Blekinge och deras kvarvarande medeltida inventarier 20 000
Nordenfelt, Lennart Tryck: Gudsbegreppet och Guds existens 20 000
Olsén, Håkan Tryck: Skråväsen – en bok om svenska hantverkare 30 000
Pella, Anna Tryck: Barnboken Operation dödsviktigt 10 000
Romateatern Produktion AB Symposium: Shakespeare och klassikernas roll i vår egen tid 25 000
Rudberg, Pontus Språkgranskning av antologin Early Holocaust Memory in Sweden 22 000
Sigurdson, Ola Tryck: Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens 30 000
Strandberg, Christer Tryck: Tvångsarbetsanstalten för kvinnor i Landskrona åren 1902–1940 20 000
Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse Anton Dich – utställning och katalog 20 000
Svenska Jägareförbundet Seminarium: Sveriges Vildnad 50 000
Sällskapet Runica et Mediaevalia Tryck: Svenska studenter i Paris under medeltiden 25 000
Sändare, Göran Tryck: Från Orust till Fiji. En släkthistoria 20 000
Wahlgren, Anders Tryck: Biografi över konstnären Otto G. Carlsund 25 000
Wall & Vivien Kulturproduktion Tryck: Röster om Ove Allansson 20 000
Wallin, Barbro Tryck: Moraband Barbro Wallin 10 000
Williams, Anna Tryck: Arbetarförfattaren 30 000
Åkers Hembygdsförening Temautställning ”Länna bruks äldre arkiv” 12 000
Östergötlands museum Tryck: Det mörka Östergötland – en populärvetenskaplig bok om historia och källkritik 20 000
Österlens museum Tryck: Jubileumsboken Simrishamn 900 år, del 1 20 000
1 049 000

Beviljade ansökningar mars 2019


Skånes Stadsmissions anordnar sommarläger. Foto: Apelöga

UNDERSTÖDSFONDEN Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har cirka fem sammanhängande ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 21 mars beviljades anslag till sociala ändamål respektive kultur och vetenskap för drygt 2 800 000 kr. Mer information om Understödsfonden finns att läsa här.

Sociala ändamål 

Sökande Beskrivning av projektet Beviljat
Autism & Aspergerföreningen Västernorrland Norrlägret Dalkarlså Folkhögskola 15 000
Essunga Ryttarförening Bidrag till ny handikapphäst 30 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 40 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Civilsamhällesstipendiet 40 000
Föreningen Briggen Tre Kronor Segling med ungdomar i utanförskap 25 000
Föreningen Hela Människan i Eslöv Skolföreläsningar om alkoholism och drogberoende 15 000
Föräldraföreningen mot narkotika Malmö Rikstäckande grundutbildning för nya rådgivare 10 000
Grundsärskolan 7-9 Vallaskolan Sollefteå Studieresa till Kiruna och Luleå för grundsärskoleklass 10 000
Göteborgs Handikappridklubb Häst för terapiridning 30 000
Karlavagnens fritidshem Hyra av buss samt bensin för diverse utflykter för barn med funktionsvariationer 10 000
Katrinelund GS Upplevelseresa till Marstrand 18 000
KFUM Malmö BUMS: Ett utvecklingsprojekt för barn och ungdomar mot segregation 2019 30 000
Kraniofaciala Föreningen i Sverige Kraniofaciala Föreningens årsträff 15 000
Kronberg, Cecilia Studieresa till Polen mot rasism och främlingsfientlighet 10 000
Malmabergsgruppen Ge elever i behov av extra stöd sådant de inte får men som ger dem otroligt mycket 10 000
Musikskolan Lilla Akademien Tryck: Lilla Akademiens 20 års-jubileumsfolder 30 000
Område GS Burgården Utflykt till Akvarellmuseet 10 000
PIO, Primär immunbristorganisationen Barn- och ungdomsläger 2019 20 000
Projekt S/S Orions Verksamhet för att förebygga missbruk och våld 30 000
Rett Syndrom i Sverige Sommarridläger 2019 för ryttare med flerfunktionsnedsättning Rett S 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år 50 000
Riksgymnasiet i Göteborg, Bräcke Diakoni Vinterresa för ungdomar med funktionsnedsättning 30 000
RSMH I samma båt Sommarläger en vecka för 14 medlemmar 15 000
S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka Lund S:t Thomas Samarit-Själaboden 50 000
Skåne Stadsmission Sommarläger för barnfamiljer 25 000
Stamningsförbundet Barnläger 2019 30 000
Stiftelsen Fryshuset Aktiviteter för barn till ensamma mammor 30 000
Stockholms Scoutdistrikt Vässarö Rullstol fram till kanoten! 40 000
Sturge-Weber föreningen Sverige Sommarläger 30 000
Svenska med baby Öppna föräldragrupper 50 000
Teater Sagohuset Teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer 30 000
Triangelkyrkan Läxhjälp och språkcafé för ensamkommande ungdomar 15 000
Vallbacksskolan grundsär Besök i huvudstaden för elever i grundsärskolan 5 800
Vara Hästsportklubb Prova-på-ridning för målgruppen funktionsnedsatta barn och ungdomar 11 000
Vision Center Sweden Sommaraktiviteter för ungdomar 13–18 år 30 000
869 800

 

Vetenskap och kultur

Sökande Beskrivning av projektet Beviljat
ABF Norr Tryck: Törefors sågverk – det bortglömda industrisamhället 20 000
Adelswärd, Viveka Tryck: Theodor Adelswärds biografi 40 000
Andersson, Kent Tryck: Öga mot öga med järnåldern 30 000
Andersson, Maria Tryck: Rätt till röst? Mognad och medborgarskap i svenska flickböcker 1832–1921 25 000
Ankert, Kerstin Tryck: Trasryor och andra små mattor 20 000
Artos & Norma bokförlag Tryck: Bakom bilderna – Biskopsporträtt i Strängnäs 30 000
Attius Sohlman, Margareta Tryck: Sibirien 20 000
Autism & Aspergerföreningen Västernorrland Norrlägret Dalkarlså Folkhögskola 15 000
Bennich-Björkman, Li Tryck: Filosofi och fantasi: Existentiellt motstånd och vägen till pluralism i västra Sovjet 20 000
Björklund, Bo Tryck: Bondesamhälle i förvandling 20 000
Broberg, Gunnar Tryck: Biografi över Carl von Linné 30 000
Burén, Carl-Gustaf Tryck: Carl Daniel Buréns dagbok 1790–1815 25 000
Carlquist, Erik Tryck: Erikskrönikan 23 000
Carlstedt, Anna Tryck: Renässansrebeller 30 000
Dalarnas Spelmansförbund Tryck: Bingsjöstämman 50 år 20 000
Daun, Johannes Tryck: Göteborg genom tiderna 40 000
De Svenska Historiedagarna De Svenska Historiedagarna 2019 40 000
Eklund, Karl Johan Tryck: Mariakyrkan i Sigtuna och dess restaurering 1904–05 30 000
Englund, Boel Trymck: Att forma en ny tid. Borgerliga stockholmskvinnor 1880–1920: en kollektivbiografi 35 000
Enskilda Högskolan Stockholm Tryck: Nutida kyrklig kultur kring vigsel, begravning och dop 20 000
Eriksson, Jonas Tryck: Ystad-Metall 30 000
Essunga Ryttarförening Bidrag till ny handikapphäst 30 000
Fioretos, Aris Tryck: Atlas 30 000
Folke Dahlberg Sällskapet Tryck: Folke Dahlbergs landskap Norra Vättern 20 000
Folkets Husby Tryck: Organiseringens oaser 25 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Årets initiativ 40 000
Forum – Idéburna organisationer med social inriktning Civilsamhällesstipendiet 40 000
Fryksände hembygdsförening Utställning om skogshistoria på Fryksände hembygdsförening 20 000
Furås, Ulrika Tryk: Stadsodlingens historia 40 000
Föreningen Briggen Tre Kronor Segling med ungdomar i utanförskap 25 000
Föreningen Centrum för Näringslivshistoria Tryck: Biografi över Mathilda Strömberg Hamilton, grundare av Indiska 40 000
Föreningen för Dendrologi och Parkvård Tryck: Årsskrift för Föreningen för Dendrologi och Parkvård 25 000
föreningen Hela Människan i Eslöv Skolföreläsningar om alkoholism och drogberoende 15 000
Föräldraföreningen mot narkotika Malmö Rikstäckande grundutbildning för nya rådgivare 10 000
Gerdemo Holmgren, Louise Tryck: Vårt hem vid Vasaparken – en spegling av Stockholms historia 30 000
Grundsärskolan 7-9 Vallaskolan Sollefteå Studieresa till Kiruna och Luleå för grundsärskoleklass 10 000
Grönhammar, Ann Tryck: Armenier och svenskar 900–1900 30 000
Göteborgs Handikappridklubb Häst för terapiridning 30 000
Historielärarnas Förening Tryck: Historielärarnas förenings årsskrift 30 000
Huuva, Per Tryck: Ursprungsmat, med rötterna i den samiska och tornedalska matkulturen 30 000
Insamlingsstiftelsen för Livgardets Historia Livgardets historia 30 000
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet Tryck: Antologi om Ellen Key i Europa 40 000
Internationella Vadstena-Akademien Tryck: Vadstena-Akademiens program till operan Orpheus avTelemann 2019 20 000
Jakobsbergs folkhögskola Tryck: Jakobsbergs folkhögskolas historia 20 000
Jonasson, Karl Ingemar Tryck: Hagar på Tjörn 20 000
Jönsson, Sofia Lilly Tryck: Arosia – om musik och bildning i Västerås domkyrka 20 000
Karlavagnens fritidshem Hyra av buss samt bensin för diverse utflykter för barn med funktionsvariationer 10 000
Katrinelund GS Upplevelseresa till Marstrand 18 000
KFUM Malmö BUMS: Ett utvecklingsprojekt för barn och ungdomar mot segregation 2019 30 000
Kindstrand, Jan Fredrik Tryck: Biograsfi övder Gudmund Björck  1905–1955, professor i grekiska språket och litteraturen 21 000
Kraniofaciala Föreningen i Sverige Kraniofaciala Föreningens årsträff 15 000
Kronberg, Cecilia Studieresa till Polen mot rasism och främlingsfientlighet 10 000
Kungl. Musikaliska Akademien Översättning av Camilla Hambros biografi om den kvinnliga tonsättaren Laura Netzel 20 000
Kungl. Skytteanska Samfundet Tryck: Komminister J. A. Linder minnen 30 000
Landsarkivet i Göteborg Tryck: Swenska Ost-Indiska Compagniet 30 000
Lappmarkens släkt & bygdeforskare Symposium för forskare och allmänhet: Vardagsliv i kåta och stuga 20 000
Larsson Heidenblad, David Tryck: Miljöfrågornas genombrott i Sverige 1967–1972 30 000
Lundblad, Birgitta Tryck: Norrlandet Gävle – från fiskareboställen och sommarnöjen till en ny stadsdel 25 000
Malmabergsgruppen Ge elever i behov av extra stöd sådant de inte får men som ger dem otroligt mycket 10 000
Melander, Ellinor Tryck: Hilda Sachs brev till Hinke Bergegren 35 000
Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar Tryck: Holms Yachtvarf i Gamleby 20 000
Musikskolan Lilla Akademien AB Tryck: Lilla Akademiens 20 års-jubileumsfolder 30 000
Nordiska Kulturlandskapsförbundet Tryck: Nordisk Bygd om Gotland 25 000
Norén, Karl-Gunnar Tryck: Polarexpeditionernas mat – femton essäer från 1870-talet till 1950-talet 20 000
Olsson, Gert Tryck: Möten med jättar – de stora träden berättar 30 000
Område GS Burgården Utflykt till Akvarellmuseet 10 000
PIO, Primär immunbristorganisationen Barn- och ungdomsläger 2019 20 000
Pleijel, Richard Tryck: Att riva Babels torn – om Viveka Heyman 30 000
Projekt S/S Orions Verksamhet för att förebygga missbruk och våld 30 000
Rasbo Hembygdsgille Tryck: Rasbos historia 20 000
Rask, Peo Tryck: Fredrik Lidvall – en av jugendstilens mästare 30 000
Rett Syndrom i Sverige Sommarridläger 2019 för ryttare med flerfunktionsnedsättning Rett S 30 000
RG Aktiv Rehabilitering Familjeläger för barn med fysisk funktionsnedsättning 9–13 år 50 000
Riksgymnasiet i Göteborg, Bräcke Diakoni Vinterresa för ungdomar med funktionsnedsättning 30 000
Risberg, Sara Tryck: Pepper for Prayer: The Correspondence of the Birgittine Nun Katerina Lemmel, 1516–1525. 20 000
Roma Hembygdsförening Boken om Roma. En sockenbok om Roma socken på Gotland 20 000
Rostorps Egna Hems Förening Tryck: Trädgårdarnas gröna kulturarv – 100-årsjubileumsskrift för Föreningen Rostorps Egna Hem 20 000
RSMH I samma båt Sommarläger en vecka för 14 medlemmar 15 000
Rydberg, Hans Tryck: Nyköpings Flora 10 000
S:t Thomas av Aquinos katolska kyrka Lund S:t Thomas Samarit-Själaboden 50 000
Schildt, Sebastian Tryck: Precious – Galleri Sebastian Schildt 30 000
Sjögren, Sarah Tryck: Lilla hemlis-boken 30 000
Skara stiftshistoriska sällskap Tryck: Medeltida fingerringar ur Röhsska museets samlingar. Föremål och beskrivning 10 000
Skara stiftshistoriska sällskap Tryck: Söderling – en västsvensk orgelbyggarfamilj 40 000
Skåne Stadsmission Sommarläger för barnfamiljer 25 000
Soldéus, Lars G Tryck: En skärgårdsskuta kommer lastad. Bondeseglationen till Stockholm 25 000
Stamningsförbundet Barnläger 2019 30 000
Stiftelsen Carl och Elise Eldhs ateljé Tryck: Utställningskatalog: Rahel Belatchew 25 000
Stiftelsen Fryshuset Aktiviteter för barn till ensamma mammor 30 000
Stockholms Scoutdistrikt Vässarö Rullstol fram till kanoten! 40 000
Sturge-Weber föreningen Sverige Sommarläger 30 000
Sundberg, Björn Tryck: Grekiska tragedier 20 000
Svahnström, Annika Tryck: Konstnärernas Gotland – 1900-talet 25 000
Svampkonsulenternas Riksförbund Tryck: Sporaden 2019 39 000
Svedberg, Roger Tryck: Kungliga Operan ur slagverkaren perspektiv 20 000
Svenska Humanistiska förbundet Tryck: SHF:s årsskrift 2019 (Johan Stenström: Ordet och vinet) 35 000
Svenska med baby Öppna föräldragrupper 50 000
Sörenson, Margareta Tryck: Marionnetteatern 60 år 30 000
Teater Sagohuset Teaterkollo för barn och unga med funktionsvariationer 30 000
Tegenborg Falkdalen , Karin Tryck: Om de svenska drottningarnas roll och funktion från Vasatid till idag 20 000
Triangelkyrkan Läxhjälp och språkcafé för ensamkommande ungdomar 15 000
Ullenhag, Kersti Tryck: Kvinna under vänstervind i männens akademi – minnen ur yrkesliv 30 000
Universitets- och Studenthistoriska Sällskapet i Uppsala Tryck:Akademiska frackkragar 20 000
Vallbacksskolan grundsär Besök i huvudstaden för elever i grundsärskolan 5 800
Vara Hästsportklubb Prova-på-ridning för målgruppen funktionsnedsatta barn och ungdomar 11 000
Vision Center Sweden Sommaraktiviteter för ungdomar 13–18 år 30 000
Åkerblom, Claes Tryck: Seffle Möbelfabrik 1909–1979 – en företagsmonografi 15 000
Åkesson, Birgitta Tryck: Resta och liggande stenar på Söderslätt 20 000
Östergötlands Läns Hemslöjdsförening Tryck: Stickbok Östgötakoftor 30 000
1 938 000