Torsdagen den 23 april 2015 delar Kungliga Patriotiska Sällskapet ut nio Näringslivsmedaljer till entreprenörer i Sverige.

Bland årets medaljörer, som mottar Näringslivsmedaljen ur Prins Daniels hand, finner vi i år fler kvinnor än män. Medaljörerna har genom sitt entreprenörskap väsentligt bidragit till utveckling inom svenskt näringsliv.

Representanter för media är välkomna att närvara vid ceremonin på Riddarhuset kl. 16.50. Förhandsanmälan krävs till Marianne Reuterskiöld på 070-36 77 646, 08-611 72 64 eller marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se . Mer detaljerad information kommer att skickas ut.