Porträtt av Fredrik Björn.

Fredrik Björn.

Vårdande hjältar sökes av Fredrik Björns donationsfond. De sökande ska vara kvinnor, över 50 år och de ska ha arbetat med vårdande yrken i Stockholms län. Med vårdande yrken menas alltifrån hembiträden och diakoner till sjukvård.

1915 avled den förmögne stockholmaren och markägaren Karl Fredrik Björn, idag bland annat ihågkommen genom Björns trädgård på Södermalm i Stockholm. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungliga Patriotiska Sällskapet. Detta blev grunden till Fredrik Björns Donationsfondvars avkastning skulle delas ut till “ålderstigna trotjänarinnor”.

Totalt kan 250 kvinnor få runt 10 000 kronor vardera och stipendiet kan fås flera år i rad. Stipendiet kan nuförtiden också sökas av kvinnor som har arbetat minst 15 år inom vårdande yrken i Stockholm, de behöver dock inte bo i Stockholms län idag. Årsinkomsten skall idag understiga 178 000 kronor (och makes med fleras i hushållet 44 500 kronor/person).

”Chansen att få bidrag är god, de senaste 10 åren har alla som sökt och varit berättigade fått bidrag”, berättar Marianne Reuterskiöld, sekreterare vid Kungliga Patriotiska Sällskapet som förvaltar Fredrik Björns donationsfond. Sällskapet, som firar 250 år nästa år, grundades för att sprida nyttig information och belöna goda gärningar, allt för ett bättre Sverige.

Kungliga Patriotiska Sällskapet delar även ut bidrag för att sprida forskningsresultat samt ett flertal olika medaljer. Några exempel är Näringslivsmedaljer till medaljer för Uppskattad Arbetsinsats, Betydande Gärningar och Betydande Fostrargärning.

Här hittar du mer informationhttps://kungligapatriotiskasallskapet.se/fonder/

Ansökan för stipendium ur Fredrik Björns Donationsfond ska vara Kungliga Patriotiska Sällskapet tillhanda senast sista oktober 2015.