Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Slöjdsymposium, Dalarnas Hemslöjdsförbund
 • Opuscula Historica Upsaliensia: Auktoritet i förvandling, Eva-Marie Letzter
 • Bevarandeprojekt för Jesu kapell på Odensholm
 • Transnational Print Cultures in Scandinavia 1450-1525, FD Wolfgang Undorf
 • Ljudsättning av Gunnar Olssons filmsamling, Gutamålsgillet
 • Anna Ankarcrona, Leksands Konstsällskap
 • Kvinnomakt, Id. för. Skarhults kulturminne
 • Drottning Victorias fotografiska liv, Kungliga Husgerådskammaren
 • Bilden av Kristina. Drottning av Sverige – Drottning i Rom, Kungl. Livrustkammaren
 • Kärrbo socken, professor Gunnar Grant
 • Den framstående idrottsmannen Johan Alfred Selenius Dahlström, Hephata IK
 • GIH, 200 år av kroppsbildning, 1813-2013, docent Leif Yttergren
 • Du gamla du fria. Från folkvisa till nationalsång, Märta Ramsten, Sv Visarkiv
 • Svenskt Frikyrkolexikon, professor Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet
 • Gustav III:s hov, professor Gunnar Artéus
 • Ecce Homo – passionsdramat i svensk medeltidskonst, docent Lennart Karlsson
 • Jordens salt om Mollie Faustman, professor Lena Kåreland
 • Hertiginnan, hovet & det politiska rummet, My Hellsing, Örebro universitet
 • Biografi Carl Gustaf Mannerheim, Dag Sebastian Ahlander
 • JA Wadman, hans liv, hans skaldekonst och Göteborg 1814-1837, docent Magnus Berg
 • Studia Byzantina Upsaliensia, docent Helena Bodin
 • Metaller, hantverk och arkeologi – från nutid till forntid, Sv Hemslöjdsför. Riksf.
 • Trådkonst, FD Kristina Malmberg
 • Bokprojektet Läroverket, Ingemar Jonasson
 • Aguélimuseets årsbok 2013, Fil lic Lennart Parknäs
 • Monografi om Midsommarkrisen 1941, FD Erik Carlsson
 • KPS historia, FD Göran Nilzén
 • När Sverige styrdes från Moldavien, FD Per Sandin, Kungl. Livrustkammaren
 • Den gröne mannen/Bladmannen, adjunkt Adèle Schreiber
 • Bebyggelsehistorisk Tidskrift, AgrD Åsa Ahrland

Sociala bidrag

 • Stockholms Handikappridklubb
 • Lägerverksamhet för döva ungdomar, Sveriges Dövas ungdomsförbund, SDUF
 • Föreningen Furuboda, Handikapprehabilitering
 • Skåne Stadsmission, Utveckling för utsatta flickor med fotografering
 • Museiföreningen, s/s Orions Ungdomsverksamhet, Id. För, Rehabilitering