Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

Entreprenörskap och varumärken, ek dr Karin Winroth, Södertörns Högskola
Bellmanstudier, Bellmansällskapet
Svampboken Sent och sakta, Anders Hirell
Svenska stolar, Dan Gordan
Dag Hammarskjöld som svensk ämbetsman, professor Hans Landberg
Lainiovuoma-samernas flyttleder till Norge, dr Håkan Tunon, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala
Stockholm Olympiaden 1912, docent Leif Yttergren, GIH
Murverkets hemligheter, professor Fredric Bedoir, Kungl. Konsthögskolan
Madonna, Skulptören Lena Lerviks konstnärskap, Ingela Bendt
Brahekyrkan – Grevens skattkammare, Annica Sunnerfors
Sveno Jacobis Bibliotek, docent Otfried Czaika, Kungliga biblioteket
Erik den helige, docent Henrik Ågren, Uppsala universitet
Påskkärringar, FD Fredrik Skott, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg
Teatermästaren Strindberg, docent Hans-Göran Ekman
I offentlighetens ljus, kungliga födslar och dop, Livrustkammaren
Om krig och fred i stormaktstidens Sverige, docent Barbro Bursell
Karolinen Jacob Johan Crafoords anteckningar, John Crafoord
Historia och släkthistoria, Gösta Lewenhaupt
Sten Bergmans forskningsresor, Jens Sucksdorff
Genuspedagogiska gärningar, FD Katarina Wadstein MacLeod, Södertörns Högskola
Saxo nr 21, Kulturhistoria för Skåneland, Tor Flensmarck
De skånska landskapens historia, Jubileumsnummer, Arle historisk tidskrift
Förarp och dess torp mm, Göran Strålwall
Torp i Håbo, Håbo kultur- och hembygdsförening
Kilsbergs kultur och torparliv, Pernilla Sundin
Broderigarn till Kungälvsbroderiet, Kungälvs Musei Vänner
Utveckling, Brukskultur Åtvidaberg

Sociala bidrag

Föreningen Furuboda, handikapprehabilitering
FutureTeens, tryck
Museiföreningen, s/s Orions Ungdomsverksamhet
Berättarnätverket Kronoberg, studiematerial
Föreningen Aktivitetshusets vänner, verksamhet för psykiskt handikappade
Gula Änglarna, hjälpverksamhet för behövande
S:ta Clara kyrka, ungdomsverksamhet