Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Regional Matkultur, Tekn Dr Martin Ragnar, Carlssons bokförlag
 • Utställningskatalog Katrine Helmersson, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
 • Drottning Kristina, språkforskare Anna Carlstedt, Gidlunds Förlag
 • Utgivning av medlemstidningen Sporaden, Svampkonsulenternas Riksförbund
 • Koleran, idéerna, samhället och katastrofen 1834, FD Daniel Larsson
 • Kampen mot vita slavhandeln – trafficking i ett historiskt perspektiv, FD Hjördis Levin
 • Arkeologiska utgrävningar i Sverige 1650-2000, Fil kand Ola Wolfhechel Jensen
 • Then Swenska Psalmboken av 1582, Skara Stiftshistoriska Sällskap
 • Kungliga Hyllningsadresser, Bernadottebiblioteket
 • Lyx och mode i stormaktstidens Sverige, Professor Håkan Möller, Göteborgs universitet
 • Lantbrukets kungliga belöningsmedaljer, Kungl Skog- och Lantbruksakademien
 • Linköpingsbiskopen Hemming Gadh, David Lidén, Atlantis Förlag
 • Medeltiden on Display, FD Pia Bengtsson Melin, Uppsala universitet
 • Med slägga, spett och borr. 100 år av gotländsk stenindustri, Fil kand Birgitta Radhe
 • Inspiration för dokumentation av modern processindustri, Sveriges Järnvägsmuseum
 • Mångfaldens utmark, Nordiska Kulturlandskapsförbundet, Uppsala
 • 100 broar på Gotland, Torsten Daun, Visby
 • Stakgården och dess ättlingar, del 2, Lumshedens Hembygdsförening
 • Fårö och Ingemar Bergman – ett möte, Stiftelsen Bergmancenter, Fårö
 • Anders Berglin, en jämtländsk målare, Förlag 404, Offerdal
 • Hovrastämma, Hovra Byförening, Korskrogen
 • Gärds Härads hembygdsförenings Årsbok 2014, Monitorförlaget
 • Fåglarö, skärgårdsö i Saxarfjärden, Fåglarö Samfällighetsförening
 • Gamla gårdar och släkter i 1800-talets Westervik, Sven Kjellgren

 

 Sociala bidrag

 • Klassresa för gymnasiesärskola o teaterresa, Westerlundska gymnasiet, Enköping
 • Skolresa med måltid till Hönö, Hökegården, Göteborg
 • Skolresa för gymnasiesärskola till Göteborg, Häggviks Gymnasium, Sollentuna
 • Gymnasiesärskoleresa till Göteborg, Platengymnasiet, Motala
 • Natashas Barnläger i Sotter 2014, Natasha Andersson, Täby
 • Ridrehabilitering för barn och ungdom, Göteborgs handikappridklubb, Kungälv
 • 2 sommarläger i Sverige 2014, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
 • Ungdomsverksamhet Schak4an 2014