Kunskapsspridning via tryck, seminarier m.m.

 • Familjeföretagets väsen, professor Anders W Johansson, Linnéuniversitetet
 • Motståndskraft, oberoende integritet, Transparency Int. Sverige
 • Fredmans tid, Bo J. Ronnerstam, Carlssons bokförlag
 • Carl Gustaf Tessin, docent Göran Nilzén, Carlssons bokförlag
 • Mekanisk medicin och hälsovård, FD Anders Ottosson, Historiska Media
 • Enskilda Gymnasiets 100-åriga verksamhet, Stockholm
 • Sågspår, ångsågstiden 1850-1930 i Ådalen, Birgit Öberg, Carlssons bokförlag
 • Åke Ortmark, Svenska televisionens historia
 • Krona, militärstat och menigheter, Daniel Spindel, Göteborgs universitet, Nordic Academic Press
 • Lisa Skogh, Hedwig Eleonora as Collector & Patron, Kungl. Vetenskapsakademins skriftserie
 • Kopparslagare i 4 generationer, Michaela Ivarsdotter
 • Engelskan i Sverige i äldre och nyare tid, Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis
 • Dick Beers konstverk, Cecilia Beer
 • Karl-Erik Tysk, Mitt Skaraborg, Skaraborgsakademin, Kungsgården
 • MTh Jan Folkegård, I våra kvarter, Strängnäs 2000-2010
 • Åse Lyttkens Meyer, Dokumentärfilm om Alzheimers sjukdom

 

Sociala bidrag

 • FAS-föreningen, gemanskap, stöd o information om alkoholrelaterade fosterskador
 • Barn till våldsutsatta mammor, Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter, Malmö
 • Clownetterna – sjukhusclownverksamhet, Västerås
 • Neurofibromatos-förbundet, sommarläger, Sala
 • KFUK-KFUM, stödprojekt för funktionsnedsatta barn, Malmö
 • Natashas Barnläger i Sotter, Natasha Andersson
 • Föreningens Balans Sverige, sommarläger
 • Vinterläger, Södra Skolan grundsärskola, Motala
 • Vinterläger, Björkskolan mellanstadie-resursskola, Uppsala
 • Vinterläger, Ottelinskolan gymnsiesärskola, Uppsala
 • Vinterläger, grundresursskolan i Hög, Kävlinge
 • Vinterläger, Bräcke Diakoni riksgymnasium för rörelsehindrade, Angered
 • Gärdesgårdsprojektet, Kallhäll 4H, Järfälla