STOCKHOLM 20151202 Kungliga Patriotiska Sällskapet delar ut Kulturarvsmedaljen till Barbro Osher. Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

STOCKHOLM 20151202
Kungliga Patriotiska Sällskapet delar ut Kulturarvsmedaljen till Barbro Osher.
Foto: Vilhelm Stokstad / TT / Kod 11370

Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för bevarande av svenskt kulturarv har 2015 tilldelats professor tillika generalkonsul Barbro Osher. Utmärkelsen, som anses vara den förnämligaste på detta område, överlämnades den 2 december vid en högtidlig ceremoni i närvaro av ett antal kulturpersonligheter.

Kulturarvsmedaljen delas ut av Kungliga Patriotiska Sällskapet sedan 2012. Medaljen är handgjord och i 18 K guld med Konungens bild på åtsidan. 2015 tilldelas Kulturavsmedaljen Barbro Osher, professor och honorär generalkonsul i San Francisco.

– Det känns utomordentligt hedersamt att få Kulturarvsmedaljen av just Kungliga Patriotiska Sällskapet, eftersom vi delar ett djupt intresse och ansvar för att lyfta fram det bästa i ett föränderligt Sverige. I min gärning för att konsekvent stödja svensk kultur och dess historia känner jag stor tacksamhet över att också ha fått möjligheterna att göra detta på två kontinenter, säger Barbro Osher.

I en SVT-intervju för ett par år sedan varnade hon för att Sverige skulle övergå till USA:s system med totalt beroende av sponsring och mecenater. Det var en viktig notering, grundläggande verksamhet måste ha en offentlig bas. Men, mecenater som Barbro Osher klarar vi oss knappast utan ändå. I alla avseenden motsvarar Barbro Osher det klassiska begreppet för en patriot, en som gör insatser för det allmännas bästa, säger ordförande Johan Nordenfalk. 

– Barbro Osher framstår även som urtypen för en modern mecenat, säger Johan Nordenfalk. Genom sin stiftelse Pro Suecia Barbro Osher Foundation har hon donerat miljardbelopp till kulturella ändamål. Bland institutioner som fått del av hennes stöd hör Nationalmuseum, Moderna museet, Vadstena-Akademien och Dalhalla. Hon har visat stort mod genom att inte bara ge medel till nya projekt och innovationer utan även bidrag till drift av verksamhet som tillfälligt kommit i problem.

Barbro Osher har även varit en stämma i världen för svensk kultur och svenskt samhälle bl a genom sin verksamhet i Turistrådet, genom sina poster som svensk honorär generalkonsul i Los Angeles och San Francisco och en drivande kraft inom organisationen Swea.

Kungliga Patriotiska Sällskapet har sedan 1700-talet stöttat utvecklingen av Sverige. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Redan då utgavs bidrag till att sprida forskningsresultat mm samt belöningsmedaljer och andra hedersgåvor.

Pressbilder

För information

Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 070-36 77 646
Bilderna är fria för media att använda med angivande av fotografens namn.