Under 2015 beviljades bidrag för 7 913 500 kr ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Tillgängliggörande av forskning: via symposium, publicering m.m.

• Skogsmuseet i Lycksele, Digitalisering av skogliga filmer
• Modellframställning av Gustaf III:s operahus
• Symposium: Civil samhällsforskning, Ersta Sköndal högskola
• De Svenska Historiedagarna
• Finnsams vårkonferens 2015
• Seminarium Sv Vildnad
• Jaktens redskap, Ralf Turander
• Lunds universitet, SOL-centrum, The International Conference on Human Rights
• Stiftelsen Dalarnas museum, utsällning Hagströms elgitarrer
• Träffpunkt Svensktfinland 2016
• Estlandssvenskarnas sångfest
• Östergötlands museum: Familjeläger med byggnadsvård och slöjd
• Stiftelsen Dalarnas museum: Utsällning med Hagströms elgitarrer
• Virtuella Historiska Modeller VHM
• Skildring av Malmbergets samhällsomvandling
• Lockrenar och motstånd bland folken i norr, docent Kerstin Kuoljok
• Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2015: Härjedalen
• Giftsvampar och svampgifter, Svampkonsulenternas Riksförbund
• Biskop Brasks mathållning, Markus Lindberg
• Prosten Ekströms ordinationer
• De samhällsbesvärliga: Om kverulanter, psykopater och gränsdiagnoser på 1930-talet: Fil Dr Annika Berg
• Visby som världsarvsstad
• Änglar och Drakar, Gotlands Fornsal
• Bakverk i Sverige åren 1500-2000, Fil Dr Ulrica Söderlind
• Jubileumsbok Blekinge Läns Hemslöjd 130 år
• Eldsjälar – hembygdsförbundets Jubileumsbok, Sveriges Hembygdsförbund
• Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, Symposium mm
• Tidskriften Svenskt Konsthantverk
• Bohus Stickning, Bohusläns museum/Västarvet
• Svensk Genealogisk Tidskrift
• Bebyggelsehistorisk Tidskrift
• Lustgården, föreningen för Dendrologi och Parkvårds årsskift
• Svenska Släktkalendern 2016
• Natan Söderbloms-spelen i Trönö
• Kungl biblioteket, Denis Ballus bibliografi över nordisk litteratur
• Slå vakt om friheten. Hoten mot akademin, professor Li Bennich-Björkman
• Sverigeutställning på Musée Bernadotte, Bernadotte-musei Vänner
• Kulturförvaltningen Stockholms Stadsbibliotek, Mobila biblioteksstationer

• Fiskköpare möter fiskare mellan Rådmansö och Mönsterås, Lars G Soldéus
• Svensk försvarsindustri 1945-1992, docent Birgit Karlsson
• Kan Sverige försvaras – mot vad? Bertil Ekerlid
• Lützen, Stiftelsen Lützenfonden
• Uppfångade karolinska krigsbrev. Karl XII:s soldater under fälttåget i Norge 1718, Fil Dr Peter Ullgren
• Ledamöter i Kungl Krigsvetenskaps-akademien 1996-2016, Kungl Krigsvetenskapsakademien
• Evert Svensson, Ett liv i fred och försoning, Socialdemokrater för tro och solidaritet
• Italienjagarna, Örjan Sterner
• Emanuel Cederqvist, Instrumenten
• Propagandans berättarteknik, Fil Dr Jimmy Vulovic
• Högtryck. SAS och omvandlingen, Hans Sjögren
• Svärdfejare i Sverige, Sv Vapenhistoriska Sällskapet
• Tärnsjö garveri, Kersti Kollberg
• Kemisk industri i Sverige 1850-1920, professor Anders Lundberg
• Kopparslagare i Hälsingland, Hälsinglands museum
• Den svenska barn- o ungdomslitteraturens historia, Sv barnboksinstitutet
• Bohuslän i krig och fred, Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum
• Museet på Varbergs fästning 100 år, Hallands kulturhistoriska museum Metaphorical
• I skuggan av Waterloo, Stor-Sverige blir Lill-Sverige, Berntd Sehlstedt
• Tysklandsfararna – historien om en glömd utvandring, Bengt Gärdfors
• Inflyttad från Sverige – en studie av rikssvenska erfarenheter i Helsingfors, lektor Östen Wahlbeck
• Svenska skogshuggare i nordvästra USA, utvandrarhistoria, Sv Migrationscentret
• De svenska emigranterna tillArgentina, film o utställning
• Svenskhetens tidigmoderna gränser, Lektor Jens Lerbom
• Nordiska familjedynastier, professor Hans Sjögren
• Inte för en främling och Hur man botar en fanatiker, Teskedsorden Biografi rörande Thorgny de Maré, Johan Bolin
Carl Johan Cronstedt, Fil Dr Linnéa Rollenhagen Tilly
• Sveriges Fängelsemuseum, Avrättningsplatser i Gävleborgs län
• Tidsrum, teaterns bildspråk, Lars-Åke Thessman
• Strindbergs drömspel, Astrid von Rosen
• Universitet under uppsikt, professor Lars Engwall
• Människor runt Strindberg, Erik Höök
• Känslornas idéhistoria, Fil Dr Kristina Savin
• Nordenflycht, lidandets problem och den nödvändiga blasfemin, docent Helene Blomqvist
• Svensk modernitetskritik under det långa 1800-talet, Fil Dr Anders Hedberg
• Seminarium till minne av Gunilla Strömholm, Föreningen för kvinnliga forskare
• Det styrda universitetet, docent Linda Wedin
• Biografi över Disa Beijer: förskolehistoria under tidigt 1900-tal.
• Inspärrad. Röster från intagna på sinnessjukhus, fängelser och andra institutioner, Professor Roddy Nilsson
• Svensk kvinnlig gymnastpionjär, Fil Dr Birgitta Wistrand
• Systrar till lärda män – 1700-tal, professor Gudrun Nyberg
• Det kungliga äktenskapet – politik och kärlek under åtta århundraden, lektor Louise Berglund
• Sjöfarare och superkargörer, Lars Olof Lööf
• Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till idag, Leos Müller
• Trolleri som konst och kultur
• Lustresande och bärsöndagar, Anna Lokrantz
• Att pappa i exil, Annika Theodorsson
• Flickebarnet i sävlådan, Fil Dr Hjördis Levin
• Den nya kvinnogruppen, Utställningskatalog på Eskilstuna Konstmuseum
• Folksagor i Sverige, professor Ulf Palmenfelt
• Barn och familjespel, Leif Ekengren

• Den svenska arkitekturens historia, professor Fredric Bedoire
• Slagghus, byggnadsantikvarie AnnMarie Gunnarsson
• Kalkstenshus Rembs, Marianne Hamilton
• Urbanismer – Dagens stadsbyggade i retorik och praktik, Tekn Dr Krister Olsson
• Malmarnas och Kungsholmens hus, Fil Dr Claes Ellehag
• Hembygdsbok om byarna Kroknäs, Hjärtvallen, Hälsing-Nybro
• Gamla stenbroar i nordöstra Skåne, Gamla stenbroar i Kristianstads kommun, id. för.
• Småländska stenvalvbroar, Ingegerd Andersson
• Visborgs slott – danskt herresäte och piratnäste på Gotland, Fil lic Gun Westholm
• Järnvägsbroar, stationshus och perronger på Gotland, Järnvägsbroar, stationshus och perronger på Gotland Daun
• SH, De kungliga slotten
• Örberga kyrka 900 år 2016, Marianne Andersson
• Araslövs kyrka, Fil Dr Nils-Åke Sjösten
• Gotlands medeltida kyrkor, Tore Gannholm

• Schefflerska Palaiset, ”Spökslottet” , Fil Dr Nina Weibull
• Från Ås kloster till Varbergs fästning, Fil Dr Agneta Boqvist
• Svearnas land, bosättning och samhällsorganisation i Mälardalen under yngre järnåldern, John Kraft
• Tidlös arkitektur, Fil lic Christina Lindvall-Nordin
• Medeltida takstolar, Skara stiftshistoriska sällskap
• Kyrkklockorna i Bolstad kyrka, Harry Nyberg

• Johannes Magnus Historia de omnibus Gothorum Sveonumque, professor Hans Helander
• Hembygsrörelsen, Kalmar Läns Hembygsförening
• Den antika surdegen: den islamiska filosofins historia, docent Klas Grinell
• Musslan och hästen, Sankt Jakob, Göta Johansson
• Skedemosse Museum, Skedemosse offerplats
• Mästarnas tid – konstskatter i gotländska kyrkor

• Fårö och Ingemar Bergman – ett möte, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
• Stugboken – en guide till Sveriges gratisstugor, Kjell Vowles
• Den kultiverade naturen. Vardag, liv och arbete i villaträdgården, lektor Katarina Saltzman
• Visby som världsarvsstad, Gotlands fornvänner
• Landskapsregementenas fanor och standar, Sv Vapenhistoriska Sällskapet
• Götgatan – förr i tiden, nu för tiden, Maj Sandin
• Ericsberg, Ericsbergs slotts kulturhistoriska förening
• Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförenings jubileumsskrift
• Norrvikens Trädgårdar: text Rudolf Abelin
• Knisgården inventering, Kerstin Jobs-Björklöf
• Tjädern och urskogen, Stiftelsen Tyrestaskogen
• I utkanter och marginaler, Fil Dr Annelie Palmsköld
• Forntid längs ostkusten, Michael Dahlin
• Vän med havet – kåsebergafiskaren Herbert Wallin, Jonas Wikborg
• Skeppsvrak och ättestupor, professor Christer Westerdahl
• Ölänningar. Utställning och bok, Simon Johansson
• Tillbakablick, sörmländsk historia, Leif Jacobsson
• Rödlöga – dagböcker, brev och berättelser, Intendent Britt Bogren Ekfeldt
• Pålsjö förr och nu. Från fiskeläge till gräddhylla, Siv Liljeqvist
• Platser i Skaraborg, Karl-Erik Tysk
• Dalarnas historia, Gitten Skiöld
• Skärgårdens förhistoriska fornlämningar i Tjust och Misterhult
• Göteborgarnas Haga – en stadsdels historia, antikvarie Gudrun Lönnroth
• Wefde och Gussjö, byar innan laga skiftet och om godskomplexet, Jan Carlsäter
• Hus och hem i Hälleviksstrand, Sällskapet Stranans Historia
• Ölänningar. Utställning och bok, Simon Johansson
• Smålands Folkblad
• Vadstena akademiens programbok 2015
• Gastronomisk kalender, Gastronomiska Akademien
• Sällskapet de 17 – 130 år
• Halländska trolldoms- o vidskepelseprocesser, För. Halländska 1600-tals källor
• Museum Gustavianum – fönster mot omvärlden, Fil Dr Ing-Marie Munktell
• Beethoven i Sverige, lektor Anders Gabriel Sundström
• Coherence – Studies in Seneca´s Epistulae Morales, Fil Dr Aron Sjöblad
• Menuetten – älsklingsdansen under mer än 350 år, Fil Dr Gunnel Biskop
• Staging Cultural Heritage in Sweden: Art History and the Retro-Gustavian
• Det gränsöverskridande 1700-talet, Fil Dr Kristoffer Arvidsson
• Jubileumsskrift: Kulturarv utan gränser, Fil Dr Ing-Marie Munktell
• Alla Tiders Uppsalaspex, professor Tom Lundin
• Nordenflychts Fruentimrets Försvar, Jennie Nell
• Corpus Speculoru, Ingela Wiman

• Millesgården, museichef Onita Wass
• Konstnärskolonin Varbergsskolan, Hallands kulturhistoriska museum
• Bröderna Erikssons Möbelverkstad i Arvika, Ideella Föreningen Rackstadmuseet
• Konstnären Marie Adlercreutz, Johanna Rosenqvist
• Ingeborg Lundin – glasets drottning, docent Kerstin Gynnerstedt
• On The Periphery: Vicke Lindstrand, Fil Dr Mark Ian Jones
• Sveriges Allmänna Konstförening, unga svenska konstnärer
• Ebba Matz, Stiftelsen Carl och Elise Eldhs Ateljé
• Eva Ek Schaeffers textila verk, Eva Zetterberg
• Jubileumsskrift för glas- och keramikgruppen Blås & Knåda
• Folder för Collect 2015, Sebastian Schildt
• Skönhet för alla i nytt ljus, LSH
• Konstnären och experimentfilmaren Åke Karlung, Teddy Hultberg
• Nationalmuseum: Utställningskatalog om smyckekonst
• Möte i Vinterträdgården, handskmakare Thomasine Barnekows konst
• Pärlblommor – tiden trädd på tråd, Ragnar Levi
• Arbetarkonst för 2000-talet, Ahlbäckpristagarna 1993-2013, Johan Ahlbäckstiftelsen
• Kvinnliga pionjärer inom svensk form 1944-1964, museichef Cecilia Widenheim
• Hela världen i en designskola, Mattias Löw
• Studenternas Frackband, professor Tom Lundin
• Zornsamlingarna, Johan Cederlund
• Hövdingens totempåle – om konsten att utbyta gåvor, Anders Björklund
• Symbolism och dekadens – ett nordiskt perspektiv, överintendent Karin Sidén
• Östasiatiskt porslin ur Hallwylska museets samlingar, LSH
• Almare Stäket, Irene Seth
• Östergötlands museum, Familjeläger med byggnadsvård och slöjd
• Estlandssvenskarnas Sångfest
• Bror-Erik Ohlsson, Grafisk historiska almanackan

SOCIALA FRÅGOR, resor för gymnasiesärskolor etc

• Antologi med lärartexter för lärare, Id. för. Liv i Sverige
• Korttiden Tallbacken: Kolmården och Astrid Lindgrens Värld
• Gymnasiesärskolan Burgården, Skolresa till Bohuslän o Nordens ark
• Resursskolan Atlasskolan, Skolresa till Kungsberget
• Hökegården gymnasiesärskola, Skolresa Hönö
• Patrille gymnasiesärskola, Bohuslän o Nordens ark
• Häggvik gymnasiesärskola, Gotland
• Resursskolan Kristianstad, Att tänka innan, under, efter, Wanås konstpark
• Fritids Bräcke Östergård, Bräcke diakoni, Lägervistelse
• Platengymnasiet, gymnasiesärskoleresa
• Westerlundska gymnasiet, särskoleresa
• Karlavagnen Örtagårdsskolan, särskolebarn i Rosengård till utflykter
• Edinshemsskolan, särskoleresa
• Tunaskolan, särskoleresa, utomhuspedagogik
• Katrinelund gymnasiesärskola, särskoleresa
• Häggvik Gymnasium, författarbesök till särskoleklass

SOCIALA FRÅGOR, övrigt

• Major Paul Forsells arbete i Stockholm, Hjälp till behövande
• Varje människa kan göra skillnad, Raoul Walllenberg Academy for Young Leaders
• Europeiska Ungdoms-parlamentet, National Session of EYP Sweden
• Lilla Akademien
• Föräldraföreningen för dyslektiska barn, Läger för barn med läs- och skrivsvårigheter
• Svensk Dysmeliförening, Lägerverksamhet 2015
• Furuboda idrottsförening, Vägar in-projekt för barn och unga med funktionsnedsättning
• Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe, Skidresa till Kungsberget
• Föreningen Lysestrands diabetesläger för barn och ungdomar
• Förening för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, familjehelg i Åre
• Sv Edföreningen, Familjeläger i Södertälje
• RBU Skaraborg, Rullstolsdans i Mora
• Riksförbundet DHB, Döva, hörselskadade och språkstörda barn, aktivitetsdag
• Civilförsvarsförbundet
• Stiftelsen “Våga va´Dig Själv”!!!
• Förbundet Unga Forskare, Stockholm International Youth Science Seminar
• Sv Turistföreningen, STFs lägerverksamhet Tillsammans 2016
• Utveckling av Design Lab S, tillgängliggör designvärlden för unga
• BRIS – boken “Liten” till 600 konferensdeltagare
• Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Årets Initiativ o Civilsamhällesstipendiet
• Sommarläger, Unga Synskadade i Stockholm
• Unga Forum, Skånes Stadsmission
• Sturge-Weber föreningen, sommarläger
• Föreningen Träffpunkten
• Föreningen Fragile X, sommarläger
• Ideella för Vändpunkten ungdom
• Njurförbundet, Sommarvecka för kroniskt njursjuka barn
• Snilleblixtarna
• Future Teens
• Siman kunskapsförening, Bokprojekt f nyanlända barn
• Lära med Djur, Ridläger för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ungdomar
• Unga Kvinnors Värn, UKV, Bidrag till unga utsatta kvinnor
• Sveriges Dövas Riksförbund, Familjeläger sommaren 2015
• Sveriges Dövas ungdomsförbund, SDUF, Lägerverksamhet
• DHB Västra. Döva, hörselskadade och språkstörda barn, Läger för döva o hörselskadade barn
• Svenska Downföreningen, Babyläger för barn med Downs syndrom
• Svenska Noonanföreningen, Sommarläger för barn med Noonans syndrom
• Föreningen LNK, utställning/läsprojekt för barn
• Clownbesök på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Föreningen Glädjeverkstan
• Björklunds hages 4H-gård, Utbilda unga ledare
• Intelligent city – ett ungdomsprojekt, Earth Organisation for Sustainability
• Museiföreningen, s/s Orions Ungdomsverksamhet, Återanpassningsverksamhet för socialt utsatta ungdomar
• Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska institut, Ferieresa för gravt funktionshindrade barn
• Fryshusets entreprenörer 2015
• 11th National Session of EYP Sweden
• FutureTeens, FT, Aktiviteter sommar/vinter 2015
• Stockholms Scoutdistrikt Vässarö
• Nattskutan – Svenska kyrkans tält, Visby