Kungl. Patriotiska Sällskapets årsberättelse 2023

Välkommen att ta del av verksamhetsåret 2023.

När Kungl. Patriotiska Sällskapet grundades var vi en gräsrotsrörelse, ett medborgarinitiativ, och vi har så förblivit – även om vi efter några år fick förmånen av kunglig sanktion. I en tid med tendenser till nationalistisk yra är det värt att komma ihåg att patriotismen inte är exkluderande utan tvärtom inkluderande. Det patriotiska sinnelaget handlar inte om vilka fördelar jag eller vi kan vinna utan om commune bonum – det som leder till vårt gemensamma bästa.

Om Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet grundades 1766. De medaljer som Sällskapet idag delar ut som belöningar för bland annat betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har en lång tradition.

Sök fondmedel

Sök medel ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Läs mer om Understödsfonden >>

Sök medel ur Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
Läs mer om Donationsfonden >>

Medaljer/hedersbevis

Medaljer och övriga hedersbevis för uppskattad arbetsinsats kan ansökas av företag, myndighet eller enskilda personer.
Medaljer
Övriga hedersbevis

Sällskapets 250-åriga historia

Kontakt

info@kungligapatriotiskasallskapet.se
08 – 611 12 62

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

Kalendarium

Kommande möten i förvaltningsutskottet

  • 13 juni
  • 10 september
  • 23 oktober
  • 4 december