Foto: Henrik Montgomery/TT för Kungl. Patriotiska Sällskapet.

 

Ny ledamot i Förvaltningsutskottet
Vid sammanträde den 6 december 2018 valdes Johan Cederlund till ledamot i Sällskapets Förvaltningsutskott. Cederlund (f. 1963) invaldes som ledamot i Sällskapet 2006. Samma år blev han museidirektör och chef för Zornmuseet i Mora. Cederlund är disputerad i konstvetenskap vid Lunds universitet på en avhandling om svensk 1700-talsarkitektur och blev senare docent vid Uppsala universitet, där han även varit chef för konstsamlingarna. Han är adjungerad professor vid Uppsala universitet och kammarherre.

Förvaltningsutskottet 2019

 • Ordförande Erik Norberg, fil. dr, kabinettskammarherre, fv riksarkivarie
 • Vice ordförande Christina von Arbin, fv överintendent
 • Sekreterare Kjell Blückert, docent, vd
 • Kamrerare Hans Ahlin, direktör
 • Susann Silfverstolpe, intendent
 • Johan Dalman, teol. dr, biskop, överhovpredikant
 • Hans Eric Brodin, direktör
 • Eva Swartz Grimaldi, direktör
 • Anna Josephson, professor
 • Gunnel Engwall, professor, fv rektor, fv preses
 • Hans von Stockenström, direktör
 • Johan Cederlund, professor, museidirektör, kammarherre