Foto: Guldklubban.

Guldklubban 2021 tilldelas Jacob Wallenberg, Investor, i klassen noterade bolag och Eva Swartz Grimaldi, Apotea Holding, i klassen onoterade bolag. Varma gratulationer från KPS!

Eva Swartz Grimaldi är ledamot i Kungl. Patriotiska Sällskapet sedan 2008 och sitter i förvaltningsutskottet som hanterar Sällskapet och dess stiftelser. Hon är även medlem i Sällskapets beredningsgrupp för Näringslivsmedaljen.

Motivering
I ett bolag med en stark entreprenör är ordföranderollen särskilt krävande, emellanåt krävs att ordföranden fungerar som en motvikt. Det gör Eva på ett förtjänstfullt och balanserat sätt genom att ta saker i rätt ordning samt hämta in inte bara styrelsens åsikter utan även övriga intressenters perspektiv. Eva Swartz Grimaldi har med stor noggrannhet skapat förutsättningar för ett värdeskapande styrelsearbete i ett företag präglat av snabb förändring och tillväxttakt.

Eva är öppen och inkluderande i sitt ordförandeskap, vilket skapar en mycket god miljö i styrelserummet. Hon leder arbetet med en vinnande kombination av auktoritet och ödmjukhet. Eva säger till när det går för fort och fokuserar på rätt saker. Ett professionellt ordförandeskap och en kontinuerlig utveckling av styrelsearbetet har varit en avgörande faktor för Apoteas framgång. Eva Swartz Grimaldi fullgör rollen som styrelseordförande i ett stort onoterat snabbväxande entreprenörsdrivet bolag på ett föredömligt sätt.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och StyrelseAkademien som delas ut i två klasser; en för noterade bolag och en för onoterade bolag. Pristagarna utses av en jury och är framtagna genom ett regionalt nomineringsarbete runt om i landet. De nationella utmärkelserna presenterades vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm 1 december samt till vissa delar via Dagens Industri Di TV.